Polska Rada Centów Handlowych, PRCH, po raz czwarty będzie organizatorem Konferencji PRCH Retail Horizons, która odbędzie się 12. czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do osób tworzących strategie rozwoju centrów i sieci handlowych w Polsce. 

- Motywem przewodnim tegorocznej konferencji PRCH Retail Horizons jest klient i chęć jeszcze lepszego zrozumienia jego potrzeb, motywacji, sposobu dokonywania przez niego wyborów. Na silnie konkurencyjnym rynku centrów handlowych pojawia się coraz częściej pytanie: co poza ofertą i lokalizacją centrum determinuje wybory klienta oraz ma wpływ na wyniki finansowe generowane przez sieci handlowe w nim operujące?. Dynamiczne zmiany, nowe technologie, zmieniający się model życia i rodziny, uwarunkowania makro i mikroekonomiczne będą miały wpływ na sposób funkcjonowania handlu w najbliższych latach - powiedziała Anna Szmeja-Kroplewska, dyrektor generalny PRCH.

Program konferencji PRCH Retail Horizons dostarcza kolejny raz inspiracji i wiedzy w oparciu o które, firmy będą mogły budować przewagę konkurencyjną w dłuższym czasie. Gośćmi specjalnymi konferencji są m.in:  Siemon Scamell-Katz autor bestselleru "The Art of Shopping: How we shop and why we buy", profesor Rafał Ohme, ekspert w dziedzinie psychologii perswazji, emocji i podświadomości oraz Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

W konferencji weźmie udział ponad 300 uczestników.