Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Rewitalizacja to nowe tereny inwestycyjne

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Anna Starzewska-Sikorska, koordynatorka projektu Circuse
Anna Starzewska-Sikorska, koordynatorka projektu Circuse

Z dr Anną Starzewską-Sikorską, koordynatorką projektu Circuse, tj. zarządzania cyklicznym wykorzystaniem terenów, rozmawia Marta Śniegocka.

Czym jest metoda Zarządzania Wielokrotnym Wykorzystaniem Terenów w ramach Circuse?
Proponowana w projekcie metoda stanowi narzędzie wspomagające zrównoważoną gospodarkę terenami, uwzględniającą cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Skąd idea tego projektu?
Projekt związany jest z panująca w Europie tendencją „rozlewania się” miast (urban sprawl) jak również procesami zmian gospodarczych i demograficznych, które mają wpływ na wykorzystanie przestrzeni w sposób niekonkurencyjny i niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Idea projektu powstała jako odpowiedź na te zagrożenia.

Proszę powiedzieć, jakie narzędzia i jakie nowe podejście mają służyć wypracowaniu nowej wizji zagospodarowania terenów?
W ramach projektu mamy zamiar zintensyfikować zmiany w gospodarowaniu terenami, np. przy użyciu nowych narzędzi informatycznych, ograniczyć wykorzystanie terenów, np. przez włączenie narzędzi ochrony gleb, spowodować wzrost prywatnego inwestowania na terenach miejskich, np. poprzez przejrzystość danych o ryzyku, koordynować interwencje publiczne w finansowaniu, np. poprzez EFRR i organizowanie lokalnych grup inwestowania oraz koordynować inwestycje na terenach zielonych, częściowo zdegradowanych oraz terenach poprzemysłowych, dla zapewnienia efektywnego lokalizowania osiedli, np. poprzez planowanie lokalne i regionalne.

Jakie obszary pilotowe zostały wybrane do projektu i co zadecydowało o takim a nie innym wyborze?
Dobór partnerów był podyktowany znajomością i doświadczeniem w tematyce gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, w tym obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych. Obszary pilotowe reprezentują całą gamę problemów związanych z potrzebą rewitalizacji obszarów położonych w centrach miast, stanowiących barierę ich rozwoju a także przedstawiających istotny zasób przestrzeni do wykorzystania na nowe funkcje. Do obszarów pilotowych zalicza się miasto Piekary Śląskie, Landkreis Mittelsachen w Saksoni, Voitsberg/Steiermark w Austrii, miasto Trnava na Słowacja, gmina Asti w Piedmoncie (Włochy) oraz region Usti w Czechach.

Jakich efektów, w skali europejskiej i regionalnej, oczekują Państwo po tym projekcie?

Wśród efektów realizacji projektów pilotowych powinna się znaleźć regionalna wizja zagospodarowania terenów w sposób konkurencyjny i przeciwdziałający zmianom klimatu, stworzona przez głównych interesariuszy, z włączeniem jakościowych i ilościowych celów związanych z zapotrzebowaniem miasta na tereny, system zarządzania integrujący planowanie przestrzenne i gospodarowanie zasobami środowiska na poziomie subregionalnym oraz plan działań zmierzających do zastosowania narzędzi i instrumentów Zarządzania Wielokrotnym Wykorzystaniem Terenów.

Jakie korzyści mogą odnieść samorządy wdrażające te metody?
Projekt przyczyni się do rozwoju metod efektywnego ekonomicznie i przyjaznego środowiskowo wykorzystywania przestrzeni a wdrożenie akcji pilotowych spowoduje powstanie nowych miejsc pracy na terenach przywróconych do aktywności gospodarczej.

Dlaczego, Pani zdaniem, wielokrotne wykorzystanie terenów warto promować?
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia ochrony zasobów przestrzeni a także do zapobiegania wpływom środowiskowym w postaci zmian klimatu. Wtórne wykorzystywanie przestrzeni w miastach zapobiegnie „rozlewaniu się” osadnictwa, a co za tym idzie, zwiększaniu długości dojazdów do odległych dzielnic w miastach. Ten istotny aspekt został także uwzględniony w projekcie. Ponadto projekt będzie stanowił wkład w rozwój metod gospodarki przestrzennej uwzględniających potrzeby przyjaznego środowiskowo recyklingu terenów.

W jaki sposób i kiedy samorządy będą mogły wdrożyć program?
Po zakończeniu projektu zostanie opublikowany raport, zawierający m.in. plany działania opracowane dla obszarów pilotowych projektu. Aplikujemy również o nowy projekt obejmujące szkolenia w tym zakresie.

Ile on potrwa?
Przewidujemy, że projekt CIRCUSE zakończy się w lutym 2013 roku.

W jaki sposób przyda się on prywatnym inwestorom?
W ramach projektu opracujemy koncepcję przeznaczenia terenów objętych programem pilotażowym pod przyszłe nowe funkcje, a także wstępną ofertę dla przyszłych inwestorów. Oznacza to, że na terenach, które obecnie nie nadają się pod inwestycje, będzie można otworzyć nowe zakłady. Są to atrakcyjne tereny, więc z pewnością przyciągną inwestorów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW