Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polski Holding Nieruchomości zmniejsza straty z nierentowanej działalności do zera

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Polski Holding Nieruchomości zmniejsza straty z nierentowanej działalności do zera
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) przedstawiła wyniki za pierwszy kwartał 2013 roku. Według danych przedstawionych przez spółkę, PHN przygotowuje się do 9 nowych projektów deweloperskich. 

Grupa PHN w I kwartale 2013 roku osiągnęła o 40 proc. lepszy wynik w głównym segmencie działalności - najmie. Zysk wzrósł do 18,6 mln złotych z 13,3 mln złotych w analogicznym okresie 2012 r. Grupa kontynuowała optymalizację portfela nieruchomości zwiększając efektywność operacyjną. EBIDTA wzrosła o 10,6 mln złotych osiągając poziom 6,6 mln złotych.

W I kwartale 2013 r. Grupa PHN, zgodnie z założeniami długoterminowej strategii, z powodzeniem kontynuowała restrukturyzację. Widoczna jest wyraźna poprawa efektywności segmentu najmu, gdzie wynik ze sprzedaży w I kwartale 2013 r. wzrósł  r/r o 5,3  mln złotych. Przychody z najmu pozostały stabilne i wyniosły 34,4 mln złotych wobec 34,7 mln złotych w I kwartale 2012 r. Skonsolidowane przychody Grupy w I kwartale 2013 r. wyniosły ogółem 50,7 mln złotych i były wyższe o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012r.

- Poprawa efektywności, która znajduje odzwierciedlenie w wyższych zyskach, była możliwa dzięki realizacji procesu restrukturyzacji operacyjnej Grupy związanego z optymalizacją poziomu zatrudnienia oraz centralizacją funkcji zarządczych i outsourcingiem. W ramach optymalizacji poziomu zatrudnienia od 31 grudnia 2011 r. do końca I kwartału 2013 r. udało nam się zmniejszyć zatrudnienie o 60 proc., z 744 do 297 osób. Pozwoliło to na redukcję kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 7,3 mln PLN r/r tj. 45 proc. – podsumowuje Wojciech Papierak, prezes zarządu PHN S.A.

- Miarą łącznej poprawy efektywności działalności operacyjnej, prowadzonej przez Grupę PHN, jest wzrost wyniku na sprzedaży netto w I kwartale 2013 r. o 12,2 mln zł (r/r) i w konsekwencji poprawa skorygowanej EBITDA o 5,2 mln PLN (r/r) – mówi Włodzimierz Stasiak, członek zarządu ds. finansowych.

Poprawa wyniku sprzedaży w I kwartale 2013 r. została odnotowana również w segmencie deweloperskim mieszkaniowym. Zysk w tym segmencie wzrósł o 5,2 mln zł r/r. Wpływ na to miało m.in. zawarcie ostatecznych umów przeniesienia własności mieszkań, głównie przedsprzedanych w poprzednich okresach.

Realizacja strategii  w zakresie zamykania nierentownych działalności niezwiązanych z podstawową działalnością przyniosła praktycznie całkowite ich zakończenie, co skutkowało zmniejszeniem straty na pozostałej działalności z 1,1 mln zł w 1Q 2012 r. do zera w 1Q 2013 r.

W pierwszych miesiącach 2013 r. Grupa PHN koncentrowała się na realizacji rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Obecnie spółka finalizuje modernizację nowoczesnego budynku biurowego o standardzie klasy A przy ul. Rakowieckiej 19. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie II i III kwartału 2013 r.

Kontynuowana  była również realizacja prestiżowego biurowca przy ul. Foksal 10a w Warszawie, który docelowo trafi na rynek w 2014 r. Łączne nakłady inwestycyjne na deweloperskie projekty komercyjne to 3,8 mln złotych. W wypadku parku logistyczno – przemysłowego przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu realizowanego na zasadach partnerstwa JV z brytyjskim deweloperem SEGRO w marcu weszła w życie pierwsza umowa najmu ok. 7 tys. mkw. podpisana z DPD.

Prowadzone są również prace przygotowawcze dla 9 nowych projektów deweloperskich. Dla obiektu Domaniewska  wykonano koncepcję wielobranżową. W ramach projektów Dalmor, Parzniew, Lućmierz i PHN Tower w I kwartale kontynuowano działania zmierzające do pozyskania partnerów do wspólnego przedsięwzięcia. Trwają również prace zmierzające do uzbrojenia terenu na warszawskim Lewandowie, których celem jest umożliwienie zaawansowania rozmów z potencjalnymi klientami.

Grupa kontynuuje także proces sprzedaży nieruchomości, które nie są związane z jej podstawową działalnością. W ramach restrukturyzacji portfela została zawarta umowa przedwstępna na zbycie nieruchomości, uzgodniono warunki zawarcia kolejnej i prowadzone były negocjacje z potencjalnymi nabywcami następnych kilku nieruchomości.

Grupie udało się również zmniejszyć o 24,3 mln złotych (29 proc.) wartość zapasów związanych z działalnością deweloperską.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW