Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Prowadzimy rozmowy ze sprzedawcami terenów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży
Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży

Z Beniaminem Doboszem, zastępcą prezydenta Łomży, o rozwoju gospodarczym miasta, rozmawia Agnieszka Boruta.

Łomża zamierza przyłączyć się do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czy wrzesień, tak jak ogłaszano, jest realnym terminem złożenia wniosku w tej sprawie?
Decyzja co do ostatecznego kształtu łomżyńskiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie została jeszcze podjęta. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi sprzedawcami terenów, które moglibyśmy włączyć do podstrefy. Chcemy do niej zgłosić działki o łącznej powierzchni około 15 ha. Decyzja o tym, kiedy zostanie złożony wniosek o przyłączenie terenów naszego miasta do W-M SSE należy do zarządu strefy. Jej wiceprezes Jerzy Siwkiewicz, na spotkaniu z łomżyńskimi przedsiębiorcami mówił, że wniosek o rozszerzenie strefy zarząd planuje złożyć we wrześniu i my tego terminu się trzymamy.

Które tereny miałyby wejść w skład podstrefy?
W obecnej chwili do jej utworzenia zamierzamy przeznaczyć tereny zlokalizowane w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego, za posesją spółki GASPOL, przy budowanym obecnie przedłużeniu ulicy Spokojnej oraz przy ulicy Ciepłej w pobliżu Ciepłowni Miejskiej.

Czy te grunty są odpowiednio przygotowane? Pytam konkretnie o ich uzbrojenie, ponieważ urząd marszałkowski odrzucił wniosek Łomży o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
W ubiegłym roku do urzędu marszałkowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża”. Przedmiotem tego projektu było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta poprzez budowę układu komunikacyjnego (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) w ulicy Akademickiej oraz w rejonie ulicy Żabiej i Sikorskiego, a także uzbrojenie działek inwestycyjnych w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągowej. Obejmował on także przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Żabiej. Powodem odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej było uznanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, że wniosek został złożony w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który według instytucji zarządzającej nie obowiązywał w tym konkursie. Swoje uzasadnienia miasto oparło na niejednoznacznych zapisach dokumentów instytucji zarządzającej, niezgodnych z intencjami Komitetu Monitorującego RPO WP. Po długiej wymianie korespondencji i zamieszczeniu przez urząd marszałkowski sprostowania do konkursu na stronach internetowych - już po terminie złożenia przez nas wniosku aplikacyjnego - 25 listopada 2010 roku miasto złożyło protest do oceny formalnej wniosku. Pod koniec grudnia protest został odrzucony. 30 grudnia 2010 roku miasto złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie oceny formalnej wniosku, który został rozpatrzony negatywnie pismem z urzędu marszałkowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku. Planowane jest przygotowanie większego zakresu i ponowne złożenie wniosku. Termin zależeć będzie od stopnia przygotowania inwestycji oraz podjęcia działań w sprawie nabycia dalszych gruntów pod strefę ekonomiczną. Aktualnie konkurs jest zamknięty.

Jakie warunki będą musieli spełnić przedsiębiorcy chcący zainwestować na terenie łomżyńskiej strefy?
Zasady funkcjonowania W-M SSE na spotkaniu z łomżyńskimi przedsiębiorcami przedstawił wiceprezes Jerzy Siwkiewicz. Poinformował, że w strefie będzie mógł inwestować każdy, kto poniesie nakłady w wysokości minimum 100 tys. euro z tytułu nowej inwestycji oraz utworzy miejsca pracy. W zamian strefa oferuje grunty inwestycyjne, ulgi podatkowe i usługi doradcze.

Miasto planowało również inwestycje w formule PPP, m.in rewitalizację terenów dworca PKS, targowiska. Czy te projekty są aktualne i czy można tu mówić o konkretnych datach?
Inwestycje w formule PPP znajdują się na etapie wstępnych planów. Rozpoczęliśmy na ten temat spotkania z łomżyńskimi przedsiębiorcami, które mają nam m.in. wskazać kierunki tworzenia koncepcji rewitalizacji terenów dworca PKS. Najpierw musimy bowiem określić potrzeby, i to od przedsiębiorców chcemy dowiedzieć się jaką działalność by tam widzieli. Na obecnym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o terminach, kosztach czy partnerach. W ciągu miesiąca zostanie przygotowane i zaprezentowane publicznie memorandum informacyjne dotyczące rewitalizacji terenów dworca PKS. Z kolei zagospodarowanie targowiska miejskiego planujemy zrealizować w standardowym trybie finansowania, tj. ze środków własnych miasta.

A jak wygląda sytuacja z rozpoczęciem prac nad bulwarem w Łomży? Ruszą w sierpniu, tak jak zakładano?
Inwestycja pn. „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Umowa na jej wykonanie została podpisana 11 lutego br. z firmą WARBUD S.A. z Warszawy. Zgodnie z zawartą umową prace ruszą w sierpniu 2011 roku i zakończą się w listopadzie 2012 r. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wykonawca przedmiotowego zadania nie może prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi, czyli obszarów Natura 2000. Pomimo naszej prośby w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy na przełomie czerwca i lipca br., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i WARBUD będzie mógł rozpocząć prace zgodnie z wcześniejszymi planami, tj. w sierpniu 2011 r. Zgodnie z harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień - listopad 2011 roku oraz w sierpniu 2012 r. podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

Jaki jest cel tej inwestycji?
Celem tej inwestycji jest „odwrócenie” Łomży frontem do Narwi, poprzez turystyczne zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy lewym brzegiem rzeki, a istniejącą zabudową miejską. Realizacja I etapu przedsięwzięcia ma na celu wykorzystanie atrakcyjnego położenia Łomży do rozwoju turystyki krajoznawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej, sportowo-rekreacyjnej oraz zagwarantowanie zaplecza umożliwiającego wykorzystanie bulwarów do różnorodnych form aktywnej rekreacji i sportu. Port rzeczny w Łomży będzie główną przystanią na odtwarzanym właśnie Szlaku Wodnym Króla Stefana Batorego: Wisła – Kanał Żerański – Zalew Zegrzyński – Narew – Biebrza – Kanał Augustowski – Niemen, czyli reaktywacji starego szlaku wodnego wytyczonego pod koniec XVI wieku przez Króla Stefana Batorego oraz miejscem docelowym podróży. Ma to w konsekwencji podwyższyć rozpoznawalność turystyczną naszego regionu. Dzięki temu Łomża wzmocni swoją pozycję turystyczną, co zaktywizuje środowiska lokalne, powiększy rynek pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych, a to z kolei ma zwiększyć dochód jednostek samorządu terytorialnego oraz ich mieszkańców zapewniając przy tym efektywny i prawidłowy rozwój turystyki z poszanowaniem ochrony przyrody.

Trwają też prace nad budową lądowiska w mieście. Na jakim są etapie?
Lądowisko ma zostać zlokalizowane w Łomży w pobliżu ulicy Grobla Jednaczewska, przy ogródkach działkowych, na terenach w całości należących do miasta. Będzie funkcjonowało sezonowo w warunkach pogodowych umożliwiających bezpieczne z niego korzystanie. Do funkcjonowania lądowiska niezbędne jest ustawienie wiatrowskazu oraz dbanie o podłoże do lądowania poprzez cykliczne wykaszanie trawy i wałowanie tego terenu. Docelowo planowane jest również postawienie na terenie lądowiska hangaru. Ten koszt prawdopodobnie weźmie na siebie miasto, jak również ewentualne inne koszty związane z późniejszą rozbudową lądowiska. Po opracowaniu "Instrukcji Operacyjnej Lądowiska Łomża" oraz ustawieniu wiatrowskazu i wykoszeniu trawy, można będzie korzystać z niego już latem tego roku.

Jakie samoloty będą mogły na nim lądować?
Lądowisko ma mieć długość 1670 metrów i szerokość 52 metrów. Będą mogły na nim lądować motolotnie, samoloty ultralekkie oraz samoloty do 2000 kg jak np. PZL Wilga czy Cessna. Lądowisko ma służyć uprawianiu motolotnictwa, organizacji mistrzostw paralotniowych (Łomża ma w tym zakresie kilkunastoletnią tradycję) i motolotniowych oraz umożliwiać lądowanie małym samolotom.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j. ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 19/2017 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  Podstrefa Ełk  lub  Podstrefa Gołdap Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie Ełk lub Podstrefie Gołdap lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 3. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 4. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15 Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/31, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/60,7/61 (KW nr SL1S/00089166/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.12.2017r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO  NR 17/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o  łącznej powierzchni 1, 3408 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/1 o pow. 0,5089 ha, dla której prowadzona jest KW 45179 i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/3 o pow. 0,8319 ha, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 
20 grudnia  2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  SSSE S.A. w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW