Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Aż 95 proc. naszych terenów inwestycyjnych objętych jest mpzp

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła
Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła

Z Andrzejem Czerneckim, burmistrzem Jasła, rozmawia Marta Śniegocka.

Od 1 lipca 2014 r. weszły w życie zmiany związane z przyznawaniem pomocy regionalnej. Podkarpacie jest jednym z województw z najwyższym (50 proc.) poziomem pomocy regionalnej. Sądzi Pan, że przełoży się to na zainteresowanie inwestorów Jasłem?

Inwestorzy od dawna interesują się Jasłem, a w 2014 roku obserwujemy wyraźny wzrost liczby inwestycji. W 2014 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, po przeprowadzeniu rokowań,  mających na celu ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Jasło, wydała trzy zezwolenia. Dzięki temu do 2016 roku w Jaśle zostaną zrealizowane inwestycje o wartości 107,75 mln złotych i przybędzie 141 nowych miejsc pracy. Jesienią w Tarnobrzeskiej SSE Podstrefa Jasło zostanie otwarta najnowocześniejsza w Europie fabryka mebli Grupy Nowy Styl. Inwestycja ma wartość około 120 mln zł, a przewidywane zatrudnienie to 90 osób. Również w 2014 roku w Jaśle zainwestowała Grupa Tarkett. Mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się i inwestorzy coraz częściej będą wybierali Jasło jako lokalizację inwestycji.

Koniec pierwszej połowy 2014 roku przyniósł wiele inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, również w Jaśle. Ile jeszcze terenów inwestycyjnych  zostało Państwu w ramach podstrefy Tarnobrzeskiej SSE i czy są plany poszerzenia tej podstrefy?

Powierzchnia zlokalizowanych w Jaśle terenów objętych Tarnobrzeską SSE wynosi blisko 40 ha. Obecnie wolnych jest około 10 ha, dostępnych w trzech lokalizacjach należących do czołowych jasielskich firm. Ponadto, na początku tego roku wystąpiliśmy z wnioskiem o włączenie do Tarnobrzeskiej SSE terenu inwestycyjnego o powierzchni 2,97 ha, którego właścicielem jest Miasto Jasło. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Jakimi, poza SSE, terenami dysponuje miasto i jaki procent powierzchni pokryty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Powierzchnia dostępnych w Jaśle terenów inwestycyjnych zlokalizowanych poza SSE wynosi 52 ha. Są wśród nich zarówno tereny należące do Miasta Jasła, jak i do jasielskich przedsiębiorców. Chciałbym również dodać, że teren Jasła w wysokim stopniu pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Aż 95 proc. terenów przeznaczonych pod inwestycje posiada odpowiedni mpzp.

Jakich inwestorów chciałby Pan zainteresować Jasłem i jakie są główne atuty miasta?

Niewątpliwie największym atutem Jasła jest kapitał ludzki i to zarówno ze względu na znaczne zasoby niewykorzystanej siły roboczej (w 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie jasielskim wynosiła 18,3 proc.), jak i dobrze rozwiniętą bazę szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dwie szkoły wyższe. Jasielskie szkoły ponadgimnazjalne posiadają szeroką ofertę kształcenia, a ich mury średniorocznie opuszcza około 1.200 absolwentów. Warte odnotowania są również: konkurencyjne koszty pracy (przeciętne wynagrodzenie w powiecie jasielskim stanowi 78 proc. średniej krajowej i 93 proc. średniego wynagrodzenia w województwie podkarpackim), położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych: drogowych (droga krajowa DK 28 i droga krajowa DK 73) i kolejowych (linia nr 108 i nr 106) oraz dogodne położenie geograficzne w odniesieniu do rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2002 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2008, który gwarantuje sprawną i profesjonalną obsługę wszystkich klientów Urzędu. Średni termin załatwienia wszystkich spraw w Urzędzie Miasta w Jaśle w latach 2011-2013 wyniósł 3,57 dni. Poza tym jesteśmy po prostu przychylni dla inwestorów, rozumiemy ich potrzeby i staramy się ich wspierać podczas procesu inwestycyjnego. Te i inne czynniki sprawiają, że w Jaśle inwestują renomowane firmy obecne na rynkach międzynarodowych, a wśród nich: Grupa Nowy Styl, Polwax S.A. francuska grupa Naturex S.A., niemiecka Grupa Orion Engineered Carbons, czy wspomniana już Grupa Tarkett.

Jakie, poza zwolnieniami strefowymi, może zaoferować Jasło zachęty dla inwestora?

W 2011 roku Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami. Obecnie przygotowujemy projekt nowej uchwały tej sprawie, a ponadto samorząd Jasła jest otwarty na rozmowy z inwestorami dotyczące innych form pomocy w tym zakresie.

Latem zakończona została budowa fragmentu drogi KDL 1 prowadzącej do terenów inwestycyjnych w Jaśle. Jakie możliwości dla firm stwarza ta inwestycja?

Budowa drogi KDL1 jest jednym z elementów polityki proinwestycyjnej samorządu miejskiego, który w ostatnich latach na uzbrojenie i udostępnienie (budowa: dróg, parkingów, infrastruktury teletechnicznej, oświetlenia ulicznego) Strefy Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce (SAG) przeznaczył kwotę w wysokości 12,37 mln zł, przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych na poziomie 4,13 mln zł. Powierzchnia SAG wynosi 256 ha, z czego na działalność przemysłową wydzielono obszar 200 ha. Obszar Strefy jest objęty przyjętym przez Radę Miejską Jasła Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Rozwój SAG Jasło – Warzyce ma kluczowe znaczenie dla gospodarczego rozwoju miasta Jasła. Z tego względu od kilku lat konsekwentnie realizowane są zadania mające na celu przygotowanie terenów przemysłowych SAG pod inwestycje.

Zaplanowany już jest również II etap budowy drogi. Kiedy powstanie, jaki będzie koszt budowy i kiedy zostanie wybrany generalny wykonawca?

Wykonanie drugiego etapu budowy drogi KDL1 jest planowane jest na lata 2015-2018. Jego koszt wyniesie około 12,5 mln, dlatego liczymy na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego w rozpoczynającej się perspektywie finansowej 2014-2020. Generalny wykonawca zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na dalszym etapie przygotowania inwestycji.

Inwestorzy, poza przygotowaniem terenów, zwracają również uwagę na dostępność  wykwalifikowanej siły roboczej w regionie. Czy miasto oferuje inwestorom wsparcie w pozyskaniu pracowników?

Jasło posiada bogate i ugruntowane historycznie tradycje przemysłowe m.in. w dziedzinie przemysłu naftowego, chemicznego, szklarskiego, maszynowego, spożywczego i meblowego, z czym jest ściśle związana obecność wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Ponadto, w mieście działa Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania z nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w nowej generacji sprzęt, umożliwiający prowadzenie praktycznego kształcenia w zakresie innowacyjnych technologii i tym samym przygotowanie wyspecjalizowanych kadr pracowniczych zgodnie z zapotrzebowaniem firm działających na rynku pracy. Nie bez znaczenia dla dostępności kapitału ludzkiego jest bliskość Krosna (20 km) i Gorlic (30 km) oraz mobilność pracowników. Ponadto, jako Burmistrz Miasta Jasła deklaruję osobiste zaangażowanie i pomoc w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle w celu pozyskania wykwalifikowanej kadry.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW