Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasza strefa będzie trochę nietypowa

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini
Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini

Ze Stanisławem Szczurkiem, burmistrzem Trzebini, między innymi o utworzeniu w mieście Strefy Aktywności Gospodarczej, rozmawia Agnieszka Boruta.

Kiedy rozpocznie się proces tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini i czym, w ramach tej inwestycji, miasto zajmie się w pierwszej kolejności?
Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji oraz zawarcie z nim umowy planowane jest do końca sierpnia 2011 roku. Do końca bieżącego roku ma być gotowa dokumentacja projektowo-budowlana. Następnie rozpoczną się roboty budowlane, których ostateczne zakończenie nastąpi w sierpniu 2013 roku.

Inwestorów z jakich branż miasto chciałoby przyciągnąć do strefy?
Nasza strefa na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych będzie trochę nietypowa. Ta nietypowość polega na tym, że spora część terenów przyszłej strefy jest już zajętych przez inwestorów z różnych branż, natomiast problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i głównym celem organizacji w tym miejscu strefy jest właśnie nadrobienie tych zaległości oraz stworzenie korzystnych warunków do wykorzystania pozostałych, dotychczas niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych. Dla potencjalnych inwestorów, którzy w przyszłości chcieliby jeszcze skorzystać z naszych atutów przy lokowaniu inwestycji, a zwłaszcza świetnego położenia Trzebini na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych mam drugą dobrą wiadomość. Rozpoczynamy właśnie organizację kolejnej strefy aktywności gospodarczej na tzw. Miechowie, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-4. Teren ten będziemy chcieli przeznaczyć na inwestycje o charakterze logistycznym.

Jakie ulgi i przywileje miasto zaoferuje przedsiębiorcom?
Planujemy włączenie terenów inwestycyjnych na Miechowie do specjalnej strefy ekonomicznej, dzięki czemu przyszli inwestorzy będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnych ulg w naliczaniu podatku dochodowego. Z uwagi, iż znaczna część gruntów i obiektów na obszarze przyszłej strefy na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych została już wykupiona przez inwestorów, to planujemy stosować w tym miejscu szczególne zachęty w postaci ulg w podatkach lokalnych, dla tych podmiotów, którzy utworzą i utrzymają tutaj miejsca pracy.

Ile będzie kosztowało utworzenie SAG i jak obszerne tereny wejdą w jej skład?
Według przygotowanej dokumentacji utworzenie strefy na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Gumowni i Zakładów Tłuszczowych będzie kosztowało ponad 22 mln zł. Strefa obejmie obszar 42,4 ha. Natomiast dofinansowanie do inwestycji, przyznane nam z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wyniesie ponad 17,8 mln zł, czyli 80 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Poprzez jakie działania jeszcze Trzebinia chce wpłynąć na wzrost swojego znaczenia gospodarczego w Małopolsce?
Trzebinia jest położona dokładnie w połowie drogi pomiędzy aglomeracją krakowską a aglomeracją śląską. Przez nasze miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – zarówno drogowe jak i kolejowe. Musimy wykorzystać te atuty. Dlatego nie chcemy poprzestać tylko na jednej strefie aktywności gospodarczej, ale już podjęliśmy działania zmierzające do uruchomienia drugiej strefy na wspomnianym wcześniej Miechowie. Do zagospodarowania będą także kolejne tereny poprzemysłowe po cementowni „Górka”, kopalni „Siersza” i Zakładach Górniczych „Trzebionka”. Posiadamy również tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Będziemy chcieli przekonać deweloperów, że warto u nas budować, bo z Trzebini jest blisko zarówno do Krakowa jak i Katowic, a na miejscu mamy atrakcyjne tereny rekreacyjne i leśne, gdzie można miło spędzić wolny czas.

Jakie inwestycje o znaczeniu gospodarczym są w tegorocznym planie władz miasta?
Bardzo ważną inwestycją, której realizację zakończymy na przełomie sierpnia i września 2011 roku jest rewitalizacja centrum Trzebini. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji nasze miasto będzie pozytywnie postrzegane nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, ale także przez wszystkich tych, którzy zawitają do nas tylko czasowo z różnych okazji.

Czy miasto bierze udział w konkursach gospodarczych, targach w celach promocyjnych?
W chwili obecnej skupiamy się przede wszystkim na stworzeniu atrakcyjnej oferty dla inwestorów. W dalszej kolejności zajmiemy się jej upowszechnieniem za pomocą różnych narzędzi promocyjnych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW