Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Lublin potrzebuje partnera

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina, o strategii miasta i planach jego rozwoju gospodarczego, rozmawia Agnieszka Boruta.

Miasto poszukuje firmy, która profesjonalnie doradzi mu w sprawach gospodarczych. O potrzebie pozyskania takiego organu doradczego mówił Pan już podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Dlaczego Lublin zdecydował się na taką pomoc?
Lublin potrzebuje strategicznego, światowego partnera, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność jako marka biznesowa i miejsce atrakcyjne dla inwestorów działających na skalę globalną. Przykład Łodzi wskazuje, iż jest to dobra droga do nawiązania długofalowej współpracy i tworzenia w konsekwencji nowych miejsc pracy. Partnerstwo z międzynarodową firmą doradczą jest gwarantem uzyskania kontaktów z firmami z najwyższej światowej półki. Liczymy, iż w efekcie współpracy, już w 2012 roku pojawią się w Lublinie pierwsze firmy z tych branż, które zdefiniowaliśmy w założeniach do Strategii Lublin 2020.

W przygotowywanej strategii kładą Państwo nacisk na kilka sektorów: IT (wysokie technologie), BPO (informatyczno-księgowe zdalne usługi dla biznesu), przemysł motoryzacyjny i spożywczy. Dlaczego padło na te właśnie branże?
Wybór ten jest przemyślany i uwarunkowany posiadanymi przez Lublin aktywami: tradycja, kadry, kooperanci, firmy już istniejące i odnoszące sukcesy na rynku itp. Lublin już w chwili obecnej jest silnym ośrodkiem przemysłu spożywczego, zaś lokalizacja miasta w rolniczym regionie, który jest jednym ze „spichlerzy” Polski, gwarantuje doskonałą bazę surowcową, głównie dla produkcji roślinnej. Miasto posiada także długoletnie tradycje przemysłu motoryzacyjnego, obecnie zaś podejmujemy szereg działań, aby ten potencjał odbudować. Liczymy, iż w przyszłości rozwinie się w Lublinie branża motoryzacyjna. W mieście zlokalizowanych jest szereg firm, w tym międzynarodowych, na terenie dawnych zakładów Daewoo Motor Polska produkujących na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Lublin to także doskonałe miejsce do lokalizacji biznesów usługowych, z uwagi na ogromny potencjał akademicki miasta i prawie 15-tysięczną populację studentów. Już obecnie jesteśmy w raportach wymieniani jako jeden z najbardziej atrakcyjnych (i jedyny z Polski Wschodniej) ośrodków pod inwestycje SSC. Poza największym graczem z centralą w Lublinie, jakim jest Asseco Business Solutions, w mieście, w ostatnich latach, powstało i szybko urosło wiele innowacyjnych biznesów ICT. Mamy więc już firmy, będące dostawcami nowoczesnego oprogramowania dla globalnych graczy, jak chociażby firmę e-Leader. W Lublinie aktywnie tworzy się i współpracuje ze sobą klaster IT, choć wolałbym, aby w niedalekiej przyszłości zamienił się on w prawdziwy ekosystem IT. Zgodnie zresztą ze Strategią Lublin 2020, w mieście i regionie ma powstać usieciowiona Lubelska Wyżyna IT (Lublin IT Upland). Jesteśmy dumni ze swoich spółek informatycznych i liczymy, iż brand ten stanie się synonimem najbardziej innowacyjnych rozwiązań w Polsce, a w przyszłości znaną marką lokalizacyjną na świecie.

Plan rozwoju miasta do 2020 roku jest w trakcie przygotowań. Czy może Pan zdradzić kilka priorytetów do realizacji, które zostaną w nim zawarte?
Miasto otwarte, umiędzynarodowione, przedsiębiorcze i przyjazne – tak chcemy, aby wyglądał Lublin w roku 2020. Obecnie ogromnym wyzwaniem dla Lublina jest umiejętne włączenie się miasta w kształtowanie nowej polityki miejskiej, promowanej przez Unię Europejską. W Strategii Europa 2020 akcentowane jest zmodyfikowane nastawienie w stosunku do realizacji polityki regionalnej. Jednym z podstawowych aksjomatów nowej strategii jest koncentracja działań i środków, co wymusza na potencjalnych beneficjentach realizację działań, z jednej strony systemowych, z drugiej zaś punktowych. Ważnym dla założeń Projektu Lublin 2020 jest także właściwa sekwencyjność podejmowanych działań oraz ich konsensualny charakter. Wyrazem nowego myślenia przy projektowaniu założeń do strategii Lublin 2020 jest założenie o otwartości miasta na projekty na rzecz Lublina, realizowane wspólnie z partnerami społecznymi i biznesem. Powołałem Radę Rozwoju Lublina, która ma za zadanie zatwierdzić główne kierunki rozwoju miasta, filary stanowiące fundament rozwoju. Szczegółowe cele operacyjne zostaną przedstawione po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę. Mogę jednak zdradzić, że duży nacisk został położony na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i biznesu, pozyskiwaniem inwestorów i wzmocnienie udziału mieszkańców Lublina w procesie zarządzania miastem, a także wzmocnienie międzynarodowego potencjału akademickiego Lublina.

Miasto zapłaci firmie doradczej za jej usługi milion złotych pochodzących z funduszy unijnych. Za takie pieniądze na pewno mają Państwo konkretne oczekiwania. Co władze miasta chcą osiągnąć dzięki profesjonalnej pomocy?
Przedmiotem zamówienia, o którym mówimy, jest przeprowadzenie badań w ramach projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin", na które składa się przygotowanie analizy obecnej sytuacji miasta według kluczowych elementów, przeprowadzenie badań oraz wybór inwestorów z branż podstawowych i wspierających, które mogłyby ulokować się na terenie miasta, przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi inwestorami z branż podstawowych i wspierających, opracowanie strategii zmian gospodarczych, określenie zakresu i opracowanie harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, przeprowadzenie analizy zdolności instytucjonalnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, jako stolicy regionu, będzie miał pozytywny wpływ na całe województwo. Przeprowadzane badania, których wyniki zostaną rozpowszechnione, zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów na wiele zalet jakie posiada Lublin i przyczynią się do wykreowania dobrego wizerunku, zarówno miasta jak i regionu. Dodatkowo pogłębione wywiady z przedsiębiorcami pozytywnie wpłyną na obraz miasta, jako miejsca wychodzącego naprzeciw potrzebom inwestorów, stwarzającego dogodne warunki i zachęcającego do inwestowania. Diagnoza obecnego stanu gospodarczego miasta, identyfikacji jego mocnych i słabych stron, pozwoli określić kierunek rozwoju Lublina i wskazać branże, na które miasto powinno stawiać, konfrontując te informacje ze zdefiniowanymi przez naszych ekspertów priorytetami rozwojowymi. Posiadając takie dane, inwestorzy z tych branż będą chcieli lokować swoje firmy właśnie w naszym mieście. Wzrost gospodarczy miasta będzie dodatkowo stymulował rozwój ekonomiczny gmin ościennych, które tworzą Lubelski Obszar Metropolitalny. Dzięki ulokowaniu inwestycji z jednej branży lub kilku podobnych, nastąpi efekt synergii między poszczególnymi firmami, który przyczyni się do rozwoju danej gałęzi gospodarki na naszym terenie.

Władze miasta oczekują, że w Lublinie pojawi się wkrótce zewnętrzny kapitał. Co jest kartą przetargową strefy ekonomicznej na Felinie i terenów inwestycyjnych na Bursakach?
Podstrefa na Felinie jest już zainwestowana w części produkcyjnej w połowie, co świadczy o jej atrakcyjności, jednocześnie daje szerokie możliwości rozwoju. W 2012 roku będziemy sukcesywnie uzbrajali część północną (produkcyjną strefy), która współgraniczy z budowanym lotniskiem w Świdniku i powstającą obwodnicą Lublina i drogą S17. Chcemy też rozwinąć południową część podstrefy Lublin. Ta część zlokalizowana jest blisko rozbudowującego się Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie już obecnie powstają firmy odpryskowe oraz budowany jest inkubator ICT. Taka synergia lokalizacji ma zagwarantować sukces biznesowy podstrefy usługowej, w której wyrośnie park biurowy, zaś w części ulokują się średnie, innowacyjne firmy, głównie z branży IT.

Wiele kontrowersji ze strony mieszkańców wzbudziło powstanie asfaltowni w lubelskiej dzielnicy Hajdów-Zadębie. Pan pełnił rolę mediatora w tej sprawie. Dlaczego warto było "walczyć" o tę inwestycję?
Do podpisania porozumienia doszło po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zarówno z mieszkańcami dzielnicy, jak i inwestorami. Widząc niezadowolenie mieszkańców, podjąłem rozmowy, które miały doprowadzić do porozumienia. Spółka Budimex, która w rejonie dzielnicy buduje kluczowy dla miasta i podlubelskiego lotniska węzeł przy ul. Mełgiewskiej, zobowiązała się, że jej inwestycja będzie czasowa. Po zakończeniu budowy i po połączeniu jej z obwodnicą miasta, inwestor zobowiązał się zakończyć działalność w obecnym miejscu i uzgodnić inną lokalizację. W związku z uciążliwościami, inwestorzy zadeklarowali zrealizowanie niezbędnego remontu odcinka narażonego na zniszczenie ze względu na zwiększony ruch drogowy. Jednocześnie zobowiązałem Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin do przeprowadzania cyklicznych ekspertyz, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zanieczyszczeń powietrza przez firmy działające na terenie dzielnicy Hajdów-Zadębie, do podjęcia stosownych kroków w celu wyeliminowania tych zjawisk.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW