Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Obrana przez nas strategia jest słuszna

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stefan Dzienniak, członek zarządu firmy ArcelorMittal Poland
Stefan Dzienniak, członek zarządu firmy ArcelorMittal Poland

Ze Stefanem Dzienniakiem, członkiem zarządu firmy ArcelorMittal Poland - największego producenta stali w Polsce i tegorocznego laureata konkursu "Ambasador Polskiej Gospodarki" w kategorii Marka Europejska, rozmawia Agnieszka Boruta.

Najważniejszym celem konkursu organizowanego przez Business Centre Club jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Poprzez jakie działania ArcelorMittal Poland realizuje i zamierza nadal realizować ten właśnie cel?
Jeszcze jako LNM Holding weszliśmy do Polski w 2004 r., by zmierzyć się z prywatyzacją upadających Polskich Hut Stali. Z perspektywy czasu oceniam, że proces ten przeprowadziliśmy z sukcesem, choć nie obyło się bez trudnych decyzji i wyborów. W ciągu ostatnich 6 lat zainwestowaliśmy w rozbudowę i modernizację naszego parku technologicznego ok. 4,5 mld zł, sprawiając, że należące do nas huty w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Chorzowie, Sosnowcu i Świętochłowicach stoją na prawdziwie europejskim poziomie. Wspomnę tu chociażby otwartą w 2007 r. za ponad 1,2 mld zł walcownię gorącą w krakowskiej hucie, która jest największą inwestycją w europejskim gorącowalcownictwie od ponad 20 lat. Nasza obecność w Polsce to nie tylko biznes, ale także wsparcie dla społeczności lokalnych i działania proekologiczne, na które także wydaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych. Chcemy się w dalszym ciągu rozwijać na tym rynku, który traktujemy jako strategiczny z punktu widzenia Grupy, ale też perspektywiczny.

Konkurs wyróżnia co roku m.in. te firmy, które osiągają sukcesy na rynkach międzynarodowych. Jaki jest największy sukces w dotychczasowej działalności ArcelorMittal, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w naszym kraju?
Z perspektywy firmy zatrudniającej blisko 280 tysięcy osób w 60 krajach trudno wskazać jedno wydarzenie, które byłoby sukcesem. W skali globalnej na pewno fuzja Arcelora z Mitttal Steel była wyzwaniem, ale też dokonaniem, którym się szczycimy, gdyż udało nam się sprawnie połączyć dwie konkurujące dotąd organizacje. W Polsce powodem do dumy są dla nas niewątpliwie zrealizowane dotąd inwestycje. Te zakończone w ostatnich latach, jak choćby światowej klasy blok kontrolno-pomiarowy w dąbrowskiej walcowni dużej, pozwoliły nam na produkcję wysokiej jakości szyn na potrzeby rynku niemieckiego. Uruchomione ostatnio dwa stanowiska do odsiarczania surówki natomiast, pozwolą nam produkować stal o jeszcze lepszych parametrach jakościowych, a tym samym sprostać wymaganiom przemysłu motoryzacyjnego i AGD.

Ilu pracowników w polskich oddziałach zatrudnia firma, i który oddział w Polsce jest największy pod względem produkcji?
Obecnie ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 tysięcy osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 tysięcy. Od zeszłego roku jesteśmy też wyłącznym właścicielem zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach, które są największym producentem koksu na Starym Kontynencie. Natomiast spośród pięciu posiadanych przez nas hut największe zdolności produkcyjne ma obecnie oddział w Dąbrowie Górniczej.

Najbliższe plany firmy, które wpłyną na rozwój polskiej gospodarki to...?
Kontynuujemy program inwestycyjny. W 2011 r. planujemy wydać ok. 300 mln zł na projekty, które podniosą jakość produkowanej przez nas stali, rozszerzą wachlarz produktów i stworzą szerszą ofertę dla naszych klientów. W ramach projektów odpowiedzialności biznesu zainwestujemy również w społeczności lokalne. Zaangażowanie na rzecz mieszkańców miast, w których zlokalizowane są nasze zakłady, jest dla nas tak samo ważne, jak nakłady na rozbudowę i unowocześnienie naszych instalacji.

ArcelorMittal Poland jest laureatem wielu wyróżnień i konkursów. Ile kolejny tytuł znaczy dla firmy? Czy w czymś pomaga?
Tytuł "Ambasadora Polskiej Gospodarki", zwłaszcza w kategorii Marka Europejska, to dla nas ogromne wyróżnienie i cieszymy się, że mogliśmy je otrzymać, zwłaszcza po okresie zawirowań i wyzwań, z jakimi sektorowi hutniczemu przyszło się zmierzyć w czasie kryzysu. Nagroda ta jest dla nas potwierdzeniem, że inwestycje i zaangażowanie procentują. Z kolei wiele nagród, które otrzymujemy ostatnio za działania na polu społecznym, ekologicznym i HR potwierdza, że obrana przez nas strategia jest słuszna i przynosi zysk nie tylko firmie, ale przede wszystkim ludziom i środowisku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW