Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Działalność charytatywna to nie CSR

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z Mirellą Panek-Owsiańską, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dyrektorką generalną, o CSR-ze w Polsce, rozmawia Marta Śniegocka.

Z ostatnich badań firmy Grant Thornton wynika, że polskie firmy znajdują się w europejskiej czołówce pod względem działań CSR. Czy Pani odczucia są podobne?
Polski CSR jest bardzo młody i wciąż znajduje się w fazie rozwoju, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Choć wyniki takich badań, jak to firmy Grant Thornton, napawają optymizmem, to warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, jako obszar odpowiedzialnych działań, najczęściej wskazywali działalność charytatywną czy działania na rzecz społeczności lokalnych, co jest bardzo „polską” specyfiką pomagania innym, ale jednocześnie mało zaawansowanym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Niestety, patrząc na obszar związany z innowacyjnością czy też inkluzywnymi modelami biznesowymi, nie wypadamy już tak dobrze.

Większość firm deklaruje, że działa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu z uwagi na zyski. Czy CSR opłaca się firmom?
Zdecydowanie tak. CSR zwiększa konkurencyjność firmy, co wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów. Konsumenci, pracownicy i inni interesariusze są bardziej lojalni wobec firmy, co razem przekłada się na wzrost zysków. W badaniu Menedżerowie 180 przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand&Co w ubiegłym roku, 56 proc. respondentów było przekonanych o długofalowej odpowiedzialności takich działań. Problem jednak leży w tym, że wielu zarządzających kieruje się jedynie krótkotrwałą perspektywą, w której często trudno jest zobaczyć konkretne efekty działań CSR.

Jakie zatem działania z zakresu CSR-u są najpopularniejsze wśród polskich firm? Ekologiczne, charytatywne, czy takie, które jedynie w mniemaniu danej firmy są działaniami CSR-owymi?
W Raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” rokrocznie najwięcej praktyk notujemy w dziale Biznes a społeczeństwo, gdzie znajdują się działania z zakresu zaangażowania społecznego, kampanie społeczne, czy akcje edukacyjne. Należy podkreślić, że sama działalność charytatywna, której nie towarzyszy szersza strategia, nie jest CSR-em. Wiele firm prowadzi też programy wolontariatu pracowniczego, niejednokrotnie pozostawiając pracownikom inicjatywę i wybór tematyki, w ramach której będą udzielali bezpłatnej pomocy innym. Notujemy też cykliczny wzrost działań proekologicznych poprzez wdrażanie tak prostych rozwiązań jak ekobiuro, czyli segregowanie odpadów w biurze, dwustronne drukowanie na ekologicznym papierze, minimalizowanie wydruków i poleganie na wirtualnym obiegu dokumentów, czy wyłączanie urządzeń z prądu po skończonej pracy. Dzięki takim działaniom firma nie tylko minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko, ale również oszczędza środki. Są już firmy, które wdrażają bardzo kosztowne i skomplikowane procesy z zakresu ochrony środowiska, które są częścią ich strategii zrównoważonego rozwoju.

Jakie działania polskiego rządu byłyby potrzebne do zmobilizowania przedsiębiorców do większego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu?
W Ministerstwie Gospodarki powołano Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w ramach którego funkcjonują grupy robocze ds. promowania CSR, edukacji, odpowiedzialnych inwestycji i zrównoważonej konsumpcji. Do grup zaproszeni są przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki, dzięki czemu możliwy jest dialog i współpraca. Zespół przygotował swoje rekomendacje do średniookresowej strategii rozwoju Polski, miejmy nadzieję, że zostaną one uwzględnione i wdrożone. Wiele też dyskutuje się na temat obowiązkowego raportowania kwestii pozafinansowych – takie regulacje przyjęto już w Szwecji, Danii, czy niedawno w Hiszpanii. Wydaje się, że dla zwiększenia transparentności oraz obrazu rzeczywistego wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko, warto byłoby zastanowić się nad takimi regulacjami także w Polsce.

W styczniu na warszawskiej giełdzie powstał indeks firm odpowiedzialnych społecznie, wspierających zrównoważony rozwój. Czy uważa Pani, że będzie to miało wpływ na większe zaangażowanie firm w CSR?
Powstanie polskiego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych to bardzo ważny krok w rozwoju CSR-u w naszym kraju. Badania społecznie odpowiedzialnego inwestowania dowodzą, że spółki odpowiedzialne, które wpisywane są na takie indeksy, osiągają większe stopy wzrostu, a jednocześnie wspierają zrównoważony rozwój. To także narzędzie dla inwestorów zwiększające ich wiedzę na temat wartości poszczególnych firm. Może to być rówież zachęta do powstawania nowych funduszy etycznych, a więc takich, które w swojej polityce inwestycyjnej kierują się zdefiniowanymi wartościami.

Jakie polskie firmy są przykładem wzorowego CSR-u?
Nie ma „wzorowej” firmy – CSR zakłada ciągłe dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach działania. Są firmy, które są liderami w konkretnym obszarze – np. bank Citi Handlowy znany jest ze swoich programów edukacji finansowej i programu wolontariatu pracowniczego, Skanska Property - programów zielonego budownictwa, a Microsoft - projektów wyrównywania szans w dostępie do społeczeństwa informacyjnego. Warto zwrócić uwagę na Ranking Odpowiedzialnych Firm współorganizowany przez FOB, PwC, Akademię Leona Koźmińskiego i Dziennik-Gazetę Prawną - zwycięzcą ostatnich edycji była firma Danone.

Czego brakuje jeszcze w polskim biznesie w zakresie CSR, żeby dorównał on światowym standardom?
Poza międzynarodowymi korporacjami, na palcach jednej ręki policzyć można polskie firmy, które mają całościową strategię CSR. Nie znaczy to jednak, że małe i średnie firmy nie działają w sposób odpowiedzialny - one często tak tego nie nazywają. Warto upowszechniać wiedzę o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz o korzyściach, które może ona przynosić, także firmom z sektora MŚP. Warto też wspierać liderów i liderki, ktorzy dostrzegają wyzwania współczesnego świata i chcą brać za nie odpowiedzialność.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW