Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Toruń poszuka inwestorów przy pomocy PAIiIZ

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Toruń poszuka inwestorów przy pomocy PAIiIZ

Zainteresowanie Toruniem inwestorów zagranicznych to cel umowy podpisanej przez UM Toruń 27 września z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Miasto liczy głównie na inwestycje logistyczne, BPO oraz w nowoczesne technologie.

Umowę podpisali prezydent Torunia Michał Zaleski i prezes PAIiIZ Sławomir Majman. Dzięki współpracy z  Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych Toruń zyska nowe możliwości promocji gospodarczej na świecie. Oferta inwestycyjna naszego miasta znajdzie się w bezpośredniej bazie danych  (PAIiIZ), która jest wykorzystywana w kontaktach z zagranicznymi firmami i koncernami, poszukującymi ofert inwestycyjnych oraz zainteresowanymi inwestowaniem w Polsce.

- Cieszy, że Toruń znalazł się w obszarze zainteresowania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) jako miejsce atrakcyjne dla inwestycji zagranicznych. Agencja jest bardzo doświadczoną, profesjonalną instytucją, która ma kontakt z inwestorami na całym świecie. Jej działania mają zasięg globalny. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli w jej ofercie znajdą się także propozycje toruńskie – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Toruń może dzisiaj odcinać kupony od swojego potencjału intelektualnego. Widzimy szanse dla pokazania miasta jako alternatywy dla kilku wielkich polskich ośrodków, które tworzą tysiące nowych miejsc pracy w dziedzinach związanych z biznesem intelektualnym - dodał prezes Sławomir Majman.

Prezes PAIiIZ wskazał na niedawny przykład. Dzięki współpracy miasta z agencją do zainwestowania w Toruniu udało się namówić pocztę fińską (Itella), która w swoim centrum obsługi biznesowej zatrudnia już 300 osób, a docelowo chce dać pracę 600 osobom.

- Warunkiem powodzenia tych planów jest poprawa w Toruniu logistyki, przede wszystkim dojazdu do miasta, bo infrastruktura społeczna, a więc szkoły, kina, teatry, czyli całe otoczenie potrzebne inwestorom, jest w Toruniu rewelacyjne. Teraz potrzeba tylko więcej  aktywności międzynarodowej miasta - mówił Sławomir Majman.

Jak poinformował Sławomir Majman, w ubiegłym roku Polska znalazła się na trzecim miejscu na świecie po USA i Chinach, pod względem ilości inwestycji zagranicznych. To efekt względnie stabilnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju na tle państw borykających się z poważnymi skutkami światowego kryzysu ekonomicznego.

– Chcemy, by także Toruń skorzystał z tej atmosfery optymizmu, jaka panuje w tej części Europy – stwierdził prezes PAIiIZ.

Dzięki współpracy z  PAIiIZ Toruń zyska nowe możliwości promocji gospodarczej na świecie. Oferta inwestycyjna miasta znajdzie się w bazie danych PAIiIZ, która jest wykorzystywana w kontaktach z zagranicznymi inwestorami. Ponadto PAIiIZ będzie służyła pomocą w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych oraz zarządzania danymi.

- PAIiIZ jest bardzo doświadczoną, profesjonalną instytucją, która ma kontakt z  inwestorami na całym świecie. Jej działania mają zasięg globalny. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli w jej ofercie znajdą się także propozycje toruńskie – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Toruń ze swoim ośrodkiem akademickim, prężną, wykształconą młodzieżą, wydaje się idealnym miastem drugiego rzutu, gdzie mogą się rozwijać centra usług biznesowych. A zatrudniają już one ponad 120 tys. młodych Polaków z dyplomami. Jest już pierwsza jaskółka, poczta fińska (Itella) umieściła w Toruniu swoje centrum usług biznesowych i będzie je dalej rozwijać, aż zatrudni w sumie 600 osób. Warunkiem powodzenia tych planów jest poprawa w Toruniu logistyki, przede wszystkim dojazdu do miasta, bo infrastruktura społeczna, a więc szkoły, kina, teatry, czyli całe otoczenie potrzebne inwestorom, jest w Toruniu rewelacyjne. Teraz potrzeba tylko więcej  aktywności międzynarodowej miasta - powiedział Sławomir Majman.

Prezydent Zaleski uważa, że miasto ma wiele do zaoferowania inwestorom.

- Zarówno inwestycje tzw. greenfieldowe na terenach niezabudowanych, jak i na terenach zurbanizowanych. Najważniejszą rzeczą jest jednak potencjał intelektualny, umiejętności zawodowe, przygotowanie, wykształcenie, które sprzyjąją, że w czasach kiedy mówi się o inwestycjach w badania i rozwój propozycje toruńskie mogą być interesujące dla inwestorów zagranicznych.

Wcześniej Toruń także współpracował z PAIiIZ, ale poprzez pośredniczące w kontaktach instytucje wojewódzkie, przede wszystkim Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI). Podpisane porozumienie pozwoli na bezpośredni kontakt z pracownikami PAIiIZ, szerszy i łatwiejszy dostęp informacji na temat podmiotów zamierzających inwestować na terenie Polski. Miasto jest zainteresowane zarówno inwestycjami na terenach jeszcze niezabudowanych, np. przemysłowej części JAR-u, w okolicy ul. Grudziądzkiej, części terenu Grębocin nad Strugą czy w sąsiedztwie ul. Polnej, jak i także inwestycjami na terenach już zabudowanych, poprzemysłowych, które można zrewitalizować. Najbardziej oczekiwane w Toruniu oferty inwestycyjne to przemysł nowoczesnych technologii, centra logistyczne i biznesowe, firmy outsourcingowe.

Źródło: UM Touń/PAIiIZ
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW