Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - gmina Rząśnia

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na terenie gminy Rząśnia. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a)Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym drogi gminnej dojazdowej wraz z ścieżką pieszo rowerową i oświetleniem, drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i oświetleniem,
b)Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym odcinaka kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
c)Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę części drogi wewnętrznej, parkingu, sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz stacji transformatorowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik Nr 1 do SIWZ -Program funkcjonalno - użytkowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót.

Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa III Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pok. nr 23

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pok. nr 12 sekretariat
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW