Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Działalność charytatywna to nie CSR

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z Mirellą Panek-Owsiańską, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dyrektorką generalną, o CSR-ze w Polsce, rozmawia Marta Śniegocka.

Z ostatnich badań firmy Grant Thornton wynika, że polskie firmy znajdują się w europejskiej czołówce pod względem działań CSR. Czy Pani odczucia są podobne?
Polski CSR jest bardzo młody i wciąż znajduje się w fazie rozwoju, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Choć wyniki takich badań, jak to firmy Grant Thornton, napawają optymizmem, to warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, jako obszar odpowiedzialnych działań, najczęściej wskazywali działalność charytatywną czy działania na rzecz społeczności lokalnych, co jest bardzo „polską” specyfiką pomagania innym, ale jednocześnie mało zaawansowanym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Niestety, patrząc na obszar związany z innowacyjnością czy też inkluzywnymi modelami biznesowymi, nie wypadamy już tak dobrze.

Większość firm deklaruje, że działa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu z uwagi na zyski. Czy CSR opłaca się firmom?
Zdecydowanie tak. CSR zwiększa konkurencyjność firmy, co wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów. Konsumenci, pracownicy i inni interesariusze są bardziej lojalni wobec firmy, co razem przekłada się na wzrost zysków. W badaniu Menedżerowie 180 przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand&Co w ubiegłym roku, 56 proc. respondentów było przekonanych o długofalowej odpowiedzialności takich działań. Problem jednak leży w tym, że wielu zarządzających kieruje się jedynie krótkotrwałą perspektywą, w której często trudno jest zobaczyć konkretne efekty działań CSR.

Jakie zatem działania z zakresu CSR-u są najpopularniejsze wśród polskich firm? Ekologiczne, charytatywne, czy takie, które jedynie w mniemaniu danej firmy są działaniami CSR-owymi?
W Raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” rokrocznie najwięcej praktyk notujemy w dziale Biznes a społeczeństwo, gdzie znajdują się działania z zakresu zaangażowania społecznego, kampanie społeczne, czy akcje edukacyjne. Należy podkreślić, że sama działalność charytatywna, której nie towarzyszy szersza strategia, nie jest CSR-em. Wiele firm prowadzi też programy wolontariatu pracowniczego, niejednokrotnie pozostawiając pracownikom inicjatywę i wybór tematyki, w ramach której będą udzielali bezpłatnej pomocy innym. Notujemy też cykliczny wzrost działań proekologicznych poprzez wdrażanie tak prostych rozwiązań jak ekobiuro, czyli segregowanie odpadów w biurze, dwustronne drukowanie na ekologicznym papierze, minimalizowanie wydruków i poleganie na wirtualnym obiegu dokumentów, czy wyłączanie urządzeń z prądu po skończonej pracy. Dzięki takim działaniom firma nie tylko minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko, ale również oszczędza środki. Są już firmy, które wdrażają bardzo kosztowne i skomplikowane procesy z zakresu ochrony środowiska, które są częścią ich strategii zrównoważonego rozwoju.

Jakie działania polskiego rządu byłyby potrzebne do zmobilizowania przedsiębiorców do większego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu?
W Ministerstwie Gospodarki powołano Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w ramach którego funkcjonują grupy robocze ds. promowania CSR, edukacji, odpowiedzialnych inwestycji i zrównoważonej konsumpcji. Do grup zaproszeni są przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki, dzięki czemu możliwy jest dialog i współpraca. Zespół przygotował swoje rekomendacje do średniookresowej strategii rozwoju Polski, miejmy nadzieję, że zostaną one uwzględnione i wdrożone. Wiele też dyskutuje się na temat obowiązkowego raportowania kwestii pozafinansowych – takie regulacje przyjęto już w Szwecji, Danii, czy niedawno w Hiszpanii. Wydaje się, że dla zwiększenia transparentności oraz obrazu rzeczywistego wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko, warto byłoby zastanowić się nad takimi regulacjami także w Polsce.

W styczniu na warszawskiej giełdzie powstał indeks firm odpowiedzialnych społecznie, wspierających zrównoważony rozwój. Czy uważa Pani, że będzie to miało wpływ na większe zaangażowanie firm w CSR?
Powstanie polskiego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych to bardzo ważny krok w rozwoju CSR-u w naszym kraju. Badania społecznie odpowiedzialnego inwestowania dowodzą, że spółki odpowiedzialne, które wpisywane są na takie indeksy, osiągają większe stopy wzrostu, a jednocześnie wspierają zrównoważony rozwój. To także narzędzie dla inwestorów zwiększające ich wiedzę na temat wartości poszczególnych firm. Może to być rówież zachęta do powstawania nowych funduszy etycznych, a więc takich, które w swojej polityce inwestycyjnej kierują się zdefiniowanymi wartościami.

Jakie polskie firmy są przykładem wzorowego CSR-u?
Nie ma „wzorowej” firmy – CSR zakłada ciągłe dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach działania. Są firmy, które są liderami w konkretnym obszarze – np. bank Citi Handlowy znany jest ze swoich programów edukacji finansowej i programu wolontariatu pracowniczego, Skanska Property - programów zielonego budownictwa, a Microsoft - projektów wyrównywania szans w dostępie do społeczeństwa informacyjnego. Warto zwrócić uwagę na Ranking Odpowiedzialnych Firm współorganizowany przez FOB, PwC, Akademię Leona Koźmińskiego i Dziennik-Gazetę Prawną - zwycięzcą ostatnich edycji była firma Danone.

Czego brakuje jeszcze w polskim biznesie w zakresie CSR, żeby dorównał on światowym standardom?
Poza międzynarodowymi korporacjami, na palcach jednej ręki policzyć można polskie firmy, które mają całościową strategię CSR. Nie znaczy to jednak, że małe i średnie firmy nie działają w sposób odpowiedzialny - one często tak tego nie nazywają. Warto upowszechniać wiedzę o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz o korzyściach, które może ona przynosić, także firmom z sektora MŚP. Warto też wspierać liderów i liderki, ktorzy dostrzegają wyzwania współczesnego świata i chcą brać za nie odpowiedzialność.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j. ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 19/2017 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  Podstrefa Ełk  lub  Podstrefa Gołdap Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie Ełk lub Podstrefie Gołdap lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 3. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 4. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15 Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/31, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/60,7/61 (KW nr SL1S/00089166/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.12.2017r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO  NR 17/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o  łącznej powierzchni 1, 3408 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/1 o pow. 0,5089 ha, dla której prowadzona jest KW 45179 i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/3 o pow. 0,8319 ha, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 
20 grudnia  2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  SSSE S.A. w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW