Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Innowacyjność ma różne wymiary

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Forum Nowoczesnej Produkcji, panel poświęcony zagadnieniom makroekonomicznym i biznesowym (fot. PAIiIZ)
Forum Nowoczesnej Produkcji, panel poświęcony zagadnieniom makroekonomicznym i biznesowym (fot. PAIiIZ)

- Polska potrafi być konkurencyjna, odnosi pierwsze sukcesy w ekspansji zagranicznej i ma wysoki potencjał - powiedział wiceprezes PAIiIZ Sławomir Krużmanowski podczas jednego z paneli Forum Nowoczesnej Produkcji, które odbywa się w dniach 13-14 kwietnia w Warszawie.

Wiceprezes PAIiIZ Sławomir Krużmanowski był moderatorem panelu poświęconego zagadnieniom makroekonomicznym i biznesowym. W roli prelegentów wystąpili Magdalena Burnat-Mikosz - partner w Deloitte, Janusz Dziurzyński - dyrektor w Procter&Gamble i wiceprezes ABSL, profesor Janusz Jankowiak, prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Joanna Makowiecka - Gaca - była prezes Polimex-Mostostal oraz Dariusz Żuk - prezes Polski Przedsiębiorczej.

Opinie prelegentów na temat polskiego potencjału innowacyjnego były zróżnicowane. - Nie uważam współpracy nauki i biznesu za najważniejszą - powiedział prof. dr hab. Krzysztof Obłój. - W ostatnich 25 latach z bazowego planktonu gospodarczego, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, powstały duże firmy. Jednak żadna z nich nie wyrosła na innowacjach, lecz dzięki podręcznikowym strategiom i przypadkowi - mówił profesor Obłój. - Gdzie jest miejsce na innowacje? Dołączyć element innowacji do imitacji gotowych produktów i rozwiązań - podsumował.

Podobnego zdania była Magdalena Burnat-Mikosz: - Innowacyjność nie zawsze jest pochodną B+R. To często inne zastosowanie starych rozwiązań. Polskie firmy są pragmatyczne. Stawiają na rozwiązania, które pozwolą im odnieść zysk bez podejmowania ryzyka związanego z wdrażaniem B+R - zauważyła.

- My, Polacy mamy bardzo konkurencyjną produkcję i zdolnych ludzi, którzy te nowe technologie potrafią zaadaptować szybciej niż inne kraje. To jest fenomen, dzięki temu jesteśmy drugim krajem w Europie pod względem liczby fabryk. To jest nasza nisza - ocenił z kolei Janusz Dziurzyński.

W opinii Dariusza Żuka Polsce brakuje wizji rozwoju. - Polska musi zdecydować jaka chce być. Nie wiemy do czego zmierzamy. Mamy największą grupę młodych ludzi w Europie, jesteśmy narodem aktywnym i energicznym. Potencjał jest ogromny. Nie powinniśmy produkować ludzi, którzy mają iść do korporacji tylko takich, którzy będą zakładali własne firmy - podsumował.

***

Forum Nowoczesnej Produkcji to dwudniowe wydarzenie zorganizowane z myślą o firmach działających w sektorach produkcyjnych, m.in. górnictwie, energetyce, budownictwie, transporcie, motoryzacji i IT. Tematyka forum skupia się na elementach, które decydują o sukcesie biznesowym takich przedsiębiorstw: optymalizacji procesów produkcji i kosztów działalności czy efektywnym zarządzaniu strukturą.

Źródło: PAlilZ
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną   zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 8/20 o pow. 9.843 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (z wyłączeniem zamieszkania zbiorowego), KW nr KO1I/00025047/4. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej . Dostęp do drogi publicznej – ul.1-go Maja realizowany będzie na zasadzie służebności drogowej – gruntowej obciążającej działkę stanowiącą własność Miasta Szczecinek oznaczoną jako działka nr 9/9 w obr.09 . Jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności wynosi 18.600,00 zł + podatek VAT w stawce 23%. UWAGA : w przypadku , jeśli nabywcą zostanie ustalony właściciel jednej z działek graniczących z działką nr 8/20 , ustanowienie służebności nie będzie obligatoryjne. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 437.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.370,00 zł Wadium 43.700,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 lipca 2017 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl, www.bip.szczecinek.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW