Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Warszawa: Qualia Development zburzy biurowiec PKO BP. Powstanie 27-piętrowy wieżowiec

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Warszawa: Qualia Development zburzy biurowiec PKO BP. Powstanie 27-piętrowy wieżowiec
Pierwszy biurowy projekt należącej do grupy kapitałowej PKO BP spółki Qualia Development powstanie w centrum Warszawy. W tym celu zostanie zburzony budynek biurowy banku PKP BP przy ul. Nowogrodzkiej 77. 

Znana pracownia projektowa Kuryłowicz & Associates dała projektowi "twarz" w ramach które powstanie prawie 29 tys. mkw. powierzchni najmu (ok. 27 tys. mkw. pow. biurowej i prawie 1,5 tys. mkw. pow. usługowej).

- Celem jaki postawił inwestor, Qualia Development, pracowni projektowej Kuryłowicz & Associates, było stworzenie zwartej i nowoczesnej bryły obiektu wielofunkcyjnego, wpisującego się w miejskie pierzeje ulic i eksponującego walory szczególnej lokalizacji centrum stolicy. Nawiązanie wysokością do istniejącego po przeciwnej stronie Marszałkowskiej hotelu Novotel podkreśla wielkomiejski charakter inwestycji jako dominanty wysokościowej położonej przy jednym z głównych skrzyżowań w Warszawie - czytamy w komunikacie spółki.

W ramach projektu powstaną dwie części budynku. "Podium”  to niższa część składająca się z części usługowo-handlowo-biurowej z gastronomią, zlokalizowanej na poziomach 0,+1 oraz części usługowo-biurowej zlokalizowanej na poziomach +2,+7. Z kolei "Wieża” budynku to wyższa część pełniąca funkcje biurowe od 7 do 27 piętra.

„Podium” projektowanego budynku to obszerny sześcian o wysokości 8 kondygnacji zamykający widokowo zachodnią pierzeję ul. Marszałkowskiej. Budynek będzie dostępny zarówno od strony ul. Marszałkowskiej jak i ul. Nowogrodzkiej. Góruje nad nim wycofana z pierzei Marszałkowskiej „Wieża” z częścią biurową sięgająca 27 kondygnacji. Dostęp do niej będzie zapewniony niezależnym wejściem od ul. Nowogrodzkiej. W niższej części budynku zaprojektowano zadaszone patio doświetlające wnętrze budynku i jego przestrzenie biurowe. Dzięki zadaszeniu, patio w strefie parteru będzie mogło służyć jako miejsce spotkań, lokalizacji otwartych kafeterii czy całorocznego ogródka restauracyjnego, będzie tu można także organizować konferencje i spotkania okolicznościowe. Miejsce to, podobnie jak patio w budynku Focus przy Al. Armii Ludowej, ma przyciągać swoją atrakcyjnością i będzie ogólnodostępne, co nada otoczeniu inwestycji charakter miejski, tętniący życiem również po godzinach pracy w biurowcu.

Zarówno inwestor jak i projektant rozważają ubieganie się o certyfikat LEED, który jest najbardziej znanym na świecie systemem certyfikacji środowiskowej. Projektowany wieżowiec będzie mógł aplikować do spełnienia głównych kryteriów certyfikacji, takich jak lokalizacja budynku, optymalizacja zużycia energii, odpowiedni wybór materiałów, efektywne wykorzystanie wody, jakość środowiska wewnętrznego, innowacyjność projektu oraz zastosowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest w chwili obecnej zagospodarowany. Na działce nr 77 stoi budynek usługowo biurowy należący do banku PKO Banku Polskiego. Od strony wschodniej istniejący budynek jest częścią pierzei ul. Marszałkowskiej, jest jednak w tej części niższy od otaczającej zabudowy. Projektowany budynek będzie kontynuował linię pierzei, a ośmiokondygnacyjne „podium” budynku nada zakończeniu ulicy właściwe proporcje wysokościowe. Od strony południowej teren styka się ze ścianą nowego obiektu Usługowo-Biurowego Wolf Marszałkowska posiadającego 5-kondygnacyjny garaż podziemny. Od strony zachodniej teren sąsiaduje z tymczasowym parkingiem oraz miejskim skwerem przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście. Od strony północnej teren przylega bezpośrednio do ul. Nowogrodzkiej i tworzy początkowy fragment pierzei tej ulicy.

Dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego niezbędna jest rozbiórka istniejącej zabudowy. Teren wokół działki jest w pełni uzbrojony. Do realizacji inwestycji konieczne będzie wykonanie nowych przyłączy. Otoczenie budynku stanowią obiekty biurowo-usługowe (Wolf Marszałkowska), hotel (Polonia, po przeciwnej stronie ul. Nowogrodzkiej), kamienice mieszkalne, oraz budynki użyteczności publicznej (Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. W-wy). Po przeciwnej stronie ulicy Marszałkowskiej między innymi budynek hotelu Novotel.
Źródło: Qualia Development
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW