Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu, czy możliwa jest efektywna współpraca samorządu, biznesu i mieszkańców i jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - to wiodące tematy tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie w dniach 5-6 kwietnia w ICE Kraków Congress Centre.

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa tłumacząc sens organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie przekonywał, że nie ma inteligentnego rozwoju miast bez współpracy z biznesem i nauką. "To są rzeczy ze sobą bardzo ściśle związane. Jeżeli mówimy o poprawie jakości życia mieszkańców, to trzeba mieć świadomość, że musi się ona odbywać wspólnie z tymi jednostkami" - zaznaczył

Europejski Kongres Samorządów, to ponad tysiąc uczestników, pięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 50 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę. Do Krakowa przyjeżdżają przedstawiciele samorządu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ludzie nauki i kultury z całej Europy.

W ubiegłorocznej edycji udział wzięli: Markku Markkula - przewodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Gudrun Mosler-Tornstrom - przewodnicząca Izby Regionów w Radzie Europy, David Narmania - mer Tbilisi oraz prezydenci miast: Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy, Jacek Majchrowski - prezydent Krakowa, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, Tadeusz Truskolaski, - prezydent Białegostoku, Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, marszałkowie: Marek Woźniak - marszałek Województwa Wielkopolskiego, Elżbieta Polak - marszałek Województwa Lubuskiego, Władysław Ortyl - marszałek Województwa Podkarpackiego.