Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Miasto Wodzisław Śląski

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Prezentacja oferenta
Informacje o Oferencie

Wizytówka Oferenta

 

 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 4590460 fax: 32 7218703
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: www.wodzislaw-slaski.pl

 

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora


Dariusz Szymczak 
Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32 4590401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Znajomość języków: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański

Michał Sobala 
Główny Specjalista ds. Promocji Gospodarczej
tel. 32 4590532, fax: 32 7218705
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Znajomość języków: angielski, rosyjski, czeski, hiszpański

 


Wodzisław Śląski

 

 • Powierzchnia 49,51 km2
 • Ludność 47 023
 • Ludność w wieku produkcyjnym 30 385
 • Podmioty gospodarcze 4079
 • Firmy z udziałem kapitału zagranicznego 45
 • Budżet Miasta (wydatki ogółem PLN) 144 892 062,56
 • Stopień pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego 90%
 • Stopa bezrobocia 8,0% (powiat wodzisławski) – grudzień 2016 r.


Wodzisław Śląski, jako południowa brama Polski, jest dobrym miejscem dla prowadzenia biznesu. Jako pierwsze duże miasto leżące przy DK 78, łączącej Republikę Czeską z Polską poprzez przejście graniczne w Chałupkach, charakteryzuje się nieograniczonymi możliwościami i potencjałem.

Wodzisław Śląski zlokalizowany jest u wlotu autostrady A1, a w odległości kilkunastu kilometrów znajdują się trzy węzły komunikacyjne autostrady: w Mszanie (5 km), Świerklanach (9 km) i Gorzyczkach (7 km). Dzięki bliskości tej autostrady, w bardzo krótkim czasie można dojechać do węzła autostrad A1 i A4 w Sośnicy.


Wodzislaw_Slaski_Mapa_1
Znaczącą rolę w łączeniu rynków lokalnych z rynkami światowymi, co stanowi warunek ich rozwoju, odgrywa transport lotniczy. Dlatego istotny wpływ na rozwój gospodarczy Wodzisławia Śląskiego i regionu odgrywa bezproblemowa dostępność do trzech portów: Międzynarodowy Port Lotniczy GTL Katowice Pyrzowice – 90 km, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice – 130 km, Międzynarodowy Port Lotniczy w Ostrawie Mošnovie – 40 km.

Dodatkowym atutem komunikacyjnym miasta jest transport kolejowy. Przez Wodzisław Śląski przebiega linia 158, która charakteryzuje się znacznym potencjałem przewozów towarowych i pasażerskich o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym.


Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom Miasto Wodzisław Śląski oferuje im nstępujące ulgi inwestycyjne:

1. Uchwała z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski – obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami - obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
3. Uchwała z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których   wykonano remont elewacji   - obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.  

 


Potencjał miasta

 


Wodzisław Śląski jest miastem o potencjale, który naprawdę warto poznać.

Wodzisław Śląski jest miastem o charakterze przemysłowo-usługowym liczącym 47 000 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 49,51 km2. Jako centrum powiatu wodzisławskiego, wraz z przyległymi gminami, tworzy aglomerację zamieszkiwaną przez 158 000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia oraz rozmieszczenie ludności w promieniu 100 km od Wodzisławia Śląskiego, charakterystyka aktywności gospodarczej i ogólna struktura lokalnego przemysłu i handlu dobrze warunkują potencjał rozwojowy miasta. Dziesiątki tysięcy mieszkańców okolic Wodzisławia stanowią sporą siłę nabywczą. Wodzisław Śląski jest jednym z miast zlokalizowanych w pobliżu śląskiego obszaru metropolitalnego, który nie tylko w skali polskiej, ale też europejskiej, wyróżnia zagęszczenie sieci osadniczej. W zasięgu 100 km od miasta mieszka ok. 9 mln ludzi.


Rozwojowi przedsiębiorczości na terenie Wodzisławia Śląskiego sprzyja obecność świetnie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Rozbudowana sieć szkolnictwa kształci poszukiwanych na rynku pracy fachowców. Pracodawcy z wielu branż nie mają problemu z rekrutowaniem w powiecie wodzisławskim dobrze wykształconych i przygotowanych do wykonywania zawodu pracowników. Miasto, dysponując szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Młode, wykształcone społeczeństwo to zdecydowany atut Wodzisławia Śląskiego, a zarazem jego największy potencjał.


Największe szanse rozwoju w mieście mają branże działające w sferze wysokich techologii. Między innymi w tym celu w 2014 roku został powołany do życia Klaster Technopolia Śląska, którego celem jest działalność na rzecz rozwoju branży Hi-Tech w regionie. Predestynowane są również firmy szeroko pojętej gałęzi przemysłu elektromaszynowego.

Na terenie miasta jest ponad 170 ha przygotowanych nieruchomości pod inwestycje, z czego 24 ha zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

l) Od gruntów:


a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od l ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości określonej na podstawie art., 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Wydatki na inwestycje własne Miasta w stosunku do wydatków ogólnych budżetu Miasta
 

Rok Wydatki ogólne Wydatki z budżetu
na inwestycje własne Miasta
Wydatki na inwestycje
w stosunku do wydatków ogólnych
201. 134 068 632,71 33 885 467,07 25,27
2011 137 568 606,55 36 256 146,42 26,35
2012 119 926 180,04 15 175 292,20 12,65
2013 119 089 794,93 119 089 794,93 9,96
2014 138 350 395,22 26 236 364,06 18,96
2015 144 892 062,56 30 758 238,20 21,23
2016 173 231 638,54 19 369 546,12 11,18Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim).
 

  Liczba uczniów ogółem Liczba uczniów w technikach
i szkołach zawodowych
Powiat wodzisławski 4535 3155
Wodzisław Śląski 3445 2330Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku 2016 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim).
 

  Liczba absolwentów ogółem Liczba absolwentów techników
i szkół zawodowych
Powiat wodzisławski 1346 844
Wodzisław Śląski 1016 603

 

 

Potencjał gospodarczy 

 


Struktura przedsiębiorstw według form prawnych (GUS, 2015)
Ogółem – 4088, w tym:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 2922
 • spółki handlowe – 348
 • spółki z udziałem kapitału zagranicznego – 45
 • spółdzielnie – 12
 • pozostałe – 761


Struktura przedsiębiorstw według form PKD (GUS, 2015)

 • przemysł i budownictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w media – 821
 • handel i transport – 1364
 • usługi dla biznesu – 377
 • hotele i restauracje – 160161
 • inne – 1139


Firmy według wielkości (GUS, 2015)

 • mikroprzedsiębiorstwa – 3862
 • małe firmy – 179
 • średnie firmy – 44
 • duże przedsiębiorstwa – 3Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców (GUS, 2015).
 

2009 775
2010 796
2011
2012 812
2013 828
2014 835
2015 840

 


Kapitał ludzki
 

 

 • Pracujący w 2014 r. (GUS) – 10 199
 • Ludność w wieku produkcyjnym w 2015 r. (GUS) – 30 073
 • w tym kobiety – 14 342
 • Bezrobotni w 2016 r. (PUP) – 1256
 • w tym kobiety – 765
 • osoby do 25 roku życia – 189
 • osoby powyżej 50 roku życia – 327

 


Największe inwestycje zrealizowane w ostatnich latach
 
Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski

 

 • Etap I – 32.584.625,53 zł - w tym Etap I zadanie 2 i 6 – 22.625.890,14
 • Etap I zadanie 4 – 1.614.129,86
 • Etap I zadanie 5 – 4.614.359,96
 • Etap I zadanie 7 – 3.730.245,57
 • Etap II 21.589.380,57
 • Całkowity koszt inwestycji – 54.174.006,10


W ramach ww. inwestycji wykonano:
 

 • Przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ulicy Matuszczyka.
 • Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Matuszczyka, 26 Marca, Radlińska.
 • Przebudowę ulicy 26 Marca na odcinku od skrzyżowania z ul. Radlińską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.
 • Budowę nowej drogi (ul. Armii Krajowej) od zjazdu do Tesco do skrzyżowania z ul. Rybnicką.
 • Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Rybnicką.
 • Budowę drogi wraz z wiaduktem łączącej ul. Rybnicką z ul. Marklowicką.
 • Budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Marklowickiej i Łużyckiej.


Miejski System Informacji Przestrzennej – połączenie w jeden system informatycznych baz danych funkcjonujących w Urzędzie Miasta w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji.
 

 • Koszt projektu – 3.114.671,49 zł


Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku.
 

 • Koszt inwestycji – 912.981,97 zł


Rodzinny Park RozrywkiW ramach budowy Rodzinnego Parku Rozrywki zrealizowano następujące atrakcje:
 

 • amfiteatr wraz z miejscami dla małej gastronomii,
 • budynek toalet publicznych i wypożyczalni rowerów,
 • boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, i dwa połączone boiska do gry w siatkówkę i badmintona,
 • duży skate park,
 • miejsca przeznaczone do rekreacji,
 • cztery tory do gry w bule,
 • tor do gry w kapsle,
 • kręgle rosyjskie,
 • tory dla modeli jeżdżących,
 • tory rowerowe: racingowy, slop style i dirty,
 • park linowy,
 • arena do gry w chowanego z górką saneczkową,
 • labirynt
 • plac zabaw dla trzech grup wiekowych „Bobas“, „Maluch“ i „Junior“,
 • parking,
 • a także trasy rowerowe, trasy piesze, ścieżki rowerowe, ścieżka zdrowia łącznie ze strzelnicą i główny szeroki ciąg pieszo- jezdny.
 • Cały teren jest oświetlony i monitorowany.
 • Całkowity koszt inwestycji – 27.800.000,00 zł


Droga łącząca ulice Młodzieżową oraz Olszyny – inwestycja usprawniła dojazd do strefy inwestycyjnej w Kokoszycach, w tym terenów włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i mieszkańców tej części miasta.

W ramach inwestycji powstał nowy odcinek drogowy o o długości 900 m oraz szerokości 7 m, skrzyżowanie z ulicą Olszyny, przebudowano skrzyżowanie z ulicą Młodzieżową, powstały chodniki, oświetlenie uliczne oraz stanowiska postojowe.
 

 • Koszt zadania – 3.844.035,32 zł.

 


Największe inwestycje w przygotowaniu
 


Budowa Drogi Głównej Południowej
 

 • Szacowana wartość inwestycji – 900 mln zł


Droga Główna Południowa przejmie ruch z drogi wojewódzkiej DW 933 na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Rydułtowach do skrzyżowania z ul. Jastrzębską w Mszanie. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie Godowa, Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Rydułtów, a także Raciborza (miasto subregionalne) z autostradą A-1 (węzeł w Mszanie), co ma szczególne znaczenie dla rozwoju całego Subregionu Zachodniego. Jej długość wyniesie ok. 23 km.

Podstawowymi celami budowy Drogi Głównej Południowej są:
 

 • poprawa standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego;
 • dostosowanie sieci drogowej do znacznie wzrastającego ruchu kołowego;
 • dostosowanie standardów podróży do współczesnych wymogów europejskich;
 • ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu;
 • skomunikowanie terenów przeznaczonych dla celów inwestycyjnych;
 • budowa drogi pełniącej funkcję obwodnicy dla miast Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy oraz gmin Mszana i Godów;
 • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami;
 • zmniejszenie emisji spalin i hałasu, oraz poprawa warunków środowiska w korytarzach transportowych.

 


Artykuły

 

 

Artykuły Oferenta

 

 

 


Dojazd

 

 

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 4/2018 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej Podstrefa Ełk.  Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy  posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie  Ełk  lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.” ( dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.) 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań na terenach objętych granicami suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  nie będących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł  + należny podatek VAT, cena za  Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań dla przedsiębiorców, którzy zakupili grunty od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikacje Istotnych Warunków Rokowań można nabyć Biurze  SSSE S.A. w Ełku  (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 6 marca 2018 r. do godziny 11:00. 6.  Otwarcie ofert nastąpi w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15  dnia 6  marca  2018 r. o godzinie  11:15 . Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW