Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Stabilizacja cen gruntów rolnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stabilizacja cen gruntów rolnych

W I półroczu 2014 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała łącznie 55,6 tys. ha gruntów. Do końca lipca sprzedała już 63,4 tys. ha, wykonując ponad połowę założonego planu rocznego. Na dzień 30 czerwca w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostawało 1,57 mln ha gruntów, z czego 1,18 mln ha (75 proc.) znajdowało się w dzierżawie, a 88 tys. ha w innych nietrwałych formach zagospodarowania. Do rozdysponowania pozostaje ok. 250 tys. ha.

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w II kwartale 2014 r. wyniosła 23 589 zł za 1 ha i była niższa o 577 zł, czyli o 2,4 proc., od odnotowanej w I kwartale br., ale była wyższa o 2281 zł, tj. o 10,7 proc., od średniej uzyskanej w II kwartale ub. r.

Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w II kw. 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 3,5 tys. umów i sprzedanych ponad 27,6 tys. ha gruntów. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł jedynie w 4 województwach – w I kw. br. przekroczyła ten poziom w 7 województwach. Województwa te to: dolnośląskie – 30 213 zł/ha, wielkopolskie – 31 574 zł/ha, opolskie – 37 561 zł/ha, i kujawsko-pomorskie – 37 646 zł/ha. Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach podlaskim – 15 852 zł/ha, i lubelskim – 16 660 zł/ha. W porównaniu do I kw. 2014 r. cena za 1 ha gruntów rolnych najbardziej wzrosła w województwie świętokrzyskim – aż o 36,7 proc.

Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych w II kw. br. uzyskano w grupie obszarowej 300 ha i więcej – 27,6 tys. zł za 1 ha, najniższe zaś w grupie od 1-10 ha – 21,4 tys. zł. Ze sprzedanych w II kw. br. ponad 27,6 tys. ha, najwięcej gruntów Agencja sprzedała w grupie obszarowej 10-100 ha – 15,3 tys. ha, czyli ponad 55 proc. wszystkich sprzedanych gruntów, najmniej natomiast w grupie do 1 ha – 608 ha. Natomiast z zawartych w tym okresie prawie 3,5 tys. umów sprzedaży, najwięcej dotyczyło nieruchomości do 1 ha – 1515, czyli 44 proc., i w przedziale 1-10 ha – 1290, czyli 37 proc., a najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha – tylko 7.

W 4 województwach: łódzkim, małopolskim, podlaskim i śląskim, nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Transakcje na nieruchomości powyżej 300 ha zawarto jedynie w 6 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę kupna-sprzedaży w II kw. br. w skali kraju wyniosła 8 ha. Dla 5 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, ukształtowała się ona powyżej 10 ha na umowę, ale w aż 7: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, nie przekroczyła 4 ha na umowę.

Źródło: ANR
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW