Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Kraków: Władze przedstawiają miejscowe plany dla Czyżyn

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Kraków: Władze przedstawiają miejscowe plany dla Czyżyn

Wstępne koncepcje planów miejscowych dla obszarów „Czyżyny – AWF", „Lema – Park Lotników Polskich" oraz „Lema – Staw Dąbski" były tematem kolejnego spotkania przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego UMK z mieszkańcami.

Pierwsza zaprezentowana przez planistów koncepcja dotyczyła terenu pomiędzy al. Jana Pawła II i al. Pokoju, po zachodniej stronie ul. Nowohuckiej („Czyżyny – AWF"). Jest to teren w większości zainwestowany obiektami zajmowanymi przez AWF. Założeniem sporządzenia planu dla tego obszaru jest poprawa warunków funkcjonowania krakowskiego ośrodka naukowego, umożliwienie zainwestowania zgodnie ze Studium – obszaru w rejonie węzła al. Pokoju i ul. Nowohuckiej oraz ustanowienie przepisów regulujących stan zagospodarowania terenów wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. We wstępnej koncepcji przewidziano dostosowanie do obowiązującego dokumentu Studium oraz umożliwienie dalszego rozwoju inwestycyjnego tego obszaru.

Kolejna prezentacja planistów skupiała się na obszarze pomiędzy al. Jana Pawła II oraz al. Pokoju, po wschodniej stronie ul. Lema, który obejmuje miejski Park Lotników Polskich, Ogród Doświadczeń im St. Lema oraz wielofunkcyjną halę sportowo-rekreacyjną „TAURON Arena Kraków" wraz z otoczeniem. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lema – Park Lotników Polskich" jest wprowadzenie regulacji planistycznych dla obszaru o ważnych funkcjach publicznych – stanowiącego element reprezentacyjny miasta. Wstępna koncepcja przewiduje ustalenie funkcji i parametrów nowej zabudowy wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, stworzenie warunków do kontynuacji funkcji metropolitalnych, umożliwienie realizacji reprezentacyjnej zabudowy o wysokim standardzie architektury wzdłuż ul. Lema, związanych z lokalizacją hali „TAURON Arena Kraków" oraz kształtowanie terenów zieleni poprzez utrzymanie i ochronę zieleni urządzonej Parku Lotników Polskich.

Ostatnia zaprezentowana koncepcja planu miejscowego –„Lema – Staw Dąbski"dotyczyła obszaru pomiędzy ul. Mogilską a al. Pokoju, po zachodniej stronie ul. Lema, w tym tereny do linii kolejowej Kraków Olsza-Łęg, z wyłączeniem terenów Policji. W północnej części przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w południowej w sąsiedztwie użytku ekologicznego Staw Dąbski zlokalizowana jest zabudowa usługowa: CH Plaza, Decathlon i hotel. Założeniem sporządzenia planu jest wyznaczenie obszarów, w których zlokalizowane będą funkcje reprezentacyjne miasta w nawiązaniu do bezpośrednio sąsiadującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po wschodniej stronie ul. Lema. Wstępna koncepcja przewiduje określenie kierunków zagospodarowania terenów, stanowiących obudowę ul. Lema, jako przestrzeni z możliwością realizacji obiektów usługowych o wysokim standardzie architektury, utworzenie reprezentacyjnego charakteru zabudowy oraz przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Lema związanych z halą sportowo-rekreacyjną „TAURON Arena Kraków", wprowadzenie regulacji dających możliwość uporządkowania i uzupełnienia zabudowy.

Źródło: UM Kraków
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW