Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych organizuje konferencję, podczas której zostanie zaprezentowana najnowsza edycja "Raportu atrakcyjnoœści inwestycyjnej województw 2015". Spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządu, specjalnych stref ekonomicznych, nauki, biznesu oraz mediów odbędzie się 3 grudnia w hotelu Regent w Warszawie.

Raport to coroczna publikacja na temat potencjału inwestycyjnego regionów, która jest wykorzystywana do pozyskiwania i lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce. Należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale i społecznośœci lokalne - gminy i powiaty.

Współpraca z partnerami regionalnymi PAIiIZ (Centrami Obsługi Inwestora i Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi) przy tworzeniu raportu, czyni go wyjątkowym i miarodajnym Ÿźródłem informacji o potencjale i możliwośœciach inwestycyjnych poszczególnych regionów Polski. Raport został opracowany na zlecenie PAIiIZ przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 1 grudnia.