Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora, rozpoczyna VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2018 promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne.

Do 4 czerwca starostowie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin mogą zgłaszać do COIE tereny - zarówno gminne, jak i prywatne - które ich zdaniem spełniają kryteria i zasługują na miano "Gruntu na Medal".

Zgłaszane działki muszą być objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego wskazującym na przeznaczenie produkcyjne. Powierzchnia terenu nie może być mniejsza, niż 2 hektary.

Laureaci Konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w Konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal” we wszystkich materiałach promocyjnych.