Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Udanin

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo 1-rodzinne na osiedlu w Udaninie.
Swoim zakresem obejmuje:
- budowę sieci wodociągowej Dz110 PEHD SDR11 o długości L1=45,0m, przebiegającą od miejsca wpięcia w istniejącą sieć wodociągową PVC 110mm poprzez grunt rolny (dz. nr 55), rów przydrożny (dz. nr 316/21) i dalej w pasie drogowym (dz. nr 316/19) L2=35,0+356,0m, co stanowi łączną długość ? L=436,0m. Wpięcie projektowanej sieci wodociągowej Dz110 PE do istniejącej sieci wodociągowej PVC fi 110mm wykonać poprzez zabudowę trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN100 z odejściem DN100 PN16. Sieć wodociągową zaopatrzyć w działowe zasuwy miękko uszczelniające klinowe DN100 PN16, typu E2 kołnierzową krótką. Za zasuwą zamontować kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem DN100 / ? 110 do rur PE np. f. Hawle (nr kat. 0400). Zasuwę wyposażyć w trzpień i obudowę teleskopową (nr kat. 9500) zakończoną w skrzynce ulicznej sztywnej (nr kat. 1750). Przy skrzynce ulicznej zlokalizowanej w terenie nieutwardzonym wykonać opaskę z dwóch warstw kostki Polbruk lub kostki kamiennej. Na sieci wodociągowej w odległości max 150m na odgałęzieniach zabudować hydranty przeciwpożarowe podziemne DN80 RD1,5 typ A1, z pojedynczym zamknięciem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca..

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 55-340 Udanin 26 pok. 12.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 09:45, miejsce: 55-340 Udanin 26, sekretariat Urzędu Gminy Udanin..
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW