Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Inwestorzy w Polsce cenią pracowników i narzekają na administrację

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Inwestorzy w Polsce cenią pracowników i narzekają na administrację
Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej - wynika z 8 edycji Ankiety Koniunkturalnej 2013 Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) przeprowadzonej we współpracy z siedmioma izbami bilateralnymi w Polsce. 

Badanie przeprowadzono na podstawie 21 czynników determinujących napływ kapitału zagranicznego, osiągając wynik 4,87 pkt. na 6 pkt. możliwych do uzyskania. Na 2. i 3. miejscu zestawienia uplasowały się Czechy z wynikiem 4,17 pkt. i Słowacja – 3,99 pkt.

Aż 85,8 proc. ankietowanych przedsiębiorstw prze-widuje, że ich sytuacja gospodarcza w najbliższym roku nie pogorszy się, a prawie 77 proc. zamierza zwiększyć lub pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce.

Nadal największym atutem Polski pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej. Jednakże, co szczególnie istotne, zdecydowana większość respondentów bardzo wysoko ocenia polskich pracowników, doceniając ich kwalifikacje, wykształcenie akademickie, produktywność i zmotywowanie!

Członkostwo w Unii Europejskiej i polscy pracownicy znów na szczycie, podatki i administracja publiczna są największą „udręką” inwestorów. Wartościując w skali od 1 do 5 pkt. czynniki wpływające na lokalizację inwestycji inwestorzy kolejny raz najwyżej premiowali Polskę za członkostwo w Unii Europejskiej (średnia ocena 4,41 pkt.) oraz czynniki „kadrowe”: kwalifikacje (3,81 pkt.), wykształcenie akademickie (3,69 pkt.) oraz produktywność i zmotywowanie polskich pracowników (3,54 pkt.). Na kolejnych wysoko notowanych pozycjach uplasowały się: jakość i dostępność lokalnych poddostawców, stabilność polityczna i społeczna oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Najgorzej oceniane czynniki lokalizacji inwestycji w Polsce to system i instytucje podatkowe, administracja publiczna oraz przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych.

Wśród priorytetów polityki gospodarczej Polski na rok 2013 ankietowani przedsiębiorcy wskazali: rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej (34,2 proc. respondentów), poprawę efektywności administracji publicznej i kontrolę jej kosztów (29,7 proc. respondentów), reformę finansów publicznych (19,3 proc. respondentów), stabilizację kursu złotego bądź alternatywnie przyjęcie euro w Polsce (11,9 proc. respondentów), aktywizację zawodową młodych, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz poprawę warunków w zakresie inwestowania w sektorze publicznym oraz wzrost nakładów na badania i rozwój oraz zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.
 
W 2013 roku 23,5 proc. respondentów (13,5 pkt. proc. mniej niż w ub.r.) ocenia obecną sytuację ekonomiczną w Polsce jako dobrą, 64,4 proc. jako zadowalającą (10,4 pkt. proc. więcej niż w ub.r.), a około 12,1 proc. jako złą (3,1 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym roku).

Prognozy inwestorów determinuje wiele czynników, m.in.: jedynie 26,2 proc. firm zamierza zwiększyć eksport towarów i usług (w ub.r. – 40 proc.), ale w przypadku aż 62,4 proc. badanych firm wartość eksportu nie ulegnie zmianie w najbliższym roku (w ub.r. – 55 proc.) . Wzrost liczby pracowników w najbliższym roku przewiduje podobnie jak w ubiegłym roku 32,9 proc. respondentów, a co szczególnie ważne aż 37,8 proc. przedsiębiorstw zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne. Z drugiej strony aż 22,1 proc. badanych przedsiębiorstw przewiduje redukcję zatrudnienia (w ub.r. 13 proc.). Jedynie w 1,32 proc. badanych przedsiębiorstwach planuje zmniejszenie wydatków na płace pracownicze, natomiast średni przewidywalny wzrost płac w najbliższym roku szacuje się na około 4,03 proc.

Liczba zwolenników wspólnej waluty wśród ankietowanych przedsię-biorców po raz pierwszy od 4 lat zmniejszyła się jedynie o 0,9 pkt. proc. i utrzymała się na stabilnym poziomie 60,1 proc. respondentów. Udział przeciwników euro zmalał o 8,6 pkt. proc. i wyniósł w 2013 r. 30,4 proc. Do 9,5 proc. wzrósł odsetek respondentów neutralnie odnoszących się do ewentualnego wprowadzenie waluty europejskiej w Polsce.

Ze 151 respondentów Ankiety Koniunkturalnej 2013 r. około 64,4 proc. przedsiębiorstw stanowiło część międzynarodowego lub krajowego koncernu. Aż 63,9% ankietowanych przedsiębiorstw podało poziom powiązania przychodów z eksportem na poziomie 0-20%, natomiast z drugiej strony 9,7 proc. inwestorów zadeklarowało udział przychodów z eksportu w obrotach firmy w przedziale 80-100 proc. Struktura wg branż ukształtowała się analogicznie jak w roku ubiegłym, obejmując 52,3 proc. firm z sektora usługowego, 18,8 proc. z sektora handlowego, 15,4 proc. reprezentowało przemysł przetwórczy, 11,4 proc. budownictwo, a 2,0 proc. sektor zaopatrzenia w energię, wodociągów i utylizacji śmieci.

Ankieta koniunkturalna została przeprowadzona w lutym 2013 r. przez AHK Polska we współpracy z siedmioma izbami bilateralnych działają-cych w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC): belgijskiej – Polish-Belgian Chamber of Commerce,  brytyjskiej – British-Polish Chamber of Commerce, hiszpańskiej – Polish-Spanish Chamber of Commerce, irlandzkiej - Irish Chamber of Commerce in Poland,  kanadyjskiej - Polish-Canadian Chamber of Commerce,  portugalskiej - Polish-Portuguese Chamber of Commerce oraz szwajcarskiej - Polish-Swiss Chamber of Commerce.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2013 r. AHK Polska nawiązała dodatkowo współpracę przy przeprowadzaniu badania z izbami: belgijską i hiszpańską.
Źródło: AHK
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW