Po raz trzeci Skarżysko-Kamienna było gospodarzem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego. W gronie licznych gości, również z zagranicy, przez dwa dni rozmawiano m.in. o potencjale gospodarczym naszego miasta i regionu, warunkach prowadzenia biznesu przez obcokrajowców, spojrzeniu zagranicznych inwestorów na Polskę, a także rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy pomysł biznesowy.

Dla przedsiębiorców była to okazja do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń, a dla naszego miasta i województwa szansa na zaprezentowanie się jako miejsca przyjaznego do prowadzenia biznesu i przygotowanego do wspierania inwestorów z zewnątrz. Forum towarzyszył również Festiwal Barw i Kolorów, w trakcie którego można było poznać regionalne smaki i kulturę.
 
W Forum, które odbywało się 31 sierpnia i 1 września udział wzięło około 200 gości, w tym przedsiębiorcy z kraju i zagranicy (m.in. z Białorusi, Ukrainy, USA, Mołdawii, Nigerii), przedstawiciele instytucji wspierających biznes, samorządowcy. Zebranych powitał prezydent miasta, Konrad Krönig, który wyraził nadzieję, że po raz kolejny skarżyskie Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, a goście będą mogli przekonać się o atrakcyjności regionu świętokrzyskiego i samego Skarżyska. Gości przywitał również Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
 
Głównym wydarzenie w ramach III MFI była dwudniowa konferencja. Konferencję i panele dyskusyjne poprowadził Jacek Piechota, prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki. Pierwszy dzień skupiał się na współpracy na kierunkach Wschód – Zachód – dyskutowano więc m.in. o działalności na rynku ukraińskim (jedną z prelegentek była Weronika Marczuk, prezes Polish Business Center w Kijowie, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza), a także o warunkach prowadzenia biznesu przez obcokrajowców w Polsce, ofercie instytucji wspierających biznes w kraju.
 
Pierwszego dnia Forum skupiono się również na promocji potencjału gospodarczego regionu świętokrzyskiego i prezentacji inwestorów, którzy na miejsce prowadzenia swoich firm wybrali właśnie Skarżysko. Była więc mowa o budowie parku tematycznego na Bernatce – inwestor, który pozyskał pozwolenie na budowę, przedstawił w tym międzynarodowym gronie swój pomysł i poinformował o zaawansowaniu prac przygotowujących do samej budowy. Zaprezentowała się również firma działająca w branży paliw alternatywnych, która weszła na skarżyski rynek i rozpoczyna rekrutację pracowników. Przedstawiciel firmy informował, iż docelowo pracę znajdzie tu na różnych stanowiskach około 40 osób, a postanowił zainwestować w naszym mieście m.in. ze względu stworzony tu pozytywny klimat do rozwoju przedsiębiorczości i przychylne nastawienie władz miasta.
 
Drugi dzień Forum poświęcony był kolejnym tematom. Odbyła się m.in. ciekawa prelekcja na temat kobiet w biznesie, a następnie równie interesujący panel dyskusyjny pod hasłem „Czy biznes ma płeć?”. W trakcie konferencji zaprezentowali się również finaliści konkursu, ogłoszonego przez Centrum Obsługi Inwestora w ramach Forum Inwestycyjnego na najciekawszy pomysł na Start-up. Finaliści przedstawili swoje pomysły, odpowiadali też na pytania komisji konkursowej, która – po dyskusji – wybrała laureata. Nagroda główna (2.000 zł oraz deklaracja wsparcia w zakresie rozwinięcia biznesu i możliwość prowadzenia działalności w Inkubatorze Technologicznym lub Inkubatorze Przedsiębiorczości) trafiła do autorki pomysłu na stworzenie platformy treningowej do terapii dna miednicy.

Konferencja zakończyła się prezentacją przykładów aktywności Polaków na obczyźnie – była mowa m.in. o przedsięwzięciach gospodarczych Polonii w Mołdawii i przedsięwzięciach kulturalnych Polonii Amerykańskiej. Obok samych konferencji odbywały się też spotkania B2B, w trakcie których prelegenci i przedsiębiorcy wymieniali się szczegółami swoich przedsięwzięć oraz wymieniali kontakty.
 
Forum Inwestycyjnemu towarzyszyły też inne wydarzenia, których celem była promocja miasta i regionu. W galerii Miejskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda Rosińskiego (wystawę pt. „SURREALIZM” można oglądać do 22 września), zaś na placu Staffa odbywał się Festiwal Smaków i Kolorów, który był okazją do zaprezentowania bogactwa regionu świętokrzyskiego – nie zabrakło więc regionalnych specjałów.