Axi Immo we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych (PRCH) w dniach 11 – 12 października organizuje w Warszawie szkolenia eksperckie.

Axi Immo jest jednym z partnerów merytorycznych szkolenia eksperckiego Polskiej Rady Centrów Handlowych na temat prowadzenia procesu najmu i realizacji inwestycji w sektorze nieruchomości handlowych.

Szef działu Retail Tomasz Tymiński będzie współprowadzącym dwóch praktycznych paneli: na temat podstawowych zasad związanych z prowadzeniem procesu najmu i realizacji procesu najmu w ramach konkretnej inwestycji.

Celem szkolenia jest w jak najbardziej praktyczny sposób przedstawienie wszystkich aspektów związanych z procesem najmu na wszystkich etapach inwestycji handlowej poprzez wstępną kalkulację przychodów, optymalizacji podziału powierzchni, określenie planowanego rozkładu branż oraz najemców w obiekcie, jak również przygotowanie finalnych założeń dotyczących przychodów. Szczegółowe informacje na stronie PRCH.