Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Wymagania inwestora inspirują architekta

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Patrycja Zaczyńska, ADP ARCH LTD
Patrycja Zaczyńska, ADP ARCH LTD

Z Patrycją Zaczyńską – z top designer, jedną z najbardziej obiecujących polskich architektów na świecie, założycielką międzynarodowej pracowni ADP ARCH LTD specjalizującej się w projektowaniu budynków oraz ekskluzywnych wnętrz, rozmawia Marta Śniegocka. 

Do tej pory specjalizowała się Pani w projektach dla butików i prywatnych apartamentach. Teraz pracuje Pani przy projekcie zabytkowego budynku biurowo-usługowego w Poznaniu. Czym różnią się te prace od projektu budynku biurowego?

W każdym obiekcie główną rolę pełni inwestor. W projektach rezydencji, prywatnych apartamentów klient skupia się na własnych odczuciach, a naszym zadaniem jest je przenieść w efektywny sposób najpierw na papier, a potem przełożyć na formę. Sytuacja wygląda inaczej w inwestycjach dotyczących przestrzeni biurowych i usługowych – jedną z najważniejszych wytycznych ze strony inwestora jest przełożenie projektu na jego przyszłą rentowność . Projekt musi spinać się finansowo. Oba  założenia, choć odmienne, są równie wymagające.

Jakie trudności napotyka architekt  przygotowując projekt dla zabytkowej kamienicy?

Po pierwsze bardzo istotne jest zachowanie zabytkowej tkanki w odrestaurowywanym obiekcie. Ważne jest, aby wizja odnawianego budynku odnosiła się z szacunkiem do przeszłości w nim zawartej. Dlatego też jedną z najczęściej napotkanych trudności jest umiejętne wkomponowanie współczesnych elementów i rozwiązań w historyczne ramy. Dodatkowo, architekt musi umieć wprowadzić nowe funkcje pozostające w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W mojej ocenie szalenie ważna jest także wrażliwość architekta, tak aby połączyć wszystkie elementy i stworzyć wyjątkową przestrzeń, w której czuje się ducha historii.

Coraz większą popularnością cieszą się w biurowcach zrównoważone rozwiązania. Czy w przypadku ekskluzywnych i kameralnych projektów jest również miejsce na ekologię?

Dokładnie tak. Ekologia jest nierozerwalnym aspektem naszego życia. Jest obecna niemalże w każdej dziedzinie, także w architekturze. W naszej międzynarodowej pracowni ADP ARCH LTD staramy się zawsze wprowadzać  najnowocześniejsze rozwiązania, w tym właśnie rozwiązania ekologiczne, które są doceniane przez klientów poszukujących luksusowych realizacji.

Współpracowała Pani zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi inwestorami. Czy widać różnicę w ich wymaganiach odnośnie projektów?

Bardziej uzależniłabym podział od budżetu, który jest przeznaczony na dany projekt.  Tak samo spotyka się projekty budżetowe zagranicą jak i w Polsce i podobnie jest z luksusowymi realizacjami. Wymagania polskich i zagranicznych inwestorów potrafią być podobnie oryginalne i zaskakujące - co mnie jako architekta inspiruje do tworzenia nietuzinkowych realizacji.

Zajmuje się Pani również projektem wnętrz dla luksusowego apartamentowca Złota 44 w Warszawie. Czy mieszkania w takiej lokalizacji traktowane są jako miejsce do zamieszkania czy raczej jako inwestycja? I czy wpływa to na sposób ich projektowania?

Najczęściej apartamenty w prestiżowych lokalizacjach są jednocześnie świetnymi inwestycjami. To, czy inwestor zamierza tam zamieszkać ma jednak kluczowy wpływ na podejście do projektowania i powinno zostać rozstrzygnięte na samym początku. Prywatne przestrzenie są bardziej osobiste – klienci zdecydowanie więcej przeznaczają na ich wykończenie, dając tym samym możliwość na zastosowanie szerszej ilości zabiegów estetycznych.  Mieszkania zakupione z zamiarem późniejszej odsprzedaży są urządzane bardziej neutralnie – stonowane kolory, mniej kontrowersyjnych form.

Jaki obiekt daje największą szansę architektowi do rozwinięcia skrzydeł: biurowiec, obiekt handlowy, budynek mieszkalny, czy użyteczności publicznej?

Nie uzależniałabym tej kwestii od rodzaju budynku, ale od rodzaju kubatury, lokalizacji i budżetu. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie waga funkcji, jaka jest osadzona w budynku, pomimo jego niewielkiej formy sprawia, że obiekt staję się nie tylko dominantą formalną,  ale także społeczną i kulturową - dzięki czemu architekt jest w stanie rozwinąć skrzydła i stworzyć coś niezwykłego.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW