W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz współorganizatorów IV Forum Inwestorów i Eksporterów, Samorządów Gmin Strykowa, Kutna i Radomska zapraszamy Przedsiębiorców  i  JST do wzięcia udziału w "IV Forum Inwestorów i Eksporterów. W centrum Polski, w centrum Europy".

Forum odbędzie się 13 czerwca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Dobieszków, gm. Stryków.

Forum Inwestorów i Eksporterów jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym po raz czwarty, cieszącym się zainteresowaniem JST i przedsiębiorców. W 2018 roku organizowane jest przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz gminy Stryków, Kutno, Radomsko – wiodące gminy w przyciąganiu inwestycji do regionu łódzkiego.
 
Tematami wiodącymi będą zagadnienia dotyczące Konstytucji  Biznesu, internacjonalizacji, wsparcia polskich firm na rynkach międzynarodowych, Ustawy  o wsparciu nowych inwestycji, podniesienia atrakcyjności polskich regionów, wprowadzenie  standardów obsługi inwestora w samorządach, oddziaływania nowego prawa wodnego na proces inwestycyjny.

Forum ma zasięg ogólnopolski, do udziału w FIiE zostaną zaproszone delegacje  reprezentujące regiony, miasta, JST, inwestorzy oraz przedstawiciele zagranicznego i krajowego biznesu.

Udział w forum dla uczestników jest bezpłatny.

Rejestracja on-line: www.fiie2018.lodzkie.pl  po 9 maja 2018 r.
Kontakt: joanna.niedzwiecka@lodzkie.pl, 042 2919851