Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

2013 rok w pigułce: najważniejsze inwestycje i nowe miejsca pracy w Aglomeracji Wrocławskiej

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
2013 rok w pigułce: najważniejsze inwestycje i nowe miejsca pracy w Aglomeracji Wrocławskiej

To był udany rok dla Wrocławia. Kilku światowych gigantów ogłosiło swoje zakrojone na szeroką skalę plany inwestycyjne, cały czas przybywało miejsc pracy zarówno w produkcji, jak i w centrach usług.

W  2012 roku Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej namówiła za zainwestowania w regionie ponad 20 firm, które stworzą w sumie 5 tysięcy nowych miejsc pracy. Nieznane są jeszcze szczególowe dane dotyczące 2013 roku, ale wiele wskazuje, że pod względem inwestycyjnym wcale nie był on gorszy od poprzedniego.

W styczniu poinformowano o powstającym we Wrocławiu Inżynieryjnym Centrum Badawczo-Rozwojowe UTC Aerospace Systems, które zapewni zatrudnienie dla ponad 300 inżynierów. W połowie lutego swoją nową siedzibę otworzył we Wrocławiu koncern Fanuc - jest to, jak zapewniają przedstawiciele koncernu, najnowocześniejsze w Europie Środkowo - Wschodniej centrum robotyzacji. Luty przyniósł też bardzo dobre wieści z rynku motoryzacyjnego - wtedy plany budowy w podwrocławskiej Długołęce jednego z największych w Polsce salonów samochodowych i zatrudnienia setki osób ogłosiła Toyota.

Na początku marca nowiny napłynęły z BNY Mellon - ten światowy lider branży finansowej poinformował o wielkiej ofensywie rekrutacyjnej, dzięki której w najbliższych latach we wrocławskim centrum banku pracę znajdzie nawet 400 nowych osób. Połowa marca to uroczyste otwarcie wrocławskiego centrum obsługi klienta linii lotniczych Qatar Airways, czyli jednego z najważniejszych inwestorów, którego udało się ściągnąć do Wrocławia w 2012 roku. Pracę docelowo znajdzie tam blisko 150 osób.

Początek kwietnia to z kolei moment, gdy otwarcie nowego biura we Wrocławiu, w którym pracę znajdzie około 200 osób, ogłosiła firma Redknee, czyli kanadyjski dostawca oprogramowania i rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych.

Dobrych wiadomości nie zabrało też w maju - to wtedy Balluff, wiodąca firma z sektora automatyki przemysłowej ogłosiła, że do 2014 roku wybuduje nieopodal wrocławskiego lotniska centrum inżynieryjno – aplikacyjne, a chwilę później Viessmann otworzył swoje nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Oprogramowania i Elektroniki na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Pod koniec czerwca przy ul. Bierutowskiej otwarto japońską fabrykę firmy Sumika Ceramics Poland, w której produkowane będą filtry do silników dieslowskich, a zatrudnienie znajdzie tam docelowo nawet 300 osób. W lipcu gotowa była także położona nieopodal zakładu Sumiki fabryka fińskiego koncernu Walki, specjalizującego się w produkcji laminatów technicznych i materiałów do opakowań ochronnych. Tam pracę znajdzie około 50 osób. Połowa lipca przyniosła znaczącą inwestycję– firma Nestlé ogłosiła podpisanie wstępnej umowy na zakup gruntu pod budowę nowej fabryki i centrum dystrybucyjnego karmy dla zwierząt domowych. Wartość inwestycji w Nowej Wsi Wrocławskiej wyniesie 300 mln złotych, a w pierwszym etapie koncern planuje utworzenie 200 nowych miejsc pracy.

Na największy tegoroczny hit przyszło jednak poczekać aż do października. Wtedy amerykański gigant sprzedaży internetowej, czyli Amazon potwierdził, że wybuduje w naszym kraju trzy (w tym dwa w Bielanach Wrocławskich) centra logistyczne, a w każdym z nich na stałe prace znajdą po 2 tys. osób. Także w październiku swój nowy zakład w we Wrocławiu otworzyła spółka Foundation Brakes Poland, która do tej pory produkowała hamulce na terenie zakładów Boscha w Mirkowie. Warta 50 mln złotych inwestycja przyczyniła się także do wzrostu zatrudnienia do 600 osób.

Źródło: ARAW
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW