Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Pomysły ARP na innowacyjność

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Pomysły ARP na innowacyjność

Wdrażanie i promowanie kultury innowacyjności, fundusze europejskie, inwestycje typu venture i broker innowacji – to narzędzia, które posłużą ARP S.A. do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, m.in. o tym mówiła Aleksandra Magaczewska, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

ARP S.A. finalizuje prace nad nową strategią. Będzie ona oparta na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Spółka po raz pierwszy szerzej przedstawiła filar innowacji. Odbyło się to podczas panelu „ARP – nowe spojrzenie na wspieranie innowacyjności” w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku był poświęcony budowaniu współpracy między światem nauki i biznesu.

Prezes ARP S.A. podkreśliła, że myślenie o innowacji nie ogranicza się do badań i rozwoju nowych produktów, ale coraz częściej staje się sposobem patrzenia na całą organizację. Dlatego, aby z sukcesem wdrażać innowacje, ARP S.A. zmiany zaczyna od siebie.

- Świat idzie do przodu. Agencja Rozwoju Przemysłu także. Musimy zasłużyć na naszą nazwę, a nie ma rozwoju przemysłu bez innowacji. ARP, posiadając unikalny w skali kraju potencjał, tworzy ekosystem wsparcia, czyli innowacyjny model kreowania, pozyskania i transferu nowych technologii do przemysłu. Do tego niezbędne będą specjalne. I my takie narzędzia budujemy.  – podkreśliła Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu ARP S.A. narzędzia.

- Jesteśmy w trakcie tworzenia spółki typu venture. Zdajemy sobie z tego sprawę, że inwestycje tego typu są zawsze ryzykowne. Jednak pamiętajmy, że ryzyko jest wpisane w DNA innowacyjności. Zauważamy wyraźną lukę w finansowaniu innowacji w fazie drugiej – rozwojowej. Dlatego będziemy działać właśnie w tym obszarze. Tutaj projekty są bardziej pewne i bezpieczne. Ryzyko zmniejszamy również poprzez zaangażowanie koinwestora branżowego. – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes zarządu ARP S.A., która jest odpowiedzialna za rozwój narzędzi innowacji w spółce.

Panel dyskusyjny był okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących rozwoju myśli innowacyjnej w Polsce. Paneliści zgodzili się, że polskie innowacje powstają w oderwaniu od potrzeb firm i dlatego nie mogą być zaadaptowane. Ich zdaniem, proponowany przez ARP ekosystem wsparcia jest świetną na nie odpowiedzią. Małym i średnim przedsiębiorstwom zapewni warunki do wdrożenia innowacji w przemyśle.
W dyskusji udział wzięli także: Anita Wesołowska (MIR), Leszek Grabarczyk (NCBiR), Maciej Grabski (współtwórca wp.pl), Przemysław Sienkiewicz (m.in. były szef Google na Europę Wschodnią), Arkadiusz Świerczewski (PKN Orlen S.A.).

ARP S.A. wkracza w nowe obszary działalności:

Wdrażanie i promowanie kultury innowacyjności – czyli sposób patrzenia na całą organizację przez pryzmat innowacyjności. Podstawowe cechy takiego modelu zarządzania to: dynamika i elastyczność działania, kreatywny i zaangażowany kapitał ludzki oraz zdolność podejmowania ryzyka oraz poszukiwania innowacji nie tylko w wewnętrznym modelu B+R, ale również na zewnątrz, poprzez środowiska innowacyjne.

ARP S.A. dotychczas skupiała się głównie na dużych przedsiębiorstwach, choć w przypadku specjalnych stref ekonomicznych oferta kierowana była również do MŚP. Dziś ARP S.A. chce budować nowe formy współpracy z sektorem MŚP, który jest naturalnym obszarem powstawania innowacji. Duże przedsiębiorstwa to docelowy odbiorca oraz naturalny partner w ekspansji. W przyszłości ARP S.A. stanie się pewnego rodzaju platformą pomiędzy innowacyjnymi MŚP, a dużymi przedsiębiorstwami.

ARP S.A. chce, aby w przyszłości innowacje w obrębie przemysłu były dostatecznie wspierane. Jeżeli pozyskamy środki unijne, to ekosystem ARP osiągnie odpowiednią skalę, która pozwoli efektywnie wdrożyć i rozwinąć innowacje. Oferta ARP S.A. to brakujący element przysłowiowej układanki w obszarze B+R. ARP S.A. tworzy komplementarne narzędzia, które będą dopełnieniem całego systemu.  

ARP Venture to mechanizm inwestycyjny w formule „smart money”, odpowiedzialny za inwestycje w innowacje w przemyśle po fazie B+R. Co ważne ARP Venture będzie wchodzić w koinwestycje z partnerem branżowym.

Z kolei Open Innovation to doskonały sposób na zwiększenie ilości wiedzy w gospodarce. Open Innovation w Polsce to zadanie dla całego rynku – trudne, ale jednocześnie szalenie atrakcyjne. Open Innovation to nowy model zagospodarowania oraz komercjalizacji tzw. rezerwy technologicznej, który pozwala na zagospodarowanie przez przemysł dotychczas niezagospodarowanej wiedzy, tzw. rezerwy technologicznej, w postaci patentów, technologii, licencji oraz dual use – czyli ponowne wykorzystanie już istniejących technologii. Tu bardzo dobrym przykładem jest zagospodarowanie technologii z sektorów kosmicznego i obronnego na rzecz cywilnego rynku. Dobrym przykładem takiego zastosowania jest GPS i systemy lokalizacyjne w telefonach lub też zwykły rzep w ubraniach; nakierowanie badań naukowych na realne potrzeby rynku.

Źródło: ARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW