Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Bianor inwestuje prawie 30 mln złotych w podstrefie Białystok

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Bianor inwestuje prawie 30 mln złotych w podstrefie Białystok
Bianor uruchomił w Białymstoku, na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nowy zakład produkcyjny. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz większej powierzchni produkcyjnej i magazynowej, firma zyskała narzędzie do dalszego dynamicznego wzrostu.

Obecnie Bianor zatrudnia 320 osob, a firma pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nowa fabryka, wybudowana kosztem 7 mln euro na terenach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażona jest w 70 maszyn produkcyjnych. Pozwoli to na zatrudnienie, w momencie pozyskania kolejnych zleceń, dodatkowych 100 pracownikow. Aktualnie zakład znajduje się jeszcze w fazie testóww produkcyjnych.

Firma zapowiada skuteczną walkę o kolejne zamówienia światowych koncernów. Bianor obecny jest w Białymstoku od 15 lat. Powstał, aby wytwarzać elementy plastikowe do sprzętu AGD firmy Philips. Od tamtej pory zmieniło się praktycznie wszystko, poza tym, się Białystok pozostaje dla firmy doskonałą lokalizacją. Dziś jest ona cenionym dostawcą dla wielu branż, a jej klientami są międzynarodowe koncerny, takie jak Philips, Brita, Newell Rubbermaid, Bosch-Siemens, Makita, Zelmer czy Esselte. Rocznie Bianor wytwarza dla nich miliony produktow. Zmienił się także zakres działalności firmy. Jest teraz nie tylko dostawcą elementów plastikowych. Wspiera klientóww swoją wiedzą inżynieryjną już na etapie prac koncepcyjnych nad nowymi produktami, a także wykonuje kompleksowy montaż finalnych wyrobóww.

- Budowa nowej fabryki była dla nas z jednej strony szansą na istotne zwiększenie skali działalności, a z drugiej wręcz koniecznością. Aby moc realizować rosnące zamówienia od obecnych klientów potrzebowaliśmy nowych powierzchni produkcyjnych i magazynowych. Bez nich nie miałoby nawet sensu pozyskiwanie nowych kontraktów, nie bylibyśmy w stanie zmieścić kolejnych maszyn. Ponadto, nowoczesna fabryka pozwala nam jednocześnie na nieustanne udoskonalanie jakości produkcji i obsługi kontrahentów oraz na poprawę efektywności kosztowej. Nasi klienci w swoich wyborach kierują się tymi kryteriami i chcemy zaproponować im najkorzystniejsze warunki wspołpracy. – mówi Hans de Haas, prezes Bianor.

Kilka lat temu Hans de Haas przewidział, że w dłuzszej perspektywie część międzynarodowych firm wroci ze swoją produkcją z Azji do Europy. Teraz z satysfakcją patrzy, jak kierowana przez niego firma zbiera owocetej strategii.

- Koszt, ktory ponosi nasz klient, to nie tylko suma cen wytworzenia wszystkich elementów gotowego produktu. Dużą jego część stanowią prace związane z powstaniem nowego projektu oraz z transportem poszczegolnych surowcow i części, napływających z wielu różnych źrodeł. Wspierając klientow na wszystkich etapach, od projektowania wyrobów poprzez produkcję form wtryskowych po dystrybucję zmontowanych wyrobow, znacząco wpływamy na obniżenie ogolnego kosztu projektu – wyjaśnia prezes Bianoru.

Hans de Haas dodaje też, że kooperacja z azjatyckimi dostawcami może czasami generować problemy, takie jak np. rosnące koszty czy utrudnienia w komunikacji. Chińscy producenci są przede wszystkim nastawieni na realizację ogromnych serii i często brakuje im elastyczności w dostosowaniu swojej działalności do potrzeb europejskiego klienta. Z uwagi na odległość, utrudnieniem moze być też terminowość dostaw, jej zachwianie moze w skrajnych wypadkach opoźnić harmonogramy produkcyjne całych fabryk.

Chociaż Bianor znalazł się w Białymstoku wyłącznie dlatego, że 15 lat temu tutaj przeniosł się jego najważniejszy klient, dziś ani myśli o przeprowadzce. Z perspektywy tych kilkunastu lat widać duży rozwój infrastruktury w Polsce. Stolica Podlasia jest obecnie miejscem, z ktorego bez większych problemow można wspołpracować z odbiorcami i dostawcami z całej Europy i nie tylko. Ponadto, olbrzymim atutem regionu jest kapitał ludzki.

- Jako firma produkcyjna potrzebujemy dużej liczby pracownikow dysponujących kompetencjami technicznymi, zarowno bezpośrednio obsługujących maszyny, jak i inżynierow tworzących nowe rozwiązania oraz zarządzających sprawnym funkcjonowaniem całej fabryki. Zatrudniamy też sporo osob odpowiedzialnych za obsługę klientów, sprzedaż, logistykę. Białystok, miasto o tradycjach przemysłowych i akademickich, jest dla nas doskonałą lokalizacją – podkreśla Hans de Haas.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW