Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Strabag będzie projektował i budował S17 Warszawa-Garwolin

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Strabag będzie projektował i budował  S17 Warszawa-Garwolin

GDDKiA w Lublinie podpisała z konsorcjum spółek STRABAG Sp. z o.o. oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch z trzech części w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)-Garwolin”.

S17 węzeł Lubelska- Kołbiel

Pierwsza część obejmuje 15,2 km odcinek drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli. Wartość kontraktu wynosi 301 mln PLN netto. Czas realizacji 34 miesiące z wyłączeniem  okresów zimowych. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły drogowe: Wiązowna I, Wiązowna II, Wólka Mlądzka, Ostrów. W ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy powstanie projekt dwujezdniowej drogi o nawierzchni wykonanej  w technologii betonu cementowego, po trzy pasy ruchu do węzła Wiązowna II, a dalej po dwa pasy w każdą stronę aż do końca odcinka.

W ciągu drogi ekspresowej powstaną nowe obiekty inżynieryjne, miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego. Przebudowane zostaną istniejące  drogi pozostające w kolizji z planowaną drogą ekspresową. Wybudowane będą  także chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe. Prace budowlane rozpoczną się pięć miesięcy po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zakończą się w drugiej połowie 2019 roku.
Szybciej, bezpieczniej, ekonomiczniej

- Budowa trasy S17 z Warszawy do Garwolina w ciągu trasy europejskiej E372 przybliża nas do poprawy komunikacji między Lubelszczyzną a stolicą kraju  i jej przyspieszenia. Nasze działania skupią się na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna, Otwock, Celestynów aż do Kołbieli. Nowa trasa przejmie część ruchu z istniejących dróg i w znacznym stopniu odsunie go od obszarów zabudowanych. Dla kierowców poruszających się od strony Lublina znacząco skróci czas podróży, zwiększy płynność komunikacji, przyczyniając się do podniesienia jej  bezpieczeństwa. To co jednak dla okolicznych gmin będzie najważniejsze  to potencjalne przyśpieszenie rozwoju terenów przyległych do drogi ekspresowej. Przekonały się o tym już gminy sąsiadujące w budowanymi w kraju drogami szybkiego ruchu. Postaramy się być  jak najmniej kłopotliwi dla gmin przez które będzie przebiegała budowana przez nas trasa  – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG Sp. o.o.

S17 obwodnica Kołbieli

Druga cześć projektowana i budowana przez konsorcjum  STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe to 8,7 km dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową, po dwa pasy w obie strony. Wartość kontraktu wynosi 183 mln PLN netto, okres gwarancji i czas wykonania analogiczny do poprzedniego odcinka. Inwestycja będzie obejmowała budowę obwodnicy wraz z węzłem  drogowym Kołbiel, na przecięciu  projektowanej obwodnicy drogi S17 z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 50.

Przebudowane zostaną także istniejące drogi w zakresie kolizji z planowaną ekspresówką, powstaną nowe obiekty  inżynieryjne, miejsca obsługi podróżnych, urządzenia służące ochronie środowiska oraz zdrowia mieszkańców (powstaną urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów), chodniki i ścieżki rowerowe. Obwodnica Kołbieli zgodnie z warunkami umowy ma być przejezdna  w drugiej połowie 2019 roku.

Źródło: info. prasowa
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną   zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 8/20 o pow. 9.843 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (z wyłączeniem zamieszkania zbiorowego), KW nr KO1I/00025047/4. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej . Dostęp do drogi publicznej – ul.1-go Maja realizowany będzie na zasadzie służebności drogowej – gruntowej obciążającej działkę stanowiącą własność Miasta Szczecinek oznaczoną jako działka nr 9/9 w obr.09 . Jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności wynosi 18.600,00 zł + podatek VAT w stawce 23%. UWAGA : w przypadku , jeśli nabywcą zostanie ustalony właściciel jednej z działek graniczących z działką nr 8/20 , ustanowienie służebności nie będzie obligatoryjne. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 437.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.370,00 zł Wadium 43.700,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 lipca 2017 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl, www.bip.szczecinek.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW