Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Starogard Gdański z nowymi terenami inwestycyjnymi

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Starogard Gdański z nowymi terenami inwestycyjnymi

Starogard Gdański przygotowuje nowe treny inwestycyjne przy ul. Iwaszkiewicza do zagospodarowania od zaraz. Teren jest już oczyszczony i wyrównany. W  kwietniu poddany zostanie badaniom geologicznym. Wszystko, by zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście.

Od kilku miesięcy trwają w Starogardzie prace nad włączeniem nowych terenów miejskich do obszaru funkcjonowania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Starogard Gdański. Rozszerzeniem ma być objęty obszar przy ulicy Iwaszkiewicza o powierzchni ok. 6 ha. W przyszłości mogłyby tu pojawić się zakłady produkcyjne, rzemieślnicze czy usługowo – handlowe. To dobry teren na powstanie hal produkcyjnych, a także magazynów. W planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod zabudowę techniczno-produkcyjną.

Inwestycje w dobrej lokalizacji

6 ha ziemi przy ul. Iwaszkiewicza jest bardzo dobrze położone. Od strony zachodniej sąsiaduje z zakładem produkcyjno-usługowym. Natomiast wzdłuż wschodniej linii działki biegnie linia kolejowa. To dodatkowy atut tego miejsca, gdyż w razie potrzeby istnieje możliwość budowy tam bocznicy. Miasto od 2015 r. przygotowuje ten teren pod inwestycję. Do końca marca wykarczowano i usunięto wraz z korzeniami wszystkie samosiejki oraz drzewa tam rosnące, które utrudniały rozpoznanie rzeźby terenu. Cały grunt zaorano i wyrównano. Ponadto oskarpowano rowy melioracyjne, uprzątnięto śmieci oraz wykoszono trawy na działkach sąsiadujących, należących do Gminy Miejskiej Starogard Gdański. W ten sposób zakończono pierwszy etap prac ziemnych.

Kolejnym etapem będą badania geologiczne terenu wykonywane za pomocą odwiertów i badań sondą, które miarodajnie pokryją cały teren inwestycyjny w kwietniu.

Co ważne dla inwestora?

Podjęte przez miasto działania mają zainteresować i zachęcać potencjalnego inwestora do zakładania działalności w Starogardzie Gdańskim. Intensywny rozwój gospodarczy w Polsce, jaki obserwujemy w ostatnich latach, zmusza małe i średnie gminy do profesjonalnych i w miarę szybkich działań w celu przygotowywania terenów inwestycyjnych tak, aby konkurowały z dużymi aglomeracjami. Dla przedsiębiorcy liczy się czas. Interesuje go, jak długo potrwa załatwienie wszystkich formalności i procedur związanych z uruchomieniem biznesu.

Oczywiście oprócz dobrze położonego i przygotowanego gruntu na przedsiębiorców czekają dodatkowe ulgi. Aby uatrakcyjnić ofertę inwestycyjną, osobie decydującej się na założenie działalności w PSSE, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego w kwocie do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji na podstawie wydanego zezwolenia. Ponadto inwestor może liczyć na zaangażowanie lokalnego samorządu i jego wsparcie w załatwianiu formalności inwestycyjnych oraz opiekę poinwestycyjną. W ramach pomocy regionalnej miasto proponuje też zwolnienie z podatku od nieruchomość powstałych w wyniku nowej inwestycji, w ramach pomocy de minimis, która umożliwia odstąpienie od opłaty przez okres do 3 lat.

Źródło: Starogard Gdański
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną   zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 8/20 o pow. 9.843 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (z wyłączeniem zamieszkania zbiorowego), KW nr KO1I/00025047/4. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej . Dostęp do drogi publicznej – ul.1-go Maja realizowany będzie na zasadzie służebności drogowej – gruntowej obciążającej działkę stanowiącą własność Miasta Szczecinek oznaczoną jako działka nr 9/9 w obr.09 . Jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności wynosi 18.600,00 zł + podatek VAT w stawce 23%. UWAGA : w przypadku , jeśli nabywcą zostanie ustalony właściciel jednej z działek graniczących z działką nr 8/20 , ustanowienie służebności nie będzie obligatoryjne. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 437.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.370,00 zł Wadium 43.700,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 lipca 2017 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl, www.bip.szczecinek.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW