Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Agencja Mienia Wojskowego zarobi ponad 5,6 mln zł na nieruchomościach w Poznaniu

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Agencja Mienia Wojskowego zarobi ponad 5,6 mln zł na nieruchomościach w Poznaniu

Łącznie ponad 5 mln 637 tys. złotych ze sprzedaży działek przy ul. Bukowskiej w Poznaniu zasili konto Agencji Mienia Wojskowego, po podpisaniu aktów notarialnych. Nieruchomości udało się sprzedać po dokonaniu geodezyjnego podziału.

20 sierpnia w Gorzowie Wlkp. pod młotek trafiło pięć pozycji przetargowych. Ceny wywoławcze wahały się od 8 do 1 mln 200 tys. złotych. Zainteresowanie uczestników skupiło się na nieruchomościach położonych na terenie historycznego Folwarku Edwardowo. 1 mln 919 tys. za działkę zabudowaną zabytkową willą zaoferowała osoba prywatna. Dwie pozycje na łączną kwotę 5 mln 454 tys. złotych wylicytowała firma z branży budowlanej. Po uwzględnieniu przysługujących bonifikat nowi właściciele zapłacą odpowiednio: ponad 1 mln 67 tys. złotych oraz prawie 4 mln 570 tys. Zyski ze sprzedaży nieruchomości AMW przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Agencja Mienia Wojskowego, po zeszłomiesięcznej sprzedaży działek przy ul. Lotniczej w Poznaniu, chwali się kolejnym udanymi przetargami. Tym razem znaleziono chętnych na zakup części terenów przy ul. Bukowskiej 237. Choć zabrakło zainteresowanych najdroższymi pozycjami, to Agencja wyłoniła kandydatów na nabywców na działki 49/20, 49/22 oraz 49/23. Każda z udziałem w działce 49/21. To tereny częściowo usytuowane na obszarze zespołu dworsko-pałacowego Folwark Edwardowo, wpisane do rejestru zabytków. Na pierwszą ze sprzedanych pozycji wpłacono dwa wadia, jednak ostatecznie do przetargu przystąpił tylko jeden oferent. Nieruchomość o pow. przeszło 2 ha, po jednym postąpieniu, wylicytowała za kwotę 1  mln 919 tys. złotych osoba prywatna. Dzięki 50 proc. bonifikacie, która obejmuje 90 proc. obszaru działki przyszły właściciel zapłaci ponad 850 tys. mniej.

Kandydat na nabywcę jest już po wstępnych rozmowach z konserwatorem zabytków i planuje renowację willi oraz otaczającego ją parku. Zniżka przysługuje też inwestorowi, który zdecydował się na zakup pozycji nr 4 i 5, o łącznej pow. blisko 2,5 ha. Choć firma z branży budowlanej wylicytowała je za 1 mln 212 tys. i 4 mln 240 tys. złotych, to w sumie zapłaci za nie 4 mln 570 tys. Spółka nie ujawniła jeszcze swoich planów związanych z wykorzystaniem tego terenu.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego każdą z wylicytowanych działek można przeznaczyć na szeroko rozumianą działalność usługowo - handlową. Bliskość Portu Lotniczego Poznań-Ławica stwarza dodatkową szansę na realizację dochodowej inwestycji i spełnienie biznesowych planów. Nowi właściciele muszą jednak wziąć pod uwagę zalecenia konserwatora zabytków. Zarówno na poziomie planowania, jak i wykonania. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości, gdzie znajduje się zabytkowa willa oraz odznaczająca się historyczną wartością, ceglana brama. Inwestor będzie zobligowany do zapewnienia ochrony oraz zachowanie oryginalnej zabudowy i układu przestrzennego czy dostosowanie nowych obiektów do istniejących już form zabytkowych. Podobne wymagania musi spełnić też firma, która wylicytowała działki, gdzie usytuowane są głównie obiekty magazynowe.

Po raz ostatni w całości nieruchomość przy Bukowskiej wystawiono do sprzedaży w maju 2012 roku. Wówczas cena za ponad 10,5 ha wynosiła 20 mln złotych. Zorganizowany 20 sierpnia br. przetarg był pierwszym, na który trafiły wszystkie działki powstałe w wyniku podziału geodezyjnego.

Źródło: AMW
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW