Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Innowacyjne firmy są przyszłością gospodarki

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Teresa Kamińska, prezes PSSE
Teresa Kamińska, prezes PSSE

Z Teresą Kamińską, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Marta Śniegocka.

Jak prognozują Państwo liczbę nowych zezwoleń w 2015 roku?

Ubiegły rok zamknęliśmy rekordowymi wynikami, Strefa wydała 35 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Pomorskiej SSE, w których przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych wielkości ok. 2,5 mld złotych oraz utworzenie 1035 nowych miejsc pracy. Mamy świadomość, że w związku ze zmianą przepisów dot. pomocy publicznej  ubiegłoroczny sukces niełatwo będzie powtórzyć.

W pierwszym kwartale 2015 r. Pomorska SSE wydala już 5 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności w Strefie (deklarowane nakłady ponad 62 mln zł). Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma firmami z branży metalowej, odzieżowej, chemicznej, elektrycznej i materiałów budowlanych, które pragną realizować projekty inwestycyjne na terenach objętych granicami Strefy. Zakładamy, że do końca roku zezwoleń będzie ok. 20. Jak co roku Pomorska SSE liczy też na reinwestycje - mamy wiele firm, które bardzo sobie cenią naszą dotychczasową współpracę i myślą o jej poszerzeniu.

Planujemy też powiększenie Strefy o nowe tereny inwestycyjne w woj. pomorskim, kujawsko - pomorskim i wielkopolskim, co w efekcie umożliwi wejście to PSSE kolejnym inwestorom.

Pierwsze miesiące 2015 roku były w strefach pracowite m.in. ze względu na nałożenie na strefy nowych zadań, w tym promocję szkolnictwa zawodowego. Jak Pomorska SSE realizuje to zadanie?

Oferta edukacyjna szkół zawodowych w Polsce nie zawsze odpowiada wymogom rynku pracy. Zmiana tej sytuacji jest zadaniem pilnym, a zarazem długofalowym i wymagającym współdziałania nie tylko władz oświatowych i samorządów ale i przedsiębiorców, partnerów społecznych i samych szkół. Szansą dla programu naprawczego jest znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. inicjuje i realizuje zadania na rzecz łączenia środowiska biznesu z edukacją. Aktywizujemy szkoły zawodowe do dostosowywania programu nauczania do potrzeb nowoczesnej gospodarki i pracodawców strefowych do włączania się w proces kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. Powyższy program jest wdrażany w 4 województwach, na terenie których Strefa prowadzi działalność. Kluczową rolę w jego realizacji odgrywa powołany w ubiegłym roku Strefowy Klaster Edukacyjny. Sygnatariuszami Klastra są: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Fundacja Pozytywne Inicjatywy.

W naszej Strefie prowadzą działalność inwestorzy, którzy mogą być przykładem wzorowej współpracy  ze szkołami zawodowymi lub Centrami Doskonalenia Zawodowego w regionie. Dzięki inicjatywie PSSE przy wsparciu środków finansowych w ramach POWER wiele firm zamierza przyjąć uczniów na praktyki, staże zawodowe, czy też aktywnie włączyć się w proces dydaktyczny w szkołach. Są to np.: Iternational Paper Kwidzyn  Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Kwidzyn), Plastica Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Kowalewo Pomorskie), Crist S.A. (Pomorska SSE, podstrefa Gdynia), Mondi Świecie Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Świecie), Flextronics International Poland Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Tczew), Steico Sp. z o.o. (Pomorska SSE, podstrefa Czarna Woda).

Pomorska SSE współpracuje również z kilkoma szkołami np. z Zespołem Szkół Technicznych w Gdyni, Zespołem Szkół Technicznych w Toruniu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku i Toruniu, Technikum Informatycznym im. M. Płażyńskiego w Pucku. W ramach naszych działań otaczamy uczniów tych szkół stałym wsparciem oraz tworzymy optymalne warunki do odbywania praktyk u przedsiębiorców.

Kolejnym nowym zadaniem stref jest inspirowanie powstawania klastrów. Pomorska SSE ogłosiła niedawno udział w Bałtyckim Klastrze Turystyki Zdrowotnej oraz Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Dlaczego właśnie te zagadnienia są ważne dla PSSE?

Idea klasteringu jako elementu rozwoju regionalnego jest bliska naszej Strefie od lat. PSSE jest zaangażowana obecnie w 14 inicjatyw klastrowych.

Decyzja o wsparciu Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej wpisuje się w politykę CSR Spółki. Klaster  jednoczy ok. 50 firm i instytucji z województwa pomorskiego, które będą  wspólnie pracować na rzecz wykreowania województwa pomorskiego na atrakcyjną destynację turystyki zdrowotnej dla polskich oraz zagranicznych turystów. Efektem długofalowym działania Klastra będzie wzrost zatrudnienia, poprawienie poziomu oferty medyczno-turystycznej, wzrost dochodów ludności.
Problematyka turystyki zdrowotnej stanowi bardzo złożony problem, a tym samym świetny sposób na biznes dla polskich przedsiębiorców branży medycznej, kosmetycznej hotelarskiej i SPA. Połączenie wewnętrznej podaży tych usług z popytem krajowym i zagranicznym, zapewni sytuację typu „Win-Win”. Przed naszym przemysłem zdrowotnym jeszcze długa droga, poprzez międzynarodowe certyfikacje bezpieczeństwa i jakości (rozpoznawalne przez turystów z całego świata), ale przykład Turcji, gdzie tego typu usługi są dopracowane do perfekcji pokazuje, że zaangażowaniu prywatnych inwestorów i Państwa, umożliwia międzynarodowy sukces.

Dlaczego ważny jest dla nas  Klaster Kosmiczny i Satelitarny? Już kilka lat temu  Pomorska SSE zaczęła wspierać działania lokalnej nauki na rzecz rozwoju technologii kosmicznych np. podczas prac nad pierwszym na świecie zegarem pulsarowym. Kolejne lata pokazały, że silne w IT Trójmiasto przyciąga zainteresowanie przemysłu kosmicznego. W grudniu 2014 roku PSSE  została członkiem konsorcjum budowy Radioteleskopu Heweliusz RT90+. W lutym Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) podpisała umowę najmu dla siedziby Agencji w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym. Obecnie przeprowadzane są uzgodnienia i postępowania, które doprowadzą do utworzenia warunków pracy dla przyszłej kadry POLSA. W marcu tego roku PSSE sp. z o.o. przystąpiła do Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.  Klaster tworzy blisko 40 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa i instytucje badawcze związane z sektorem inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz działalnością innowacyjną zorientowaną na technologie kosmiczne.

Celem klastra jest stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez sieciowanie i korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, a także wymiana wiedzy i transfer technologii.  W ramach klastra mają być prowadzone badania nad technologiami cywilnymi, a także kluczowymi z punktu widzenie bezpieczeństwa i obronności kraju. Jest to kolejny dowód na to, że biznes razem z nauką chce rozwijać technologie kosmiczne w Polsce, przy finansowym wykorzystaniu środków własnych, krajowych oraz funduszy europejskich.

Od kilku lat trwają prace nad Bałtyckim Portem Nowych Technologii (BPNT) w Gdyni. Na kiedy przewidziane jest zakończenie prac, jakie obiekty zostaną otwarte w najbliższym czasie i czy inwestorzy wykazują zainteresowanie BPNT?

Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) to innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej SSE, łączący proces rewitalizacji terenów po dawnej Stoczni Gdynia SA i wspierający rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu. W ciągu ostatnich trzech lat Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na terenie po Stoczni Gdynia zrealizowała szereg projektów, mających na celu pozyskanie innowacyjnych firm i nowych inwestorów. Strefa, wspólnie z władzami miasta Gdyni, brała udział pracach nad tworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego, zbudowała zaplecze biurowo – konferencyjne dla firm z branży stoczniowej, zapewniła komercjalizację budynku G-330 zwanego „Akwarium” (2012) oraz zbudowała prawie 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i odprowadzania wód opadowych. Strefa uczestniczyła też w budowie sieci energetycznej i ciepłowniczej. Pod koniec 2014 roku zakończona została inwestycja modernizacji dróg na terenie stoczniowym oraz budowa nowego, przystosowanego do transportu wielkogabarytowego, ronda przy wjeździe na tereny stoczniowe.

Obecnie trwają prace związane z przebudową i modernizacją budynku G321 zwanego „Pentagonem”, w którym w drugiej połowie roku będzie funkcjonował tzw. Park Konstruktorów. Park będzie miejscem dla wszystkich kreatorów, projektantów i inżynierów, w którym będą rozwijali zaawansowane projekty technologiczne "od koncepcji do produktu". Część wyposażenia zapewni PPNT (Pomorski Park Naukowo Technologiczny), w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z funduszy unijnych - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, inwestycja Gminy Gdynia i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstaną tam powierzchnie laboratoryjne i prototypownie, z których będą korzystać firmy innowacyjne, m.in. z branży stoczniowej. W dalszych planach jest też modernizacja budynku dawnej elektrociepłowni.

Oprócz BPNT Strefa przygotowała dla inwestorów zainteresowanych rozwojem technologii Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz współpracuje z licznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Jaka Pani zdaniem forma wsparcia jest kluczowa dla innowacyjnych firm ?

Uważam, że firmy innowacyjne są przyszłością każdej gospodarki, dlatego PSSE zapewnia swoim inwestorom i przedsiębiorcom warunki do inicjowania i rozwijania współpracy nauki z biznesem. W tym celu, wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską powołaliśmy do życia Gdański Park Naukowo-Technologiczny. W GPN-T ulokowało swoje siedziby ponad 120 innowacyjnych firm, głównie z szeroko rozumianej branży  informatycznej  oraz biotechnologicznej.

Trudno określić, który z instrumentów wsparcia – zwolnienia podatkowe, infrastruktura parkowa czy możliwość współpracy z uczelniami wyższymi jest najważniejszy przy wybieraniu lokalizacji przez innowacyjne podmioty strefowe. Wszystkie atuty Pomorskiej SSE są równie ważne. Stale poszerzając swoją ofertę o nowe pomysły - takie jak np. Edu Przedszkole, indywidualny Business Coaching, Data Center  czy  bezpłatne porady prawne - Strefa  dba o to, by każdy innowacyjny pomysł przeradzał się w prężną firmę.

Plan ratunkowy Stoczni Gdańskiej zakłada, że część terenów trafi do Pomorskiej SSE. Czy Strefa ma już wizję zagospodarowania tych terenów?

Pomorska SSE planuje działania zmierzające do pozyskania inwestorów, którzy na działkach na tzw. Wyspie Ostrów przygotowanych przez Strefę  i objętych jej granicami będą chciały ulokować swój biznes. Ale to już temat na kolejną rozmowę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW