Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Miasto Wodzisław Śląski

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Prezentacja oferenta
Informacje o Oferencie

Wizytówka Oferenta

 

 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 4590460 fax: 32 7218703
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: www.wodzislaw-slaski.pl

 

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora


Dariusz Szymczak 
Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32 4590401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Znajomość języków: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański

Michał Sobala 
Główny Specjalista ds. Promocji Gospodarczej
tel. 32 4590532, fax: 32 7218705
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Znajomość języków: angielski, rosyjski, czeski, hiszpański

 


Wodzisław Śląski

 

 • Powierzchnia 49,51 km2
 • Ludność 47 023
 • Ludność w wieku produkcyjnym 30 385
 • Podmioty gospodarcze 4079
 • Firmy z udziałem kapitału zagranicznego 45
 • Budżet Miasta (wydatki ogółem PLN) 144 892 062,56
 • Stopień pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego 90%
 • Stopa bezrobocia 8,0% (powiat wodzisławski) – grudzień 2016 r.


Wodzisław Śląski, jako południowa brama Polski, jest dobrym miejscem dla prowadzenia biznesu. Jako pierwsze duże miasto leżące przy DK 78, łączącej Republikę Czeską z Polską poprzez przejście graniczne w Chałupkach, charakteryzuje się nieograniczonymi możliwościami i potencjałem.

Wodzisław Śląski zlokalizowany jest u wlotu autostrady A1, a w odległości kilkunastu kilometrów znajdują się trzy węzły komunikacyjne autostrady: w Mszanie (5 km), Świerklanach (9 km) i Gorzyczkach (7 km). Dzięki bliskości tej autostrady, w bardzo krótkim czasie można dojechać do węzła autostrad A1 i A4 w Sośnicy.


Wodzislaw_Slaski_Mapa_1
Znaczącą rolę w łączeniu rynków lokalnych z rynkami światowymi, co stanowi warunek ich rozwoju, odgrywa transport lotniczy. Dlatego istotny wpływ na rozwój gospodarczy Wodzisławia Śląskiego i regionu odgrywa bezproblemowa dostępność do trzech portów: Międzynarodowy Port Lotniczy GTL Katowice Pyrzowice – 90 km, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice – 130 km, Międzynarodowy Port Lotniczy w Ostrawie Mošnovie – 40 km.

Dodatkowym atutem komunikacyjnym miasta jest transport kolejowy. Przez Wodzisław Śląski przebiega linia 158, która charakteryzuje się znacznym potencjałem przewozów towarowych i pasażerskich o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym.


Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom Miasto Wodzisław Śląski oferuje im nstępujące ulgi inwestycyjne:

1. Uchwała z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski – obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami - obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
3. Uchwała z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których   wykonano remont elewacji   - obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.  

 


Potencjał miasta

 


Wodzisław Śląski jest miastem o potencjale, który naprawdę warto poznać.

Wodzisław Śląski jest miastem o charakterze przemysłowo-usługowym liczącym 47 000 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 49,51 km2. Jako centrum powiatu wodzisławskiego, wraz z przyległymi gminami, tworzy aglomerację zamieszkiwaną przez 158 000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia oraz rozmieszczenie ludności w promieniu 100 km od Wodzisławia Śląskiego, charakterystyka aktywności gospodarczej i ogólna struktura lokalnego przemysłu i handlu dobrze warunkują potencjał rozwojowy miasta. Dziesiątki tysięcy mieszkańców okolic Wodzisławia stanowią sporą siłę nabywczą. Wodzisław Śląski jest jednym z miast zlokalizowanych w pobliżu śląskiego obszaru metropolitalnego, który nie tylko w skali polskiej, ale też europejskiej, wyróżnia zagęszczenie sieci osadniczej. W zasięgu 100 km od miasta mieszka ok. 9 mln ludzi.


Rozwojowi przedsiębiorczości na terenie Wodzisławia Śląskiego sprzyja obecność świetnie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Rozbudowana sieć szkolnictwa kształci poszukiwanych na rynku pracy fachowców. Pracodawcy z wielu branż nie mają problemu z rekrutowaniem w powiecie wodzisławskim dobrze wykształconych i przygotowanych do wykonywania zawodu pracowników. Miasto, dysponując szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Młode, wykształcone społeczeństwo to zdecydowany atut Wodzisławia Śląskiego, a zarazem jego największy potencjał.


Największe szanse rozwoju w mieście mają branże działające w sferze wysokich techologii. Między innymi w tym celu w 2014 roku został powołany do życia Klaster Technopolia Śląska, którego celem jest działalność na rzecz rozwoju branży Hi-Tech w regionie. Predestynowane są również firmy szeroko pojętej gałęzi przemysłu elektromaszynowego.

Na terenie miasta jest ponad 170 ha przygotowanych nieruchomości pod inwestycje, z czego 24 ha zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

l) Od gruntów:


a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od l ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości określonej na podstawie art., 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Wydatki na inwestycje własne Miasta w stosunku do wydatków ogólnych budżetu Miasta
 

Rok Wydatki ogólne Wydatki z budżetu
na inwestycje własne Miasta
Wydatki na inwestycje
w stosunku do wydatków ogólnych
201. 134 068 632,71 33 885 467,07 25,27
2011 137 568 606,55 36 256 146,42 26,35
2012 119 926 180,04 15 175 292,20 12,65
2013 119 089 794,93 119 089 794,93 9,96
2014 138 350 395,22 26 236 364,06 18,96
2015 144 892 062,56 30 758 238,20 21,23
2016 173 231 638,54 19 369 546,12 11,18Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim).
 

  Liczba uczniów ogółem Liczba uczniów w technikach
i szkołach zawodowych
Powiat wodzisławski 4535 3155
Wodzisław Śląski 3445 2330Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku 2016 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim).
 

  Liczba absolwentów ogółem Liczba absolwentów techników
i szkół zawodowych
Powiat wodzisławski 1346 844
Wodzisław Śląski 1016 603

 

 

Potencjał gospodarczy 

 


Struktura przedsiębiorstw według form prawnych (GUS, 2015)
Ogółem – 4088, w tym:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 2922
 • spółki handlowe – 348
 • spółki z udziałem kapitału zagranicznego – 45
 • spółdzielnie – 12
 • pozostałe – 761


Struktura przedsiębiorstw według form PKD (GUS, 2015)

 • przemysł i budownictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w media – 821
 • handel i transport – 1364
 • usługi dla biznesu – 377
 • hotele i restauracje – 160161
 • inne – 1139


Firmy według wielkości (GUS, 2015)

 • mikroprzedsiębiorstwa – 3862
 • małe firmy – 179
 • średnie firmy – 44
 • duże przedsiębiorstwa – 3Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców (GUS, 2015).
 

2009 775
2010 796
2011
2012 812
2013 828
2014 835
2015 840

 


Kapitał ludzki
 

 

 • Pracujący w 2014 r. (GUS) – 10 199
 • Ludność w wieku produkcyjnym w 2015 r. (GUS) – 30 073
 • w tym kobiety – 14 342
 • Bezrobotni w 2016 r. (PUP) – 1256
 • w tym kobiety – 765
 • osoby do 25 roku życia – 189
 • osoby powyżej 50 roku życia – 327

 


Największe inwestycje zrealizowane w ostatnich latach
 
Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski

 

 • Etap I – 32.584.625,53 zł - w tym Etap I zadanie 2 i 6 – 22.625.890,14
 • Etap I zadanie 4 – 1.614.129,86
 • Etap I zadanie 5 – 4.614.359,96
 • Etap I zadanie 7 – 3.730.245,57
 • Etap II 21.589.380,57
 • Całkowity koszt inwestycji – 54.174.006,10


W ramach ww. inwestycji wykonano:
 

 • Przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ulicy Matuszczyka.
 • Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Matuszczyka, 26 Marca, Radlińska.
 • Przebudowę ulicy 26 Marca na odcinku od skrzyżowania z ul. Radlińską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.
 • Budowę nowej drogi (ul. Armii Krajowej) od zjazdu do Tesco do skrzyżowania z ul. Rybnicką.
 • Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Rybnicką.
 • Budowę drogi wraz z wiaduktem łączącej ul. Rybnicką z ul. Marklowicką.
 • Budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Marklowickiej i Łużyckiej.


Miejski System Informacji Przestrzennej – połączenie w jeden system informatycznych baz danych funkcjonujących w Urzędzie Miasta w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji.
 

 • Koszt projektu – 3.114.671,49 zł


Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku.
 

 • Koszt inwestycji – 912.981,97 zł


Rodzinny Park RozrywkiW ramach budowy Rodzinnego Parku Rozrywki zrealizowano następujące atrakcje:
 

 • amfiteatr wraz z miejscami dla małej gastronomii,
 • budynek toalet publicznych i wypożyczalni rowerów,
 • boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, i dwa połączone boiska do gry w siatkówkę i badmintona,
 • duży skate park,
 • miejsca przeznaczone do rekreacji,
 • cztery tory do gry w bule,
 • tor do gry w kapsle,
 • kręgle rosyjskie,
 • tory dla modeli jeżdżących,
 • tory rowerowe: racingowy, slop style i dirty,
 • park linowy,
 • arena do gry w chowanego z górką saneczkową,
 • labirynt
 • plac zabaw dla trzech grup wiekowych „Bobas“, „Maluch“ i „Junior“,
 • parking,
 • a także trasy rowerowe, trasy piesze, ścieżki rowerowe, ścieżka zdrowia łącznie ze strzelnicą i główny szeroki ciąg pieszo- jezdny.
 • Cały teren jest oświetlony i monitorowany.
 • Całkowity koszt inwestycji – 27.800.000,00 zł


Droga łącząca ulice Młodzieżową oraz Olszyny – inwestycja usprawniła dojazd do strefy inwestycyjnej w Kokoszycach, w tym terenów włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i mieszkańców tej części miasta.

W ramach inwestycji powstał nowy odcinek drogowy o o długości 900 m oraz szerokości 7 m, skrzyżowanie z ulicą Olszyny, przebudowano skrzyżowanie z ulicą Młodzieżową, powstały chodniki, oświetlenie uliczne oraz stanowiska postojowe.
 

 • Koszt zadania – 3.844.035,32 zł.

 


Największe inwestycje w przygotowaniu
 


Budowa Drogi Głównej Południowej
 

 • Szacowana wartość inwestycji – 900 mln zł


Droga Główna Południowa przejmie ruch z drogi wojewódzkiej DW 933 na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Rydułtowach do skrzyżowania z ul. Jastrzębską w Mszanie. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie Godowa, Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Rydułtów, a także Raciborza (miasto subregionalne) z autostradą A-1 (węzeł w Mszanie), co ma szczególne znaczenie dla rozwoju całego Subregionu Zachodniego. Jej długość wyniesie ok. 23 km.

Podstawowymi celami budowy Drogi Głównej Południowej są:
 

 • poprawa standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego;
 • dostosowanie sieci drogowej do znacznie wzrastającego ruchu kołowego;
 • dostosowanie standardów podróży do współczesnych wymogów europejskich;
 • ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu;
 • skomunikowanie terenów przeznaczonych dla celów inwestycyjnych;
 • budowa drogi pełniącej funkcję obwodnicy dla miast Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy oraz gmin Mszana i Godów;
 • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami;
 • zmniejszenie emisji spalin i hałasu, oraz poprawa warunków środowiska w korytarzach transportowych.

 


Artykuły

 

 

Artykuły Oferenta

 

 

 


Dojazd

 

 

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 14/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o powierzchni 1,4743 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2771/6, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 09.10.2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 09.10.2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  SSSE S.A. w Ełku pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
BĘDZIN WOJ. ŚLĄSKIE  –  ok. 4 ha POD ZABUDOWĘ KOMERCYJNĄ USŁUGOWĄ  –  ATRAKCYJNA LOKALIZACJA !   PREZYDENT MIASTA  BĘDZINA WOJ.ŚLĄSKIE OGŁASZA   II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy drodze krajowej DK 86 oraz ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 27/2 i 27/4  karta mapy 50 obręb Będzin, o pow. łącznej 3 ha 9794 mkw. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00014871/0. Cena wywoławcza nieruchomości  - 5.012.000,00  zł netto Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi  500.000 PLN Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu  doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02 października 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica  11 Listopada 20, sala 101, I piętro. OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY : - zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz informacje związane z zagospodarowaniem nieruchomości, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin.pl.            - najpóźniej do dnia 27 września 2017  roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu. - najpóźniej do dnia 27 września 2017 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej  „II Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy DK 86 i ul. Żeromskiego” należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta ( I piętro).   Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające  przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej,  a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon  32 267 92 35     Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.            
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW