Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Uzbrojeniu terenu przeznaczonego na SAG - Skała

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym uzbrojeniu terenu przeznaczonego dla powstania Strefy Aktywności Gospodarczej w mieście Skała w ramach projektu pn. Budowa strefy aktywności gospodarczej w gminie Skała

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wybudowanie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Skała obejmującej kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego w formule projektuj i buduj, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wymaganiami Zamawiającego. Przedmiot Zamówienia składa się z następujących faz realizacji: I FAZA I Projektowa A. Wykonanie prac przedprojektowych, wielobranżowej koncepcji, wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz projektów powykonawczych, B. Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.II FAZA II Inwestycyjna A Rozbiórka istniejących budynków na działkach nr 2579/9, oczyszczenie, plantowanie i niwelacja terenu na działkach 2579/9,2543/3,2542/1,2541/4, 2531/1, 2519/4,B Budowa: jezdni, chodników, włączeń, zjazdów, parkingów, przepustów, schodów terenowych, pochylni, murów oporowych i elementów małej architektury wraz z zabezpieczeniem i regulacja brzegów istniejącego rowu melioracyjnego, C. Przebudowa linii kablowych średniego i niskiego napięcia, wraz z budową stacji trafo, D. Budowa oświetlenia terenu i sygnalizacji świetlnej, E. Budowa sieci wodociągowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, F. Budowa sieci instalacji gazowej, G. Budowa kanalizacji teletechnicznej, H. Urządzenie zieleni łącznie z zakupem i dostawą roślin oraz jej utrzymanie i pielęgnacja przez okres 1 roku, wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 10:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres:
URZĄD MIASTA I GMINY SKAŁA
Adres: RYNEK 29, 32-043 SKAŁA.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skala.pl/sag-przetarg
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW