Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Subregion otrzymał 7,5 mln franków

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Z Wiesławem Burym, prezesem zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, o Projekcie szwajcarskim, rozmawia Agnieszka Boruta

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła kilka miesięcy temu realizację projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jednym z celów projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno–gospodarczego na terenie subregionu. Za pomocą jakich działań chcą Państwo osiągnąć ten cel?
Chcemy przede wszystkim rozwijać lokalną przedsiębiorczość i kwalifikacje zawodowe mieszkańców. I na tym głównie skupiamy większość działań projektowych. Konkretnie, będą to dotacje i usługi doradcze dla biznesu oraz szkolenia i kursy zawodowe dla mieszkańców. Część środków zostanie przeznaczona na opracowanie strategii turystycznej subregionu, dzięki której będziemy mogli go skutecznie promować. Warto podkreślić, iż jest to największy pod względem wartości projekt wspierający rozwój regionalny, współfinansowany ze środków pomocowych rządu Szwajcarii. Subregion gorlicko-nowosądecki otrzymał prawie 7,5 miliona franków szwajcarskich. To kwota, która daje ogromne możliwości rozwoju.

Zapytam o to samo w odniesieniu do zamiaru podniesienia konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości...
Dla przedsiębiorców mamy usługi doradcze oraz dotacje nawet do 118 tys. zł. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty związane z rozwojem działalności gospodarczej w trzech wiodących dla regionu branżach: turystycznej, produktów regionalnych i przetwórstwa. Do podziału jest około 5 mln złotych, wartość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosić będzie maksymalnie 118 tys. zł, przy wkładzie własnym minimum 40%. Oprócz wsparcia finansowego beneficjenci dotacji objęci zostaną bezpłatnym doradztwem, między innymi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej czy realizacji projektu. Dla pracowników i właścicieli MŚP przygotowano także bogatą ofertę szkoleń i kursów. Trudno nie wspomnieć tu o lokalnych producentach. Dla nich opracowana zostanie strategia promocji lokalnych marek. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania spowodują pozytywny bodziec, zarówno dla firm, jak i mieszkańców tego terenu i przyczynią się do wzrostu liczby nowych miejsc pracy a tym samym rozwoju przedsiębiorczości w subregionie.


Dlaczego skupiono się właśnie na tym subregionie?
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od blisko 20 lat konsekwentnie wspiera rozwój gospodarczy regionu. W ścisłej współpracy z samorządami oraz z przedstawicielami przedsiębiorców podejmujemy inicjatywy promujące i aktywizujące lokalną przedsiębiorczość, przez co na bieżąco diagnozujemy sytuację w poszczególnych powiatach. Program Polsko-Szwajcarskiej Współpracy zakładał między innymi, iż pomoc powinna obejmować podregion skupiający kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich pełniących funkcję centrów podregionu. Partnerstwo w danym podregionie miało sprzyjać rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju. Przeprowadzone na potrzeby projektu analizy wskazały, iż powiaty nowosądecki i gorlicki, pomimo walorów uzdrowiskowych i kulturowych, stanowią region, który nie w pełni wykorzystuje swój potencjał turystyczny. Ponadto, jest to jeden z obszarów o najwyższym bezrobociu w Małopolsce, niskiej aktywności gospodarczej, a zarazem silnych tradycjach rolniczych. Subregion gorlicko-nowosądecki w pełni wpisywał się w założenia Programu, stąd decyzja o objęciu działaniami projektowymi właśnie tego obszaru.

Jak to się stało, że projekt sfinansowali Szwajcarzy?
Geneza samej pomocy, jaką Rząd Konfederacji Szwajcarskiej zdecydował się przekazać Polsce, sięga roku 2004 i akcesji do struktur Unii Europejskiej nowych krajów z naszej części Europy. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, do dziesięciu nowych państw członkowskich trafi ponad 1 mld franków szwajcarskich. Niemal połowa tej kwoty (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) jest przeznaczona na pomoc dla Polski. Co najmniej 40% środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostanie wydatkowane w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim, gdzie realizowanych jest 10 projektów finansowanych przez rząd Szwajcarii. Projekt, który został złożony przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z powiatami nowosądeckim i gorlickim oraz Małopolską Organizację Turystyczną w ramach priorytetu 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, działanie inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, został bardzo wysoko oceniony przez rząd szwajcarski i współpracujące z nim polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Specyfika subregionu, obejmująca zarówno wyjątkowe walory turystyczne, ale także znaczne bezrobocie, spowodowała, że sam projekt wpisał się w cele, jakie wyznaczono przy przyznawaniu środków. 


Jakie jest zainteresowanie szkoleniami i kto z nich korzysta?
Realizowane przez MARR S.A. szkolenia są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy. Szkolimy z zakresu zarządzania firmą, budowania strategii, e-marketingu, zarządzania wizerunkiem czy skutecznych negocjacji biznesowych. Zgodnie z przyjętą formułą realizacji projektu istnieje możliwość realizacji dodatkowych szkoleń. W tym celu badamy na bieżąco potrzeby szkoleniowe w subregionie. Mimo, że to dopiero początek realizacji projektu, już widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą.

Czy widać już jego pierwsze efekty?
Realizację projektu zainaugurowaliśmy 14.12.2011 r. w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim konferencją pod hasłem „Dwa powiaty – jeden kierunek”. Dotychczas zorganizowaliśmy w Krynicy Zdroju I Sądecki Jarmark Regionalny, w którym wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. W tym roku planowane jest zorganizowanie jeszcze dwóch takich wydarzeń. Wszystkich przedsiębiorców już dziś zapraszamy na szkolenia zaplanowane na I kwartał tego roku. Jeszcze w styczniu odbędą się szkolenia z zakresu budowania strategii firmy i przygotowania biznes planu, w połowie lutego zapraszamy zainteresowanych tematyką pomocy publicznej dla firm oraz zarządzania finansami. Z kolei wiosną odbędą się spotkania dotyczące zarzadzania wizerunkiem firmy oraz e-marketingu. Powołana została platforma współpracy podmiotów i organizacji zajmujących się promocją i turystyką pod nazwą Forum Współpracy Turystycznej. Wkrótce rozpoczynamy prace nad stworzeniem internetowej mapy produktów regionalnych. 

Kto może skorzystać z projektu?
Bezpośrednimi beneficjentami projektu w zakresie grantów bezzwrotnych mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zamierzające zrealizować projekt w branżach związanych z: turystyką, przetwórstwem oraz produktami lokalnymi. Przedsiębiorcy otrzymają dotacje na rozwój działalności gospodarczej w wysokości od 18 tys. do 118 tys. Dodatkowo każdy przedsiębiorca otrzyma 10 godzin doradztwa biznesowego. W zakresie kursów zawodowych oraz szkoleń grupą docelową są mieszkańcy powiatów nowosądeckiego i gorlickiego. Chcemy również zainteresować udziałem w wyjazdach studyjnych przedsiębiorców, przetwórców i rolników z naszych dwóch powiatów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j. ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 19/2017 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  Podstrefa Ełk  lub  Podstrefa Gołdap Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie Ełk lub Podstrefie Gołdap lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 3. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 4. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15 Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/31, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/60,7/61 (KW nr SL1S/00089166/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.12.2017r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO  NR 17/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o  łącznej powierzchni 1, 3408 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/1 o pow. 0,5089 ha, dla której prowadzona jest KW 45179 i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/3 o pow. 0,8319 ha, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 
20 grudnia  2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  SSSE S.A. w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW