Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Biurowiec zużyje do 15 kWh/mkw./rok

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum
Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Z Romanem Trzaskalikiem, prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, o jego specjalistycznej działalności, rozmawia Marta Śniegocka

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych. Czym jest spowodowana taka specjalizacja? Czy jest ona uwarunkowana lokalizacją, dostępem do uczelni wyższych, czy może jeszcze innymi czynnikami?
Specjalizacja Parku w zakresie rozwoju technologii energooszczędnych wynika m.in. z obserwacji, które poczyniliśmy w trakcie wizyt studyjnych w Europie Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych. Bierzemy przykład zwłaszcza z Austrii i Niemiec, gdzie odnawialne źródła energii i budynki pasywne są stosowane powszechnie. Już u początków działalności Parku byliśmy przekonani o ekonomicznej i ekologicznej słuszności wyboru tej specjalizacji. Wiedzieliśmy, że Polska, jako nowy członek Unii Europejskiej, zostanie prawnie zobowiązana do promowania budownictwa energooszczędnego i postaw racjonalnego wykorzystania energii. Budownictwo pochłania 40 proc. całej zużywanej przez Unię Europejską energii cieplnej. W przestrzeni kilkunastu lat inwestycje w oszczędności w tym segmencie gospodarki dadzą nie tylko niesamowity efekt ekonomiczny, lecz wpłyną również na bilans energetyczny kraju. Jednym z elementów sprzyjających wyborowi naszej specjalizacji był fakt, iż w województwie śląskim wytwarza się ponad 70 proc. produkowanych w Polsce kolektorów słonecznych. W strategii rozwoju województwa odnawialne źródła energii traktowane są jako branża kluczowa.

Park działa od 2007 roku. W tym czasie udało się Państwu skomercjalizować wiele innowacyjnych technologii. Co uważa Pan za największe osiągnięcie?
Etap komercjalizacji jest jeszcze przed nami. Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy trwa do marca 2013 i dotyczy zoptymalizowanego zużycia energii elektrycznej w budynkach. Drugi, zaplanowany do kwietnia 2013 roku, polega na zwiększeniu wykorzystania energii z OZE w budownictwie. Bierzemy odpowiedzialność za wdrażane przez nas rozwiązania. W kilkuletnim procesie weryfikacji stosowanych technologii, zdobywamy wiedzę jak one funkcjonują. Zatem kiedy mówimy, że projekty naszych budynków spełniają określone standardy, mamy pewność, że tak rzeczywiście jest. Myślę, że warto do tego dodać, że startujemy z ofertą kontraktingu dla samorządów. Chodzi w niej o uzyskanie zagwarantowanych oszczędności przez termomodernizację budynków wraz ze zmianą źródeł ciepła i zarządzaniem źródłami energii. Czekamy również na ofertę finansową z banku PKO BP i banków spółdzielczych.

Park swoje proekologiczne idee wprowadza również w praktyce. Rozpoczęli Państwo budowę pierwszego w Polsce pasywnego biurowca. Na czym polega ten projekt i czym został zainspirowany?
Pierwszy na południu Polski biurowiec pasywny będzie zużywał na ogrzewanie do 15 kWh/mkw. rocznie. Zastosowane w nim rozwiązania pozwolą na korzystanie z odnawialnych źródeł energii – słonecznej oraz geotermalnej - oraz zminimalizują energochłonność obiektu. Na ponad sześciu tysiącach metrów kwadratowych powierzchni znajdą się pomieszczenia na laboratoria oraz data center. Udostępniany będzie sprzęt - urządzenia pomiarowe i atestujące, inne urządzenia wdrożeniowe, oprogramowanie specjalistyczne. W biurowcu znajdą się też pomieszczenia wystawiennicze, administracyjno-techniczne oraz sale konferencyjno-szkoleniowe. Projekt jest naturalną konsekwencją pierwszego etapu naszej działalności, jakim był budynek energooszczędny.

Jakie mają Państwo pomysły na dalszy rozwój Parku?
Park jest dla nas przede wszystkim platformą współpracy nauki i biznesu. Intensyfikujemy współpracę z uczelniami i przedstawicielami instytucji badawczych. Chodzi nam o stworzenie obserwatorium technologicznego, w którym będziemy pozyskiwali informacje i dane na temat wprowadzanych w świecie technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego i OZE. Wynik współpracy z nauką chcemy wdrażać w przemyśle. Z jednej strony będzie to stymulowanie do działań ośrodków nauki, nastawionych na wymierne efekty. Z drugiej strony, sami będziemy pośredniczyli w procesie wdrażania tych rozwiązań. 

Jest Pan również prezesem Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Na czym polega jego rola?
Powołane w listopadzie 2008 roku Stowarzyszenie kontynuuje misję porozumienia Krajowego Forum Parków Przemysłowych z 2007 roku. Stowarzyszenie inicjuje działania propagujące ideę parków, służy integracji parków przemysłowych i technologicznych w Polsce oraz współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i strefami ekonomicznymi. Jest także platformą wymiany informacji, opinii, doświadczeń parków. Zrzeszone w Stowarzyszeniu parki przemysłowe i technologiczne mają możliwość proponowania własnych rozwiązań w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom parków oraz regionalnych strategii. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Naszym celem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i osiągnięć, które przedstawiane są organom administracji państwowej i samorządowej.

W trakcie Expo2010 w Szanghaju, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych podpisało z dwoma instytucjami chińskimi: Shanghai Chemical Industry Park Development Co. Ltd oraz Shanghai Technology Innovation Center, list intencyjny dotyczący współpracy. Czy w tej kwestii poczyniono jakieś dalsze kroki?
W Ministerstwie Gospodarki złożyliśmy wniosek dotyczący mostów technologicznych. Inicjatywę realizujemy wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Projekt będzie realizowany pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przyszłym roku chcielibyśmy również podjąć współpracę z Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.


Pomimo światowego kryzysu gospodarczego parki technologiczne cieszą się zainteresowaniem i nie brakuje polskich i zagranicznych inwestorów gotowych ulokować w nich swoje przedsięwzięcia. Czym, Pana zdaniem, jest to spowodowane?
Do tej pory parki dają sobie radę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dysponują infrastrukturą, powierzchnią biurową oraz laboratoriami. Na ich terenie lokowane są wyspecjalizowane technologicznie firmy. Parkami zarządzają też osoby, które posiadają kompetencje w pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów. W ostatnim czasie, na konferencji zorganizowanej przez PAIiIZ, poświęconej promocji elektronicznej wersji albumu przedstawiającego parki, miała miejsce prezentacja m.in. amerykańskiej firmy DisplayLink, której spółka „córka” prowadzi działalność na terenie naszego Parku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW