Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasze plany sięgają kolejnych 20 lat

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Maciej K. Król, prezes spółki Xcity Investment
Maciej K. Król, prezes spółki Xcity Investment

Z Maciejem K. Królem, prezesem spółki Xcity Investment, rozmawia Marta Śniegocka.

PKP S.A. i Xcity Investment przedstawiły projekt Centralna Park. Będzie to zagospodarowanie terenów naprzeciwko Dworca Centralnego w Warszawie pod funkcje biurowe. Czy projekt przygotowany przez Sud Architekt Polska odzwierciedla jak docelowo będzie wyglądało zagospodarowanie tej działki?


Wizualizacje przedstawione przez Sud Architekt Polska są wstępną koncepcją. Zanim przystąpimy do prac budowlanych muszą powstać jeszcze między innymi projekt budowlany i wykonawczy. Koncepcja nie prezentuje ostatecznego planu zagospodarowania, ale określa pewne podstawowe założenia projektu. Mówię tu między innymi o 200-metrowej wieży, terenach zielonych czy zabudowie nad torami. Koncepcja obejmuje również budynek SwedeCenter, ale jego dalsze losy nie zostały jeszcze przesądzone, ponieważ jest on przedmiotem dzierżawy przez najbliższe 5 lat. Warto podkreślić, że inwestycja jest ściśle powiązana z modernizacją linii średnicowej, która powinna zacząć się w 2018 roku.

Czy rozmawiali Państwo już z władzami m.st. Warszawy na temat tego projektu, który z pewnością wpłynie na panoramę Warszawy?

Odbyły się już wstępne spotkania z Miastem w tej sprawie. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych warunkach współpracy.

Uważa Pan, że nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę Centralna Park?

Jak każda inwestycja, ta również wymaga pozwolenia na budowę i przygotowania wielu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia prac budowlanych. Oczywiście, konsultujemy z miastem nasze plany. Władze Miasta są dla nas kluczowym partnerem, z którym uzgadniamy najważniejsze aspekty projektu.

Kiedy będą Państwo szukali partnera do realizacji tej inwestycji?

Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Myślę, że wyłonimy inwestora już w przyszłym roku.

PKP pochwaliło się również, że posiada w portfelu projekty o wartości 8,84 mld euro. Co to za projekty?

8,84 mld euro to szacowana wartość planowanych i prowadzonych projektów po ich zrealizowaniu. Niektóre, jak Warszawa Zachodnia czy Kraków Bosacka są w trakcie realizacji, w przypadku innych – Warszawa Główna, Olsztyn Główny – prowadzimy rokowania z potencjalnymi partnerami. Realizacja niektórych inwestycji przewidziana jest na ok. 20 lat. Wszystkie projekty, jak i przychody, podzielono na fazy. To oznacza, że nie musimy czekać do zakończenia całego projektu, aby częściowo spieniężyć inwestycję. Przypominam, że dwa udane projekty deweloperskie mamy już za sobą. Poznań City Center został sprzedany w 2013 roku, co zapewniło nam trzykrotnie wyższy zysk niż w przypadku sprzedaży gruntu, na którym projekt powstał. Natomiast odnośnie Galerii Katowickiej trwają obecnie rozmowy.

Jak wygląda status prac przy poszczególnych obiektach?

Jak już wspomniałem, Warszawa Zachodnia jest w trakcie realizacji prac budowlanych. W Poznaniu zakończyliśmy niedawno rozmowy z Miastem na temat koncepcji zabudowy terenu międzytorza, wraz z budynkiem starego dworca, w ramach III etapu Poznania Głównego. Przedstawiliśmy dwie koncepcje inwestycji i ogłosiliśmy konsultacje społeczne. W przypadku Mińska Mazowieckiego i Konina naszym partnerem w zeszłym roku została firma Dekada. Umowę podpisaliśmy w tym roku. Obecnie trwa proces przygotowania inwestycji i projektowanie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku projektów Kraków Bosacka i Gdynia Międzytorze, gdzie w tym roku podpisaliśmy umowy inwestycyjne i prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia ich realizacji. Projekt Warszawa Gdańska realizowany jest wspólnie z firmą Ghelamco i obecnie trwają prace projektowe związane z dworcem oraz pierwszym budynkiem biurowym w ramach kompleksu.

3 projekty znajdują się również w trakcie rokowań. Jak wygląda sytuacja projektu Olsztyn Główny?

W przypadku Olsztyna Głównego partnerem, z którym prowadzimy rozmowy, jest konsorcjum Retail Provider i TriGranit. Jeżeli negocjacje przebiegną pozytywnie przewidujemy, że w ciągu kilku miesięcy uda się wynegocjować i podpisać umowę inwestycyjną.

Co tam powstanie?

Jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale obecnie skupiamy się na co najmniej dwóch koncepcjach. Według planów dominującą funkcję będzie pełniło zintegrowane centrum komunikacyjne oraz przestrzeń handlowa. Oczywiście, jednym z najważniejszych dla nas elementów tej inwestycji jest nowy dworzec Olsztyn Główny. Przypominam, że na początku września podpisany został akt notarialny, na mocy którego doszło do zamiany gruntów między PKP S.A i Miastem Olsztyn, umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z opracowywanymi koncepcjami.

Kolejnym projektem w trakcie rokowań jest Dworzec Świebodzki we Wrocławiu. Jak wygląda kwestia tego projektu?

Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter projektu – względy historyczne i funkcje kolejowe - postanowiliśmy to postępowanie opóźnić i inaczej się do niego przygotować. W terminie do pierwszego kwartału 2016 zostanie przygotowane studium wykonalności określające możliwość przywrócenia ruch kolejowego na dworcu Wrocław Świebodzki. Jest to kluczowa kwestia określająca optymalny sposób zagospodarowania tego terenu i wykorzystanie jego olbrzymiego potencjału. Wszystkie te czynności nie będą miały wpływu na pierwotny harmonogram projektu, a rozpoczęcie budowy przewidziane jest na czwarty kwartał 2018 r.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW