Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Liczy się liczba stworzonych miejsc pracy

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
 Jacek Kędzior, partner zarządzający w EY
Jacek Kędzior, partner zarządzający w EY

Z Jackiem Kędziorem, partnerem zarządzającym w EY, o raporcie na temat atrakcyjności inwestycyjne Europy, rozmawia Marta Śniegocka.

Z najnowszej 12. edycji raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” wynika, że Europa Zachodnia po raz pierwszy w historii tego badania jest najbardziej atrakcyjny dla inwestorów, prześcigając przy tym m.in. Chiny. Jakie czynniki pozwoliły Europie wysunąć się na czołówkę?

Wydaje mi się, że jest jeden prosty powód – większy optymizm odnośnie perspektywy gospodarczej Europy.

Czym z Chinami może konkurować Europa Zachodnia i Europa Środkowo-Wschodnia, która znalazła się na 4. miejscu w rankingu?

Wydaje mi się, że efektywność kosztowa jest wciąż główny elementem przewagi Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast w przypadku Europy Zachodniej to jest to m.in. kapitał ludzki i efektywność wciąż wyższa niż w innym regionach. To również kwestia stabilizacji ekonomicznej i dużego rynku wewnętrznego. To wszystko sprawia, że ten region jest wciąż atrakcyjny dla inwestorów.

Co można zrobić na poziomie Unii Europejskiej i narodowych rządów, aby wzmocnić konkurencyjność Europy?

To kwestia  wielkiej debaty politycznej. Trudno mówić o jednym rozwiązaniu. Jednak, jak wynika z raportu, to czego inwestorzy oczekują to deregulacja i myślenie w kategoriach budowy jednego wspólnego europejskiego rynku, czyli nie tworzenie barier w swobodnym przepływie ludzi, kapitału, towarów i usług.

W jakim obszarze ta deregulacja jest najważniejsza?

W tych obszarach, które ograniczają wspólny rynek. To jest dyskusja o całym projekcie europejskim i do jakiego stopnia integracja powinna postępować. Z punktu widzenia podmiotów gospodarczych najlepszy byłby jeden wielki wspólny rynek bez granic, ale trudno to osiągnąć.

Z jednej strony mówimy o wspólnym rynku, a z drugiej cały czas funkcjonuje podział Europa Zachodnia – Europa Środkowo-Wschodnia. Kiedy będzie szansa, aby mówić po prostu o Unii Europejskiej lub, szerzej, o Europie, jako o jednym regionie?

Sądzę, że ten podział cały czas pozostaje faktem. Na razie Unia Europejska znajduje się na zakręcie i dopóki nie zostanie podjęta decyzja, w którą stronę pójść, trudno będzie mówić o zlikwidowaniu tego podziału.

W badaniu EY Polska zajęła 2. miejsce pod względem wielkości inwestycji oraz 3. pod względem ilości miejsc pracy. Jednocześnie spadła liczba nowych projektów inwestycyjnych w stosunku do 2012 r. o – 28 proc. Czy jest to powód do obaw?

Mnie to szczerze mówiąc nie niepokoi, aczkolwiek powinno się przemyśleć, co można ulepszyć. To co moim zdaniem jest bardzo pozytywne to to,  że zwiększa się liczba miejsc pracy. W stosunku do poprzedniego roku ich liczba zwiększyła się o 6 proc. Na konkurencyjnym światowym rynku to niezły wynik. W związku z taką ilością nowych miejsc pracy nie przejmowałbym się zmniejszenie liczby inwestycji. Zawsze trzeba patrzeć na jakość, a nie tylko ilość projektów.

Jakie inwestycje będzie przyciągała Polska w najbliższych latach?

Sądzę, że sytuacja w Polsce będzie odzwierciedlała światowe trendy. Na pewno trzeba koncentrować się na tych inwestorach, którzy są zainteresowani badaniami i rozwojem, gdyż to wymaga od nas, aby mieć wysokiej jakości kadry. Jednak w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku musimy szanować wszystkich inwestorów, również tych którzy rozszerzają swoją działalność. Wciąż ważnym segmentem gospodarki są także centra wsparcia dla biznesu.

A skąd będą przychodziły do Polski inwestycje?

Należy poddawać ciągłej analizie strategicznej działania promocyjne kraju i zastanowić się, czy najlepszy jest kierunek wschodni. Należy z jednej strony budować właściwą markę, a z drugiej strukturę prawną i biznesową, aby Polska stała się miejscem do rozpoczynania inwestycji w Europie, bo Polska ma olbrzymi kapitał będąc w Europie.


A z jakich kierunków jest szansa na takie inwestycje, które pozwolą stać się Polsce tego rodzaju hubem dla inwestorów?

Myślę, że są to kierunki na które wszyscy patrzą, czyli Chiny i Indie.

Czy mamy w przypadku tych krajów szansę konkurować z Niemcami i Wielką Brytanią, skąd zazwyczaj inwestorzy rozpoczynają swoją działalność?

Sądzę, że mamy jeśli będziemy tworzyli odpowiednią infrastrukturę, jeśli chodzi o umowy międzynarodowe w kwestii obciążeń publiczno-prawnych, czy ubezpieczeń społecznych. Jesteśmy w stanie stworzyć coś konkurencyjnego. Pytanie, tylko czy to jest odpowiedni kierunek dla nas., gdyż trzeba pamiętać, że 54 proc. inwestycji pochodzi z samej Europy, więc jest ona dla nas wciąż atrakcyjnym miejscem.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW