Między 7 a 9 września w Gdańsku odbędą się Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO.

BALTEXPO to tradycyjnie miejsce prezentacji produktów, usług, rozwiązań, osiągnięć, potencjału oraz planów rozwoju polskich i zagranicznych podmiotów z sektora gospodarki morskiej. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną oferty przedsiębiorstw, klastrów oraz instytutów naukowo-badawczych z obszarów przemysłu stoczniowego, offshore, infrastruktury portów i przemysłu morskiego, transportu i logistyki morskiej, bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi oraz ochrony środowiska.

Na terenie targów BALTEXPO 2015 wyodrębnione zostaną trzy sektory tematyczne prezentujące dorobek, osiągnięcia i potencjał kooperacyjny wystawców BALTEXPO: przemysł okrętowy i offshore; porty, transport i logistyka oraz bezpieczeństwo wybrzeża, portów i żeglugi.

Targom będzie towarzyszyła konferencja, której program obejmuje cały szereg zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu w zmieniającym się otoczeniu rynkowym współczesnej gospodarki morskiej. Ponadto integralną częścią BALTEXPO będą seminaria poświęcone wybranym zagadnieniom współpracy polsko-duńskiej, polsko-chińskiej oraz polsko-norweskiej.