Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Dobre perspektywy rynku biurowego

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Dobre perspektywy rynku biurowego
Polska uchodzi za kraj atrakcyjny do inwestowania, wskazują analizy firmy doradczej Ernst&Young. Uznało tak aż 83 proc. z 540 ankietowanych inwestorów.

Szczególnie optymistyczne prognozy dotyczą sektora biurowego i handlowego, w których inwestorzy przewidują też wzrost cen za wynajem powierzchni. Analitycy Ernst&Young wyliczają, że dziś w Polsce stopy kapitalizacji w sektorze biurowym wynoszą 6,5 - 7 proc., a w sektorze handlowym 7 - 7,5 proc.

Dzięki poprawie infrastruktury, budowie nowych szlaków komunikacyjnych, w tym realizacji nowej linii metra w Warszawie na naszym rynku kolejne lokalizacje uznawane są przez deweloperów za atrakcyjne. Dotyczy to wszystkich segmentów rynku komercyjnego: biurowego, handlowego i magazynowego. Główne wskaźniki polskiej gospodarki, w tym wzrost PKB, wysoki poziom produkcji przemysłowej, silny eksport oraz dynamiczny wzrost konsumpcji pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem, zwracają uwagę analitycy firmy CBRE. Największym problemem dla rozwoju polskiej gospodarki w tym roku mogą być zawirowania na rynkach strefy euro, które mają związek z kłopotami budżetowymi wielu państw Unii Europejskiej.

Polski rynek biurowy rośnie. W Warszawie, która jest bezwzględnym liderem w kraju, w roku 2011 i pierwszym kwartale 2012 oddano do użytkowania 20 biurowców o łącznej powierzchni 168 tys. mkw. Nowa podaż nie zaspokaja jednak ciągle zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie biurowe. Wiele zachodnich firm, chce ulokować u nas swoje siedziby. Deweloperzy zwiększyli więc aktywność i od początku roku oferta zaczęła rosnąć. Obecnie w stolicy w fazie budowy jest ok. 540 tys. mkw. z czego do końca 2012 roku ma być oddana rekordowa ilość - ponad 300 tys. mkw. biur.
Także w innych aglomeracjach miejskich rozwija się rynek powierzchni biurowych. W miastach regionalnych zagraniczni inwestorzy planują uruchomienie lub powiększenie już istniejących centrów usług. W pierwszym kwartale tego roku w regionach najemców znalazło ponad 100 tys. mkw. powierzchni biurowej. Prym wiodło Trójmiasto i Kraków.

Najwyższe stawki za wynajem powierzchni biurowej obowiązują w obiektach znajdujących się w obrębie warszawskiego Centralnego Obszaru Biznesu (CBD – Central Business District). W najlepszych centralnych lokalizacjach czynsze nawet nieznacznie rosną. Ceny wywoławcze w prestiżowych warszawskich budynkach biurowych położonych w Śródmieściu wynoszą obecnie 26 – 28 euro/mkw./m-c. Nieco dalej od centrum, na Woli, Ochocie, Mokotowie, czy Pradze można wynająć biuro już za kilkanaście euro za metr.

Wśród poza centralnych lokalizacji szczególnym powodzeniem najemców cieszą się biurowce, które położone są w rejonach dobrze skomunikowanych z centrum miasta. Okoliczna infrastruktura komunikacyjna jest bardzo istotna. Interesujące dla najemców stają się teraz kompleksy biurowe położone w pobliżu powstającej drugiej linii metra. Pierwsi najemcy wprowadzą się niebawem do zlokalizowanej w pobliżu przyszłej stacji metra Dworzec Wileński, Inwestycji Kijowska. W miarę przybliżania się budowy kolejki podziemnej na Pragę, PBM Południe Development notuje coraz większe zainteresowanie firm nowym kompleksem biurowym, którego budowa niedawno się zakończyła. Poza tym, najemcy doceniają ciekawą koncepcję architektoniczną inwestycji, która składa się z odrestaurowanej zabytkowej kamienicy i nowego obiektu o bardzo nowoczesnej bryle.

W 2011 roku, pomimo małej ilości budynków biurowych oddanych do użytkowania, wynajęta została w naszym kraju rekordowa ilość (850 000 mkw.) powierzchni biurowej. Wysoki popyt utrzymał się również w pierwszym kwartale 2012 roku, w którym wynajęto ponad 225 tys. mkw. biur.
W samej Warszawie w minionym roku najemców znalazło blisko 600 tys. mkw., a w pierwszych trzech miesiącach tego roku kolejne 125 tys. mkw. Jak przewiduje firma CBRE utrzymujące się szybkie tempo finalizowania umów najmu powinno pozwolić osiągnąć poziom wynajętej powierzchni porównywalny do ubiegłorocznego.
Źródło: PBM Południe Development
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW