Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Warta

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Warta poprzez budowę od-cinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Zachodniej i Długiej w systemie zaprojektuj i wykonaj. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wy-konanie inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Warta poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Zachodniej i Długiej Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej, która ma być uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana. Do-kumentacja ma zostać wykonana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego sta-nowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumentacja ma być wykonana w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. Dokumentacja techniczna ma być sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze mianami), uwarunkowaniami technicznymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie nr DTEWT:7/2012 oraz de-cyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu nr IR/4222/92/2012 - załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca musi na własny koszt uzyskać niezbędne do wykonania dokumentacji mapy oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia uzyska pozwolenie na budowę. Zakres robót do zaprojektowania i wykonania obejmuje: 3.7.1 wykonanie około 394 mb sieci kanalizacji sanitarnej O 200 na ulicy Kaliskiej; 3.7.2 wykonanie około 50 mb sieci kanalizacji sanitarnej O 200 na ulicy Zachodniej; 3.7.3 wykonanie 7 mb sieci kanalizacji sanitarnej O 200 na ulicy Długiej; 3.7.4 wykonanie około 10 mb (2szt.) przykanalików do terenu inwestycyjnego; 3.7.5 wykonanie studni rewizyjnych betonowych O 1000 - 3 szt.; 3.7.6 wykonanie studni kanalizacyjnych systemowych - 2szt.; 3.7.7 usunięcie kolizji. Wykonawca ma zgłosić rozpoczęcie wykonania robót odpowiednim organom. Wykonawca ma wykonać inwestycję zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyj-nej powykonawczej oraz przeprowadzi inspekcję telewizyjną wykonanego kanału.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gimwarta.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, pok. nr 4

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, Sekretariat
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW