Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Bank finansuje ponad 300 projektów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Michał Gorzelak, oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego
Michał Gorzelak, oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego

Z Michałem Gorzelakiem, oficerem łącznikowym sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego (Private Sector Liason Officer to the World Bank, PSLO), o możliwości udziału polskich przedsiębiorców w projektach Banku Światowego, rozmawia Marta Śniegocka

Bank Światowy jest agencją ONZ pomagającą w rozbudowie i rozwoju krajów rozwijających się. Jakie przełożenie mają te cele na możliwości współpracy polskich przedsiębiorców z Bankiem?
Bank Światowy po konsultacjach z rządem danego kraju decyduje o przeznaczeniu konkretnej kwoty na najważniejsze dla tego kraju projekty służące rozwojowi. Fundusze przekazywane są rządowi, który następnie przez swoje urzędy lub agencje, ogłasza przetargi na realizację poszczególnych etapów przetargu. W tych przetargach startują firmy z sektora prywatnego. Do tej pory na terenie Polski zrealizowano ponad 70 projektów. Teraz, po ponad 20 latach, Bank Światowy stopniowo kończy działalność w Polsce. Jednym z ostatnich jest Odra River Basin Flood Protection, czyli budowa wałów przeciwpowodziowych w okolicach Wrocławia. Zakończenie projektów Banku Światowego w Polsce nie oznacza jednak końca współpracy z polskimi przedsiębiorstwami.

To znaczy?
Bank finansuje w chwili obecnej ponad 300 projektów inwestycyjnych na terenie Europy i Azji Centralnej. W projektach tych stale ogłaszane są nowe przetargi, w których mogą startować polskie przedsiębiorstwa. 

Dlaczego mówimy właśnie o Europie i Azji Centralnej? 
W publikacjach Banku Światowego tą nazwą określa się region obejmujący Europę Środkową i Wschodnią, Bałkany, Turcję, Rosję oraz republiki postradzieckie – łącznie 30 państw. W dużej części są to kraje położone stosunkowo blisko Polski oraz już posiadające relacje biznesowe z naszym krajem. Badania m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wskazują, że to właśnie te czynniki wpływają na to, czy polscy przedsiębiorcy zdecydują się na aktywność za granicą. Oczywiście firmy z Polski mogą również brać udział w projektach realizowanych w krajach Ameryki Południowej czy Oceanii, jednak, przykładowo, firmy budowlane debiutujące na tych rynkach napotkałyby trudności logistyczne związane z realizacją takich przedsięwzięć. 

A oprócz firm z branży budowlanej, jakie jeszcze sektory mogą zaangażować się we współpracę z Bankiem Światowym?
Obok usług budowlanych w projektach wspieranych ze środków Banku Światowego zamawiane są usługi doradcze oraz dostawy towarów.

Do jakiego rodzaju firm kierowane są te przetargi?
W przetargach mogą brać udział zarówno przedsiębiorstwa z sektora MSP, jak i duże firmy. Duże firmy mają szansę głównie w projektach, w których wskazane jest doświadczenie w realizacji kontraktów międzynarodowych. Z kolei małe i średnie firmy mają możliwość zaangażowania się w projekty z zakresu doradztwa oraz dostaw towarów, gdzie kontrakty zaczynają się od 20 tys. dolarów i jest to skala, którą takie firmy mogą obsłużyć.

Stanowisko PSLO istnieje w Polsce od 2004 roku w PKPP Lewiatan, a od 2 lat w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w której Pan pracuje. Czy dzięki temu można zaobserwować duże zainteresowanie udziałem w przetargach Banku Światowego?
Największe zainteresowanie budziły projekty realizowane na terenie Polski. Obecnie, kiedy takie możliwości się kończą, polskie firmy muszą skupić się na udziale w przetargach zagranicznych, jednak z tej możliwości skorzystało na razie bardzo mało firm. Na przestrzeni ostatnich 7 lat doliczyłem się zaledwie ok. 20 projektów zagranicznych, w których wzięły udział rodzime przedsiębiorstwa. Dla porównania: firmy brytyjskie zdobywają ok. 20 proc. kontraktów w projektach finansowanych ze środków Banku Światowego.

Jakiego rodzaju były to kontrakty?
Były to głównie kontrakty dotyczące usług doradczych oraz prac budowlanych.


Z czego wynika tak małe zainteresowanie zagranicznymi przetargami Banku Światowego?
Wpływają na to dwa czynniki. Po pierwsze, jest to stosunkowo mało znana oferta. Po drugie, udział w przetargu Banku Światowego wymaga pewnej dojrzałości oraz znajomości zagranicznych rynków. Trzeba wchodzić w konkurencję z bardziej doświadczonymi, zagranicznymi firmami. Pewną barierą jest także procedura udziału w przetargach, odmienna np. od krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Przetargi są organizowane przez rządy poszczególnych krajów, ale zgodnie z ujednoliconymi procedurami Banku Światowego. Dlatego wystarczy nauczyć się ich raz i można startować do przetargów na całym świecie.

Jak można się tego nauczyć?
Jest to jedno z najważniejszych zadań należących do PSLO. Jako oficer łącznikowy Banku Światowego mogę udzielić potrzebnych informacji lub skierować do instytucji dysponującej taką wiedzą, chociaż nie pomogę w tworzeniu dokumentacji przetargowej.

Skąd można czerpać wiedzę na temat przetargów lub tę szerszą, na temat działań Grupy Banku Światowego?

Szczegółowe informacje na temat projektów dostępne są na stronie internetowej Banku Światowego. Informacje dotyczące przetargów znaleźć można także w komercyjnych bazach UNDB (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - przyp. red.) bądź dgMarket, jednak dostęp do nich jest płatny. Oczywiście dotrzeć do tych informacji można, kontaktując się z PSLO.

Czym zatem zachęci Pan polskie firmy do udziału w przetargach Banku Światowego?
Jest to na pewno świetna okazja, aby wejść na zagraniczne rynki bez zbędnego ryzyka. Projekty są realizowane przez rządy, jednak każdy etap inwestycji nadzoruje Bank Światowy. Pozwala to na minimalizację ryzyka odnośnie do płatności. Ponadto udział w jednym przetargu pozwala nauczyć się firmie obowiązujących procedur, co ułatwia udział w kolejnych przetargach. Daje to oczywistą przewagę nad konkurencją.

Przetargi to jednak nie jedyny sposób w jaki Bank Światowy może pomóc polskim firmom w wejściu na międzynarodowe rynki...
W ramach Grupy Baku Światowego działa również MIGA, czyli Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji. MIGA oferuje ubezpieczenie inwestycji zagranicznych od ryzyka politycznego związanego np. z niespodziewanymi ograniczeniami w transferze środków finansowych, utratą kontroli nad inwestycją, pozbawieniem własności, czy terroryzmu.

Czy istnieje duże ryzyko zaistnienia takich okoliczności?
W krajach niestabilnych politycznie przedsiębiorcy mogą bać się wystąpienia takiej sytuacji. Jednak już samo podpisanie umowy z MIGA jest rodzajem zabezpieczenia. Wiele inwestycji w krajach rozwijających się finansowana jest właśnie przez Bank Światowy, dlatego rządy nie chcą wchodzić w konflikt z instytucją, która należy do Grupy Banku Światowego. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatnich 20 lat jedynie w 80 przypadkach na ponad 118 projektów ubezpieczanych przez MIGA doszło do problemów, z czego tylko w 5 przypadkach nie udało się osiągnąć porozumienia i konieczna była wypłata odszkodowań.

Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia?
To zależy od konkretnego projektu. W Polsce również działa oddział MIGA, do którego należy się zwrócić z prośbą o właściwą wycenę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW