Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Łódź: Inteligentny biurowiec Ericpol Software Pool już otwarty

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Łódź: Inteligentny biurowiec Ericpol Software Pool już otwarty

Strabag zakończył budowę inteligentnego biurowca w Łodzi, który jako jeden z pierwszych w Polsce wyposażony został w model neuronowy. Obiekt o nazwie Ericpol Sofware Pool świętował swoje uroczyste otwarcie w dniu 27 stycznia 2015 roku.

Biurowiec powstał w centrum Łodzi, na objętym ochroną konserwatorską terenie dawnego ogrodu pałacowego Scheiblera i basenu Olimpia. W nowej siedzibie rozpocznie pracę kilkuset pracowników Ericpol, jednej z największych polskich firm informatycznych. Projekt budynku powstał pod nadzorem architektów z biura Horizone Studio. Prace przy realizacji inwestycji trwały 19 miesięcy. Wartość kontraktu Strabag to ponad 60 mln zł netto.

Ericpol Software Pool to ultranowoczesny biurowiec o kubaturze blisko 36 tys. m sześć., z czterema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną. Bryłę budynku, która swoim kształtem przypomina motyla (logo Inwestora), tworzą połączone ze sobą przeszklonym lobby dwa skrzydła. Mieszczą się tutaj pomieszczenia biurowe, konferencyjne i socjalne dla blisko 800 osób, a na poziomie -1 garaż z miejscami dla 100 pojazdów.

Podczas budowy zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak model neuronowy, system automatyki budynkowej (BMS), system stropów termoaktywnych (TABS) oraz czujniki pogodowe do sterowania rolet zewnętrznych. Ich celem było ograniczenie wpływu inwestycji na środowisko i optymalne wykorzystanie energii, a w efekcie obniżenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu maksimum komfortu użytkowników.

- Na potrzeby budynku ułożyliśmy 120 km kabli i przewodów elektrycznych, ponad 2.200 sztuk opraw oświetleniowych o długości ponad 25 metrów, które tworzą nieprzerwane linie świetlne. Zamontowaliśmy ponad 120 czujników obecności i natężenia oświetlenia oraz 500 żaluzji. Wszystkie te instalacje sterowane są przez system automatyki budynkowej (BMS) oraz model neuronowy, który posiadają tylko nieliczne budynki w Polsce. Dzięki modelowi neuronowemu ten inteligentny budynek będzie uczył się swojego zachowania na przestrzeni czasu – mówi Jacek Kowalski, dyrektor techniczny Pionu Budownictwa Ogólnego, Strabag Sp. z o.o.

- Nasze działania ukierunkowane są na nowe technologie i zrównoważony rozwój. Jako budowlany koncern technologiczny realizujemy 15 tysięcy kontraktów na całym świecie. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszych 73 tysięcy pracowników. 5 tysięcy z nich pracuje tutaj, w Polsce. Kierując się zasadą TEAMS WORK. tworzymy silne zespoły, i to one są podstawą naszych największych osiągnięć – kontynuuje Rainer Steindl, dyrektor finansowy Pionu Budownictwa Ogólnego, Strabag Sp. z o.o.

Ericpol Sofware Pool powstał na ponad 3 hektarowej działce u zbiegu ulic Sienkiewicza i Tymienieckiego, obejmującej część dawnego ogrodu pałacowego Scheiblera. Do dziś znajdują się tu pomniki przyrody objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowy budynek zarówno pod względem swojego kształtu, wielkości i wyglądu elewacji doskonale integruje się z najbliższym otoczeniem i nawiązuje do dawnych budynków łódzkich zespołów fabrycznych. Stąd np. elewacje wykończono wielkoformatowymi oknami i naturalną cegłą. Warto podkreślić wysoką jakość wykorzystanych do budowy materiałów wykończeniowych. Charakterystyczna dla elewacji cegła Kolumba była ręcznie formowana i wypalana tradycyjnie w znanej duńskiej manufakturze Petersena. Elementy fasad szklanych i okien wykonano z laminowanego szkła bezpiecznego. Zamontowano wiele szyb giętych o małym promieniu, a na elewacjach narażonych na duże nasłonecznienie zastosowano szklenie w oparciu o wysokoselektywne szkło z powłoką niskoemisyjną.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lipcu 2013 r. i została ukończona w styczniu 2015 roku. Wszystkie prace wykonano w zakładanym przez Inwestora terminie i budżecie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Źródło: Strabag
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW