Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Poddajemy nasz bank ziemi wnikliwej analizie

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Ronan Martin, wiceprezes Carrefour Polska
Ronan Martin, wiceprezes Carrefour Polska
Z Ronanem Martinem, wiceprezesem Carrefour Polska, rozmawia Marta Śniegocka.
 
Carrefour zapowiedział kontynuację trwającego już procesu modernizacji obiektów handlowych. Na czym będzie on polegał i ile obiektów zostanie odnowionych?
 
Proces modernizacji posiadanych przez Carrefour Polska obiektów będzie w znaczącym stopniu obejmował działania mające na celu podwyższenie standardów funkcjonowania obiektu, jak również wsparty będzie działaniami rekomercjalizacyjnymi, których celem jest poszerzaniem oferty handlowej i pozyskanie w ten sposób nowych klientów. W bieżącym roku planowanych jest kilka projektów deweloperskich. Do najważniejszych należy budowa retail parku w Sochaczewie oraz modernizacja i rozbudowa CH Morena w Gdańsku.
 
Eksperci mówią o nadchodzącej dominacji centrów handlowych trzeciej generacji, a Państwo ogłaszają wzmocnienie powierzchni handlowych drugiej generacji. Co przemawia za taką strategią?
 
Centra handlowe drugiej generacji to odpowiedź na bieżące potrzeby i oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej doceniają komfort codziennych zakupów, w obiektach położonych niedaleko ich miejsca zamieszkania. Przewagą centrów handlowych Carrefour jest przede wszystkich ich optymalna lokalizacja, starannie dobrana oferta handlowa uwzględniająca asortyment odzieżowy, spożywczy, jak również drobnych usług, a także przyjazna architektura, która umożliwia klientom w łatwy i szybki sposób dokonania zakupów. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi oraz dla osób w dojrzałym wieku. Wiodącą rolę  w tego typach odgrywa również  hipermarket, którego szeroka oferta handlowa, sprofilowana pod potrzeby lokalnych konsumentów, jest niejednokrotnie magnesem przyciągającym klientów do całego obiektu. Carrefour zarządzając obecnie ponad 200 000 m kw. GLA na bieżąco monitoruje  efektywność swoich nieruchomości i na jej podstawie podejmuje konkretne decyzje inwestycyjne. Warto podkreślić, że centra handlowe Carrefour jako jedne z nielicznych zanotowały wzrost wskaźnika odwiedzalności w porównaniu rok do roku, w sytuacji kiedy ogólny wskaźnik dla centrów handlowych w Polsce otrzymał ujemną notę. To jednoznacznie wskazuje, że centra handlowe drugiej generacji mają nadal mocną pozycje na rynku handlowym, stąd powinny być nadal rozwijane i repozyjonowane.
 
W tym roku Carrefour Polska otworzy kolejny park handlowy – Sonata Park w Sochaczewie. Co zdecydowało o budowie nowego obiektu właśnie w tym mieście?
 
Sektor retail parków zaczyna w Polsce nabierać coraz większego znaczenia. Według analityków C&W szacuje się, że do końca 2015 roku powstanie ok. 100 000 m kw. tego typu powierzchni zlokalizowanej w mniejszych ośrodkach miejskich. To idealne rozwiązanie dla mieszkańców małych i średnich miejscowości, którzy przyzwyczajeni są do robienia zakupów w niedalekiej odległości od domu i którzy niejednokrotnie nie mają możliwości, by wybrać się do większego ośrodka. Anallizując zarówno potencjał samego miasta Sochaczew, jak również strategie ekspansji głównych marek odzieżowych, Carrefour podjął decyzję o budowie parku handlowego Sonata Park. Cechą charakterystyczną tego projektu jest bardzo dobra lokalizacja oraz ciekawy tenant – mix obejmujący wiodące marki odzieżowe, wśród których znajdują się brandy nieobecne do tej pory w Sochaczewie.
 
Czy planują Państwo w tym roku rozpocząć budowę kolejnych obiektów handlowych i jeśli tak to w jakich lokalizacjach?
 
W bieżącym roku Carrefour planuje również rozpoczęcie pierwszego etapu modernizacji CH Morena oraz modernizacje CH Carrefour w Olsztynie.
 
W swoim portfolio posiadają Państwo różnego typu obiekty (hipermarkety, centra handlowe, obiekty we franczyzie). Które z nich mają szansę najlepiej rozwijać się w przeciągu najbliższego roku?
 
Carrefour dostrzega potencjał  rozwojowy we wszystkich swoich formatach handlowych. Wnikliwie analizuje rynek i jest otwarty na pojawiające się możliwości wynikające z bieżącej sytuacji handlowej w Polsce. W zeszłym roku firma zakupiła 10 supermarketów RAST, a także dalej rozwijała swój koncept franczyzowy. Obecnie w ramach sieci Carrefour działa już w Polsce ponad 400 sklepów franczyzowych, w tym 100 w samej stolicy. W roku bieżącym spółką będzie chciała utrzymać dotychczasową dynamikę związaną z rozwojem tego konceptu.
 
Jak wygląda bank ziemi Carrefoura i czy planują Państwo sprzedać część z tych terenów w 2014 roku?
 
Carrefour Polska posiada w swoim portfelu rezerwy terenowe, które poddawane są wnikliwej analizie, na podstawie której podejmowane są decyzje dotyczące ich dalszej eksploatacji.
 
W zeszłym roku Carrefour przejął sieć centrów handlowych we Francji. Czy istnieją podobne plany w Polsce?
 
Umowa dotycząca zakupu centrów handlowych z portfela Klepierre nie dotyczy rynku polskiego, aczkolwiek firma z uwagą przygląda się bieżącym wydarzeniom i tendencją na rynku handlowym, analizując wszelkie możliwości umocnienia swojej pozycji.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW