Nagrody im. Grzegorza Palki zostały wręczone

  • 8 października 2019
  • TerenyInwestycyjne.info

Wręczanie nagród i wyróżnień XXII edycji Nagród im. G. Palk (fot. Mateusz Korusiewicz)

W dniu 6 października 2019 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXII Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2019 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
1. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
– za skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju, szczególnie obszarów zaniedbanych, prorodzinne inicjatywy rządu oraz za pomoc samorządowi m. st. Warszawy wobec zagrożenia klęską ekologiczną.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
1. Ferdynand Morski – Wieloletni Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
– za ważny merytoryczny wkład w rozwój samorządności i koordynowanie pracy największego regionalnego związku samorządu terytorialnego

2. Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski
– za ofiarną działalność publiczną i podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego

3. Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
– za inicjowanie strategicznych planów i inwestycji regionalnych

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
1. Jacek Brygman – Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Cekcyn
– za działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych na wsi

2. Bernard Cichosz – Wydawca prasy i książek
– za inicjowanie i realizację cennych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta Konstantynów Łódzki

3. Bogusław Kmieć – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
– za inicjowanie działań społecznych, infrastrukturalnych i promocyjnych na rzecz rozwoju Miasta

4. Robert Szwed – Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
– za działania na rzecz rozwoju lokalnego oraz rodzin i osób potrzebujących

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 3 wyróżnienia.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
1. Jacek Brygman – Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Cekcyn
– za działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych na wsi

2. Bernard Cichosz – Wydawca prasy i książek
– za inicjowanie i realizację cennych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta Konstantynów Łódzki

3. Bogusław Kmieć – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
– za inicjowanie działań społecznych, infrastrukturalnych i promocyjnych na rzecz rozwoju Miasta

4. Robert Szwed – Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
– za działania na rzecz rozwoju lokalnego oraz rodzin i osób potrzebujących

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 3 wyróżnienia.

Wyróżnienia:
1. Marzena Czubaj-Gancarz – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
– za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy

2. Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski
– za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu

3. Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica
– za działania na rzecz rozwoju i promocji Gminy oraz reaktywacji Uzdrowiska Latoszyn Zdrój

Przedstawiciel Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Janusz Bodziacki, członek Narodowej Rady Rozwoju, przekazał dar Pana Prezydenta dla Ligi Krajowej w postaci flagi narodowej i odczytał dedykację.

Do uczestników listy skierowali m.in. Pan Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Pan Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, w którym wyrazili uznanie i podkreślili zasługi samorządu terytorialnego oraz złożyli serdeczne gratulacje laureatom. 

Pan Premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników i organizatorów, dziękując Kapitule za przyznanie Nagrody im. Grzegorza Palki. List przedstawił Pan Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak,  Przewodniczący Rady Służby Publicznej, przy Prezesie Rady Ministrów. Ze względu na ważne okoliczności Pan Premier odbierze nagrodę w późniejszym terminie.

Tegoroczną XXII edycję uroczystości uświetnił koncert zespołu Dylan.pl

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. 

Kapitule Nagrody im. Grzegorza Palki przewodniczył Tadeusz Wrona Przewodniczący Ligi Krajowej.

Współorganizacja i wsparcie: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego; Patronaty i wsparcie: ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź. Wsparcia udzielili również: Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord Partner Sp. z o. o., Estrada Warszawska, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Nadleśnictwo Oleśnica Śląska.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP INFO, Polskie Radio S. A., Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Miesięcznik Fakty Magazyn Gospodarczy, TVP3 Łódź, Portal Samorządowy i Portal Tereny Inwestycyjne INFO.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów