Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Szkolenia o PPP mają niski poziom

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support

Z Agatą Kozłowską, dyrektorem Investment Support, polskiej firmy doradczej, która przygotowała raport na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w I połowie 2011 roku, rozmawia Agnieszka Boruta.

Investment Support podsumował pierwsze półrocze 2011 roku pod względem PPP i koncesji w Polsce. Na wstępie raportu zaznaczyła Pani, że przeanalizowane miesiące wyróżniają się wyjątkowo małą liczbą przedsięwzięć, w porównaniu z 2009 i 2010 rokiem. Z czego to wynika?
Według mnie, podmioty publiczne przestraszyły się regulacji dotyczących zaliczania zobowiązań z tytułu niektórych umów o PPP do długu i trzeba czasu, aby spokojnie mogły przeanalizować założenia planowanych przedsięwzięć. Dodatkowo, ci, którzy przeprowadzili nieudane postępowania, teraz wiedzą, że należy je rzetelnie przygotować, a to również trwa. Wreszcie, z uwagi na kryzys finansowy i dyskusję, jak zaplanować finansowanie inwestycji, decyzje o rozpoczęciu projektów zapadają wolniej. Nie mam jednak wątpliwości, że z uwagi właśnie na kryzys, który nas dopiero czeka, PPP będzie tą formułą, dzięki której w ogóle będą realizowane inwestycje, bowiem podmiotów publicznych nie będzie stać na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia za zamówienie publiczne i trzeba będzie korzystać z innych narzędzi realizacji zadań publicznych.

Stwierdziła Pani, że bez merytorycznych zmian w podejściu do PPP, trudno będzie obserwować w najbliższym czasie „wysyp” tego typu przedsięwzięć. Jakie konkretnie zmiany miała Pani na myśli?
Chodziło mi przede wszystkim o wyrównanie powszechnej wiedzy na temat PPP. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której część miast zdobyła ogromne doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju przedsięwzięć, ale cały czas większości brakuje podstawowych informacji o tym, czym jest PPP, kiedy warto wprowadzać tę formułę, jak przygotować przedsięwzięcie, itd. Aż trudno w to uwierzyć wobec liczby konferencji i szkoleń, które dotyczą PPP, ale w przeważającej mierze są na niskim poziomie. To samo dotyczy doradców, niewielu z nich ma praktyczne doświadczenie w przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego w Polsce i wdrażaniu projektu w formule PPP.

Bardzo ważna jest wiedza na temat PPP. Pani zdaniem, w Polsce jest ona teoretyczna i powinna zacząć bazować na praktycznym doświadczeniu tych, którzy przeprowadzili postępowania na wybór partnera. Jakie podmioty są dobrym przykładem do naśladowania?
Tych podmiotów nie jest zbyt wiele, ponieważ przygotowania do przeprowadzenia procedury i sama procedura trwają niekiedy rok czy dwa. Moim zdaniem, warto obserwować podmioty zaangażowane w prowadzenie dużych przedsięwzięć, bo takie projekty są najbardziej skomplikowane, wielopłaszczyznowe, niekiedy prowadzone przez kilka podmiotów publicznych. W dużych projektach, występujące problemy są też większe i warto obserwować zastosowane rozwiązania, np. w zakresie odpowiedzi na skargę złożoną w postępowaniu koncesyjnym przez potencjalnego partnera prywatnego. Uczestniczyliśmy w pierwszym postępowaniu skargowym w Polsce po stronie miasta i ze względu na skomplikowany projekt, doświadczenie przy tym zdobyte jest bezcenne.

W jaki sposób można byłoby szerzyć w naszym kraju niezbędną wiedzę - tę, dotyczącą interpretacji wytycznych unijnych dla stosowania PPP czy pozwalającą stworzyć kierunkowe opracowania, wyznaczające rozwój PPP w Polsce?
Jestem zwolenniczką dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami, które sprawdziły się w praktyce. My np. organizujemy warsztaty, prowadzimy portal dobrepraktykippp.eu, rozmawiamy z podmiotami zainteresowanymi PPP, aby szerzyć wiedzę na ten temat.

Jak co roku, największą popularnością w zakresie projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi cieszy się sektor sportowo-rekreacyjny. Jak Pani myśli, dlaczego akurat ta dziedzina?
Ponieważ są to przedsięwzięcia, które są ważne dla rozwoju miasta, ale nie są inwestycjami priorytetowymi, jak np. kanalizacja, w związku z tym nie ma na nie pieniędzy i chętnie szuka się zewnętrznych źródeł dofinansowania. Nie jest to najlepsza motywacja do PPP, ale główna jeśli chodzi o większość projektów, w tym tych nieudanych. W niektórych przypadkach inwestycje sportowo-rekreacyjne wpisują się w szerszy kontekst zagospodarowania przestrzeni miejskiej i są partnerzy prywatni zainteresowani współpracą z miastem, widząc dla siebie możliwość stworzenia dopełniającej infrastruktury komercyjnej. Wreszcie na przyspieszenie tych projektów miały wpływ zbliżające się mistrzostwa Euro 2012.

Z raportu wynika, że od momentu wejścia w życie nowych ustaw: ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane, koncesja jest wiodącą formułą realizacji inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce. Trend ten został zachowany w I półroczu 2011 r. Jakie mogą być powody większej popularności tej drugiej formuły i czy są one uzasadnione?
Często podmioty publiczne stosują odwrotne myślenie – zamiast dostosować procedurę do specyfiki przedsięwzięcia, dostosowują przedsięwzięcie do procedury. Koncesję charakteryzuje przeniesienie większości ryzyka ekonomicznego na koncesjonariusza oraz pobieranie przez partnera prywatnego pożytków z jak największej części z przedmiotu koncesji. Ze względu na brak środków na realizację przedsięwzięcia, miasta, poprzez ogłoszenie postępowania w trybie koncesji, chcą pozyskać partnera albo chociaż sprawdzić, czy znajdzie się ktoś, kto zdejmie z nich powyższe ciężary. Jeśli jednak specyfika przedsięwzięcia jest inna, takie postępowania nigdy nie zakończą się sukcesem.

W jednej z publikacji wskazała Pani jednoznacznie, że ułomnością ustawy o PPP jest brak bezpośredniego odwołania się do zasady podziału ryzyka wskazanej przez EUROSTAT. Jak bardzo ten fakt może wpłynąć na przesądzenie o wpływie umów o PPP na poziom długu publicznego?
Jeśli wiedza na temat PPP nie posunie się do przodu, możemy za kilka miesięcy albo lat mieć do czynienia z umowami, które zostały podpisane w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych analiz ryzyka, ocen opłacalności, a zobowiązania, które miały nie obciążać budżetów podmiotów publicznych, będą musiały zostać ujęte w zadłużeniu, co spowoduje poważne konsekwencje, z koniecznością przerwania realizacji projektu PPP włącznie. Z drugiej strony, doświadczeni doradcy sięgają do źródła i korzystają z wytycznych i podręczników Komisji Europejskiej, więc przygotowują projekty rzetelnie. Dlatego zanim zawrze się umowę o PPP, trzeba projekt jak najstaranniej i ostrożnie przygotować, dbając o interes publiczny.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j. ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 19/2017 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  Podstrefa Ełk  lub  Podstrefa Gołdap Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie Ełk lub Podstrefie Gołdap lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 3. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 4. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15 Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/31, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/60,7/61 (KW nr SL1S/00089166/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.12.2017r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO  NR 17/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o  łącznej powierzchni 1, 3408 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/1 o pow. 0,5089 ha, dla której prowadzona jest KW 45179 i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/3 o pow. 0,8319 ha, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 
20 grudnia  2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  SSSE S.A. w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW