Konkurs: Przemysłowa Inwestycja Roku

  • 16 czerwca 2014
  • Konferencje Terenów Inwestycyjnych Info

Konkurs: Przemysłowa Inwestycja Roku

KIEDY: ZGŁOSZENIA DO 16 grudnia 2014 r.
GDZIE: SIEDZIBA BUSINESS CENTRE CLUB, PL. ŻELAZNEJ BRAMY 10, WARSZAWA
KOSZT UCZESTNICTWA: BEZPŁATNY

Redakcja Serwisu Tereny Inwestycyjne Info przygotowuje pierwszą edycję Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych inwestycji przemysłowych rozpoczętych w 2014 roku. 

Nagrodzimy najważniejsze inwestycje, które wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy Polski oraz te których realizacja nie naruszyła równowagi ekologicznej. Wyróżnienia przyznawane będą pierwszym trzem miejscom w siedmiu kategoriach:

  • Polska Inwestycja Roku
  • Zagraniczna Inwestycja Roku
  • Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej
  • Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
  • Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (mniej niż 250 pracowników)
  • Ekologiczna Inwestycja Roku
  • Innowacyjna Inwestycja Roku 


Celem Konkursu jest promowanie inwestycji przemysłowych, które znacząco wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy Polski. Projekt promuje przedsiębiorczość, innowacyjność, postawy proinwestycyjne oraz proekologiczne. Konkurs jest również szansą dla spółek na zaznaczenie swojej mocnej pozycji na rynku.

Inwestycje można było zgłaszać do 16 grudnia 2014r. Wyboru Laureatów dokonuje Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli Serwisu TII, agencji i instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz organizacji biznesu reprezentujących przedsiębiorców.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizator Konkursu

D&B Partners S.C.
ul. Stalowa 18.8, 03-426 Warszawa

Tel.: +48 506 043 486
E-mail: biuro@dbpart.com

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialniW kategorii Zagraniczna Inwestycja Roku Kapituła kierowała się przy wyborze laureatów wysokością poniesionych nakładów inwestycyjnych, liczbą stworzonych miejsc pracy oraz możliwością transferu technologii.


I miejsce: BASF Polska - Nowa fabryka w Środzie Śląskiej
II miejsce: RONAL Polska Sp. z o.o. - Budowa zakładu produkującego felgi aluminiowe
III miejsce: Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. - Rozbudowa fabryki szyb samochodowych w Chmielowie

W kategorii Polska Inwestycja Roku przy wyborze zwycięskiego projektu Kapituła brała pod uwagę liczbę powstałych miejsc pracy, poniesione nakłady inwestycyjne oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.

I miejsce: DRUTEX S.A. - Otwarcie Europejskiego Centrum Stolarki (ECS)
II miejsce: GRUPA NOWY STYL - Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaśle oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejski
III miejsce: HIGH  TECHNOLOGY GLASS POLSKA Sp. z o.o. - Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji szkła ogrzewanego

W kategorii Innowacyjna Inwestycja Roku Kapituła wybrała projekty o najwyższym stopniu innowacyjności . Z uwagi na liczbę wartych uwagi projektów, członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu drugiego miejsca  jednocześnie dwóm projektom.

I miejsce: Bowil Biotech Sp. z o.o. - Wdrożenie nowej technologii wytwarzania bionanocelulozy (celulozy bakteryjnej)
II miejsce: High Technology Glass Polska Sp. z o.o. - Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paneli szkła ogrzewanego
II miejsce: Techplast sp. z o.o. - Wdrożenie unikalnej technologii pozwalającej wytwarzać najlżejsze na świecie butle wysokociśnieniowe
III miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. - Powstanie Centrum badawczo-rozwojowego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

W kategorii Ekologiczna Inwestycja Roku –  O wyborze najlepszych projektów zadecydował pozytywny wpływ inwestycji na środowisko, innowacyjność projektu oraz nowatorstwo wykorzystanych rozwiązań.
I miejsce: Sita Zielona Energia - Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu
II miejsce: Bumapol Jan Buczkiewicz - Prototypowa linia do produkcji wysokopuszystych przędz BCF z płatka PET oraz wykorzystanie ich do produkcji trudnospruwalnych pasów tapicerskich
III miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o. - Budowa budynku pasywnego kreującego warunki do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i prowadzenia działalności badawczej w obszarze OZE

W kategorii Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kapituła wybrała inwestycje dysponujące zaawansowanymi technologiami, o najwyższym poziomie nakładów inwestycyjnych i utworzonych miejsc pracy.

I miejsce: Amplus Sp. z o.o. S.K.A. - Budowa kompleksu przechowalniczo-chłodniczego w Prandocinie Iłach, obok Wężerowa
II miejsce: Promar PPH Sp. z o.o. - Budowa zakładów produkujących dodatki do żywności w Zawierciu
III miejsce: Bowil Biotech Sp. z o.o. - Wdrożenie nowej technologii wytwarzania bionanocelulozy (celulozy bakteryjnej)

W kategorii Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Kapituła wzięła pod uwagę przy wyborze zwycięzców takie czynniki jak liczba powstałych miejsc pracy, nakłady inwestycyjne oraz wpływ inwestycji na otoczenie lokalne m.in. zmniejszenie bezrobocia.

I miejsce: Sopem Sp. z o.o. - Otwarcie nowego zakładu w Niepołomicach
II miejsce: Polaris Poland Sp. z o.o. - Otwarcie fabryki quadów w Opolu
III miejsce: Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. - Rozbudowa fabryki szyb samochodowych w Chmielowie

W kategorii Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej o wyborze najlepszej inwestycji zdecydowała lokalizacja w regionach w niewielkim stopniu zagospodarowanych przez inwestorów, liczba powstałych miejsc pracy oraz wpływ na dalszy rozwój regionu.

I miejsce: Premix Sp. z o.o. - Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Połańcu
II miejsce: Grupa Nowy Styl - Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaśle oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim
III miejsce: Targi Kielce S.A. - Rozbudowa Targów Kielce

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

Pobierz fotorelację z Konkurcu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

§ 1
Organizator Konkursu


Organizatorem Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku” jest Serwis Tereny Inwestycyjne Info (dalej: TII), będący platformą komunikacyjną kierowaną do inwestorów szukających atrakcyjnych gruntów pod inwestycje, przedsiębiorców, samorządów oraz stref ekonomicznych, które dysponują terenami inwestycyjnymi.

§ 2
Cele Konkursu

1. Promowanie inwestycji przemysłowych poczynionych w 2014 roku, które znacząco wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy Polski.
2. Promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności, postaw proinwestycyjnych oraz proekologicznych.
3. Nagrodzenie właścicieli wyróżnionych w Konkursie inwestycji podczas uroczystej Gali.
 

§ 3
Kategorie Konkursu

1. Nagrody przyznawane są pierwszym trzem miejscom w siedmiu kategoriach:

a)   Polska Inwestycja Roku - nagroda przyznawana najważniejszym inwestycjom spółek z polskim kapitałem
b)  Zagraniczna Inwestycja Roku - nagroda przyznawana najważniejszym inwestycjom spółek z zagranicznym kapitałem
c)   Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej – nagroda przyznawana najważniejszym inwestycjom realizowanym na terenie pięciu województw (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) należących do Polski Wschodniej
d)   Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - nagroda przyznawana najważniejszym inwestycjom realizowanym na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych
e)  Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw – nagroda przyznawana najważniejszym inwestycjom spółek zatrudniających mniej niż 250 pracowników
f) Ekologiczna Inwestycja Roku – nagroda przyznawana inwestycjom o najmniej inwazyjnym wpływie na środowisko
g) Innowacyjna Inwestycja Roku - nagroda przyznawana najbardziej innowacyjnym inwestycjom

2.  Poprzez określenie „najważniejsze inwestycje” rozumie się nie tylko inwestycje z największym kapitałem, ale również te które znacząco wpłynęły bądź wpłyną na unowocześnienie i rozwój gospodarczy regionu.
 

§ 4
Nagrody w Konkursie

1. Wyróżnienie w Konkursie ma charakter honorowy i prestiżowy.
2. Właściciele zwycięskich inwestycji (pierwsze miejsca) w poszczególnych kategoriach nagradzani będą statuetkami oraz dyplomami. Pozostali wyróżnieni otrzymają dyplomy.
3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają stronę w Magazynie Tereny Inwestycyjne Info na własną reklamę. Z właścicielami zwycięskich inwestycji przeprowadzone zostaną wywiady, opublikowane następnie na Serwisie oraz w Magazynie TII. Informacja o wszystkich wyróżnionych w Konkursie inwestycjach będzie opublikowana przez patronów medialnych uroczystej
Gali wręczenia wyróżnień.
4. Właściciele wyróżnionych w Konkursie inwestycji mają możliwość wykorzystania logo Konkursu w materiałach informacyjno-promocyjnych firmy.
 

§ 5
Warunki przystąpienia do Konkursu

1. Do Konkursu można zgłaszać inwestycje przemysłowe zakończone bądź rozpoczęte w 2014 roku. W przypadku inwestycji rozpoczętych w 2014, wymagane jest aby ich efekty końcowe lub częściowe, będące podstawą oceny Kapituły Konkursu, można było zidentyfikować/zmierzyć.
2. Dodatkowym atutem podczas oceny inwestycji przez Kapitułę Konkursu będą kopie dokumentów potwierdzających zdobyte certyfikaty, atesty, nagrody, posiadane patenty, własne rozwiązania, nowoczesne technologie, itp.
3. Jedna osoba może zgłosić dowolną ilość inwestycji, każdorazowo wypełniając nowy formularz.
4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie, podpisanie i odesłanie w terminie podanym przez Organizatora formularza zgłoszeniowego.
5. W przypadku wątpliwości odnośnie zawartych w formularzu danych, Organizator bądź Kapituła Konkursu mają prawo zwrócić się do zgłaszającego inwestycję z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji bądź złożenie wyjaśnień.
6. Właściciele inwestycji zgłaszają je do Konkursu samodzielnie bądź za pośrednictwem firmy współpracującej przy danej inwestycji. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy.
7. Organizator i Kapituła Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwość czy niekompletność danych nadesłanych przez Uczestników Konkursu.
 

§ 6
Organy Konkursu

1. Organami Konkursu są Biuro Organizacyjne Konkursu i Kapituła Konkursu.
2. Biuro Organizacyjne Konkursu:
a) stanowi Organizator Konkursu – Serwis TII
b) przeprowadza formalną weryfikację formularzy zgłoszeniowych w zakresie ich kompletności oraz terminu wpływu, odrzucając wnioski złożone niezgodnie z Regulaminem
c) może dokonać własnych nominacji inwestycji do Konkursu, a następnie przedłożyć je ocenie Kapituły Konkursu
d) może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów i informacji koniecznych do dokonania prawidłowej oceny inwestycji przez Kapitułę Konkursu
e) przekazuje formularze zgłoszeniowe i inne dokumenty dostarczone przez Uczestników Konkursu Kapitule

3. Kapituła Konkursu:
a) dokonuje wyboru Laureatów oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu zgodnie z jego celami i Regulaminem
b) w skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Serwisu TII, agencji i instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz organizacji biznesu reprezentujących przedsiębiorców
c) Kapituła podejmuje decyzję o wyborze laureatów na podstawie wypełnionych przez Uczestników Konkursu formularzy, dodatkowych informacji oraz wyjaśnień, a także nominacji dokonanych przez Biuro Organizacyjne Konkursu
d) Organizator Konkursu będzie dążył do powołania Kapituły o nieparzystej liczbie członków, tak aby decyzje mogły być automatycznie podejmowane większością głosów. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kapituła składać się będzie z parzystej liczby członków i głosy rozłożą się równomiernie, Kapituła może zdecydować o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród lub po dyskusji przystąpić do ponownego głosowania.
e) Kapituła może przyznać nagrodę specjalną uzasadniając charakter wyróżnienia
f) udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy.
 

§ 7
Przebieg Konkursu

1. Konkurs „Przemysłowa Inwestycja Roku” ogłasza Serwis TII.
2. Zgłaszający inwestycje wysyłają wypełnione formularze wraz z załącznikami w terminie od 16 czerwca do 16 grudnia 2014r.
3. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu będą do pobrania na stronie: www.TerenyInwestycyjne.info.
4. Wypełnione formularze można przesłać do Biura Organizacji Konkursu na trzy sposoby:
a) pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: D&B Partners s.c., ul. Ratuszowa 11 pok. 237, 03-450 Warszawa
b) e-mailem na adres: inwestycjaroku@terenyinwestycyjne.info
c) faxem na numer: 22 619 22 41 wew. 191

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także za działanie Internetu, faxu i ewentualne z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu.
6. W okresie najpóźniej 1 miesiąca od upływu terminu składania wniosków Kapituła Konkursowa dokonuje wyboru laureatów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
7. Kapituła Konkursu może wskazać mniej niż trzy wyróżnione inwestycje w każdej kategorii. Może również nie przyznać nagrody w danej kategorii, jeśli żadna z inwestycji nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystej Gali wręczenia wyróżnień, która odbędzie się w kwietniu 2015 roku, w Warszawie. Dokładna data i miejsce wydarzenia zostaną podane przez Organizatora w późniejszym terminie.
9. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Przemysłowa Inwestycja Roku w kategorii…” (kategorie wymienione są w § 3) w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i celów niniejszego Konkursu.
10. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Obsługę formalną Konkursu prowadzi Biuro Organizacyjne Konkursu.
2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu. Nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów