Czwarta edycja konferencji "Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa Górnicza", która odbyła się 12 października w Pałacu Kultury Zagłębia, potwierdziła silną pozycję miasta i regionu na krajowej mapie sektora Automotive oraz otwartość na przyjęcie nowych inwestorów. – Jesteśmy gotowi, czekamy na kolejne inwestycje – podkreślał Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowa Górnicza – miasto określane jako wschodnia brama Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, położone na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, wyróżnia się doskonałą współpracą z instytucjami okołobiznesowymi, m.in. Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która po raz trzeci z rzędu została wybrana najlepszą strefą ekonomiczną w Europie według rankingu fdi Global Free Zones of the Year 2017. – Chcemy tworzyć najlepsze miejsca do inwestycji i wspólnie rozwijać region - zaznaczał Mateusz Rykała, wiceprezes zarządu KSSE.

W dyskusji poświęconej branży motoryzacyjnej jako specjalizacji Zagłębia i Śląska uczestnicy zgodnie potwierdzili dynamiczny rozwój i możliwości inwestycyjne w sektorze. Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi obecnie 40 projektów z branży automotive. - Ten rok potwierdza silne wzrosty w tym sektorze i potrzebę wspólnego inwestowania w tereny inwestycyjne - komentował Krzysztof Senger, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podobne zdanie podziela Mateusz Rykała, wiceprezes zarządu KSSE: Jest ogromne zainteresowanie automotive. Obecnie mamy zakontraktowane inwestycje na kwotę 1,5 miliarda złotych, z czego około 60% stanowią nakłady na branżę motoryzacyjną. Michał Sikora, konsultant ds. terenów inwestycyjnych, opinii technicznych i specjalnych stref ekonomicznych, Cushman & Wakefield podkreślał, że każda kolejna inwestycja w KSSE przyciąga nowych inwestorów. Yasukazu Hijikata, prezes zarządu NGK Ceramics Polska - firmy będącej jednym z największych producentów filtrów cząstek stałych, reprezentującej kapitał japoński, która zdecydowała się na lokalizację swoich dwóch zakładów w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej, na terenach objętych granicami Katowickiej SSE zaznacza: Polska nie jest już tanim miejscem do inwestycji, ale najlepszym miejscem dla sektora automotive. Co może zatem wpłynąć na zahamowanie dynamiki regionu? – Najbardziej obawiamy się braku stabilności prawnej. To jest jedyny mankament i inwestorzy podchodzą do niego bardzo ostrożnie - mówił Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej. – Czekamy na nowe uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania stref ekonomicznych – dodawał Mateusz Rykała.

Dużym atutem Zagłębia i Śląska jest także dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry oraz starania o jeszcze lepszą edukację przyszłych pracowników dla sektora automotive. - W odwrocie są studia humanistyczne. Przemysł potrzebuje inżynierów i wykształcenia technicznego – zaznaczał Robert Karlik, dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych. Programy studiów inżynierskich, dualnych – pozwalające studentom na równoczesne pogłebianie wiedzy akademickiej i nabywanie praktyki w przemyśle stają się coraz częściej ofertą uczelni w Regionie. Oferuje je między innymi Politechnika Śląska i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Jeżeli będziemy szli w kierunku kształcenia dualnego, praktycznego, to jest to dobry kierunek - podkreślał Paweł Kopijera, członek Centrum Jakości i Innowacji, WSB w Dąbrowie Górniczej.

Jak zauważyli uczestnicy dyskusji, edukacja pracowników o wykształceniu technicznym na potrzeby branży automotive powinno rozpocząć się jeszcze przed etapem studiów – Ze względu na zmieniającą się strukturę inwestycji, zauważamy braki odpowiednio przygotowanych kadr. Dlatego KSSE realizuje pilotażowy projekt dostosowania szkolnictwa zawodowego do rynku pracy – mówił Mirosław Pachucki, Katowicka SSE i Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Jaka będzie przyszłość branży motoryzacyjnej nie tylko w regionie, ale także w kraju? – Dużo w Polsce i Europie mówi się o elektromobilności – trend ten nadchodzi a wraz z nim inne megatrendy – cyfryzacja, pojazdy autonomiczne i połączone – wymusi to ogromne zmiany w sektorze automotive. W chwili obecnej producenci części motoryzacyjnych z niepokojem czekają zaś na nowe regulacje dot. redukcji emisji CO2, które zostaną opublikowane już w listopadzie – wskazywał Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
Jaka będzie przyszłość branży motoryzacyjnej nie tylko w regionie, ale także w kraju? Czy automatyzacja i nowe technologie zrewolucjonizują ten rynek? – W ramach grupy Raben nie wchodzimy w automatyzację i nie zamierzamy tego zrobić w najbliższym czasie. Uzależnione jest to od geolokalizacji i najważniejszej kwestii: przydatności i opłacalności tego typu rozwiązań - zaznaczał Sławomir Rajch, Business Development Manager, Raben Logistics Polska. Nexteer Automotive chociaż współpracuje z producentami pojazdów autonomicznych, także nie widzi szans na szybką rewolucję technologiczną na drogach. – Dostępność technologii jest najmniejszym problemem. Testy, prace legislacyjne i dopuszczenie do ruchu na drodze są największymi problemami - dodawał Piotr Dembiński, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej Nexteer Automotive na region Europy i Ameryki Południowej. Podobnego zdania był Marcin Kuchno, Architekt, Takenaka Europe GmbH: Dzisiaj trochę bujamy w obłokach mówiąc o e-mobilności w Polsce. Ale w innych krajach to się już powoli dzieje.

Czwarta edycja konferencji "Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa Górnicza", oprócz paneli dyskusyjnych, wypełniona była inspirującymi prezentacjami takich firm jak Seito Polska, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych czy Takenaka Europe GmbH. O sportowe emocje z branży automotive zadbali zawodnicy klubu MX DG Motocross, opowiadając o torze motoccrosowym w Dąbrowie Górniczej, o współpracy z miastem i licznych osiągnięciach zawodników. Konferencji towarzyszył także JAPAN VIP RAJD oraz wizyta studyjna na terenie Tucznawa - największym terenie inwestycyjnym w Polsce południowej. Wydarzenia potwierdziło, jak duży potencjał inwestycyjny wciąż drzemie w mieście i w regionie oraz ogromne zainteresowanie inwestorów z branży automotive Zagłębiem i Śląskiem.

***

Gospodarz i Organizator: Miasto  Dąbrowa Górnicza
Współorganizator: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Partner Organizacyjny: Bluevine Consulting
Partner merytoryczny: Seito Polska; Raben Logistics Polska; Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing; Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych; Innoco
Partner: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Pałac Kultury Zagłębia
Patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju; Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Honorowy Patronat Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi; Krajowa Izba Gospodarcza; Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach; JETRO