Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Invest-Park wchodzi w 2013 rok z projektami tworzącymi 200 etatów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Invest-Park wchodzi w 2013 rok z projektami tworzącymi 200 etatów
Wałbrzyska SSE podsumowała ubiegły rok i przedstawiła pierwsze sukcesy w 2013 roku. Strefa wzbogaciła się o 22 projekty inwestycyjne warte ponad 641 mln złotych i powiększyła swój obszar o ponad 145 tys. ha.

- Rok 2012  to dla „INVEST-PARK” okres, który pomimo widocznego spowolnienia gospodarczego w kraju, możne uznać za bardzo udany - czytamy w oświadczeniu spółki.

W minionym roku spółka wydała 22 zezwolenia, w tym: 14 zezwoleń dla przedsiębiorców, którzy dotąd nie prowadzili swojej działalności na terenie SSE oraz 8 zezwoleń dla firm, które już funkcjonują w WSSE. Wydane w 2012 roku zezwolenia gwarantują zatrudnienie 768 pracownikom i realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 641 mln zł. Wśród nowych firm znalazły się m.in. inwestycje: THT Produkcja Opakowań Przemysłowych Sp. z o.o. w organizacji (Podstrefa Świdnica), FSB Piekarnie Sp. z o.o. (Podstrefa Strzegom), KAMEX Sp. z o.o. (Podstrefa Opole), AHC Technologia Powierzchni Polska(Podstrefa Dzierżoniów) , Bama Europa (Podstrefa Oława) , FURNIKA KRZYSZTOF POPYK (Podstrefa Prudnik), Wspólnicy spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VASCO TECH" s. c. Grzegorz Grochowski, Marek Graf (Podstrefa     Świebodzice), SEGEPO-REFA (Podstrefa Świebodzice), Donaldson Polska (Podstrefa Skarbimierz)TECHSPRING (Podstrefa Bielawa), KEGGER (Podstrefa Bolesławiec), Droper Logistic (Podstrefa Świebodzice), Mersey Investments (Podstrefa Wrocław), czy GKN Driveline Polska (Podstrefa Oleśnica).

Bardzo ważnym wydarzeniem było także wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów, w wyniku którego powierzchnia WSSE zwiększyła się o 138,4835 ha. Powyższym rozporządzeniem włączono w granice strefy grunty o łącznej powierzchni 145, 6380 ha, w tym 10,8303 ha w związku z nową inwestycją GKN Driveline Polska. Obecnie łączny obszar całej WSSE liczy 2212,23 ha.

WSSE jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania, co potwierdza ranking brytyjskiego wydawnictwa „fDi Magazine” z grupy The Financial Times, w którym przeanalizowano 600 SSE. WSSE uplasowała się na 4 miejscu wśród najlepszych stref ekonomicznych w Europie i na 22 miejscu w zestawieniu światowym.

- Świadczymy także najwyższej jakości usługi. Dzięki temu możemy poszczycić się tytułem Laureata oraz Godło w konkursie - „Najwyższa Jakość Quality International 2012”. Wyróżnienie to jest przyznawane podmiotom mogącym pochwalić się czytelną polityką jakości w stosunku do produktów, usług lub systemu zarządzania. Oprócz tego WSSE otrzymała najbardziej znany certyfikat rzetelności w naszym kraju -  „Przedsiębiorstwa Fair Play" - chwalili się przedstawiciele Strefy na konferencji prezentującej wyniki.

Także pierwszy kwartał rozpoczął się pozytywnie dla Wałbrzyskiej SSE. Ponad 200 nowych miejsc pracy utworzyły firmy, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w WSSE. Należą do nich: Colgate – Palmolive (Podstrefa Świdnica), Kosmet- Rokita (Podstrefa Brzeg Dolny), PPC P4 (Podstrefa Brzeg Dolny) i HFG Polska (Podstrefa Opole).
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW