Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Zgorzelec z pierwszą od 30 lat inwestycją: Lokowany kapitał może zwiększyć się o 50 proc.

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Zgorzelec z pierwszą od 30 lat inwestycją: Lokowany kapitał może zwiększyć się o 50 proc.
W Podstrefie Zgorzelec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości spółka Aerosol International powiązana kapitałowo z Grupą Maxim, jednego z największych europejskich producentów kosmetyków, rozpocznie budowę nowoczesnego zakładu produkcji opakowań do aerozoli.

- To pierwsza od blisko 30 lat i bardzo ważna dla miasta inwestycja, która przyniesie nam ponad 300 miejsc pracy – powiedział podczas wczorajszego spotkania z mediami burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, który liczy, że to przedsięwzięcie będzie zachętą dla kolejnych przedsiębiorców zainteresowanych ofertą inwestycyjną przygranicznego miasta.

Przedstawiciele spółki Aerosol International, dr Rolf Giesen z Grupy Maxim, prezes zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Iwona Krawczyk oraz burmistrz Rafał Gronicz odpowiadali polskim i niemieckim dziennikarzom na pytania dotyczące planowanej inwestycji, która powstanie na 6 ha działce.

- Szczególne podziękowania składam na ręce pani Iwony Krawczyk i pana Rafała Gronicza, którzy tak atrakcyjnie przedstawili ofertę Zgorzelca, że mimo iż wizytowałem: Kraków, Warszawę, Wrocław, Katowice, to jednak ostatecznie zdecydowałem o zainwestowaniu w Zgorzelcu. Zgorzelecka oferta kamiennogórskiej strefy, choć nie najtańsza, ma wiele atutów. Przede wszystkim miasto jest świetnie położone, co ma kluczowe znaczenie, bo nasza produkcja trafia na wschód i na zachód Europy, ale też ma dobrą infrastrukturę. Istotne było profesjonalne podejście do inwestora. Bardzo rzadko spotyka się urzędników tak elastycznych, otwartych i rozumiejących potrzeby przedsiębiorców. Dr Rolf Giesen docenił również ogromną determinację i zaangażowanie specjalistów i zarządu kamiennogórskiej strefy – powiedział dziennikarzom dr Rolf Giesen.

- Nie mniej ważne od położenia i podejścia do inwestora są atrakcyjne warunki inwestowania w strefach ekonomicznych. Wymieniając czynniki, które wpływają na decyzje inwestorów nie wolno zapominać, że strefy w dalszym ciągu oferują zachęty fiskalne, dzięki którym firmy mogą konkurować i są konkurencyjne na rynkach europejskich i światowych. To bardzo ważny, jeżeli nie najistotniejszy argument dla przedsiębiorców - podkreśliła prezes kamiennogórskiej strefy Iwona Krawczyk.

Zdaniem prezes Iwony Krawczyk to rozwojowy projekt.

- Jestem przekonana, że kwota o której mówimy dzisiaj w odniesieniu do tej inwestycji, będzie w rzeczywistości o około 50 proc. wyższa i inwestor ulokuje tutaj nie 180 a 270 mln zł. Podobnie będzie z miejscami pracy, których według dzisiejszego biznesplanu ma powstać 312, ale w miarę rozwoju projektu pewnie powstanie ich więcej. Różnice, o których mówię, będą następstwem utrzymania dynamiki rozwoju tej szczególnej inwestycji. Jej wyjątkowość polega nie tylko na wykorzystaniu innowacyjnych technologii do produkcji opakowań, ale również na stworzeniu centrum badawczo – rozwojowego. - dodała prezes Krawczyk.

Przedsiębiorca wyprodukuje rocznie około 100 mln bezspoinowych puszek. Nowatorska technologia zabezpieczy zapotrzebowanie grupy MAXIM na opakowania kosmetyków, które są sprzedawane w ponad 40 krajach na całym świecie. Ta inwestycja to zalążek klastra w ramach którego dojdzie do współpracy dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, tym samym ułatwiony będzie transfer technologii stosowanych do produkcji opakowań kosmetycznych, pomiędzy zrzeszonymi firmami

Ministerstwo gospodarki w ramach ogłoszonego konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uznało, że jest to inwestycja o dużym znaczeniu. Przyznało Aerosol International ponad 51 mln zł dofinansowania w ramach wsparcia inwestycji w sektorze produkcyjnym. Starania o włączenie zgorzeleckich terenów inwestycyjnych do świetnie rokującej Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej burmistrz Zgorzelca wraz z zarządem strefy rozpoczęli w 2009 roku. Procedura objęcia terenów w Zgorzelcu przez kamiennogórską strefę ekonomiczną zakończyła się rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2010 roku, a ofertę dla inwestorów przygotowano praktycznie od zera. Znalezienie terenów pod inwestycje nie było łatwe. Zgorzelec jest miastem zamkniętym w swoich granicach i dysponuje bardzo ograniczoną ilością działek, z których nie każda nadaje się do prowadzenia działalności przemysłowej.
Źródło: Kamiennogórska SSE
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW