Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Prowadzimy rozmowy ze sprzedawcami terenów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży
Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży

Z Beniaminem Doboszem, zastępcą prezydenta Łomży, o rozwoju gospodarczym miasta, rozmawia Agnieszka Boruta.

Łomża zamierza przyłączyć się do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czy wrzesień, tak jak ogłaszano, jest realnym terminem złożenia wniosku w tej sprawie?
Decyzja co do ostatecznego kształtu łomżyńskiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie została jeszcze podjęta. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi sprzedawcami terenów, które moglibyśmy włączyć do podstrefy. Chcemy do niej zgłosić działki o łącznej powierzchni około 15 ha. Decyzja o tym, kiedy zostanie złożony wniosek o przyłączenie terenów naszego miasta do W-M SSE należy do zarządu strefy. Jej wiceprezes Jerzy Siwkiewicz, na spotkaniu z łomżyńskimi przedsiębiorcami mówił, że wniosek o rozszerzenie strefy zarząd planuje złożyć we wrześniu i my tego terminu się trzymamy.

Które tereny miałyby wejść w skład podstrefy?
W obecnej chwili do jej utworzenia zamierzamy przeznaczyć tereny zlokalizowane w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego, za posesją spółki GASPOL, przy budowanym obecnie przedłużeniu ulicy Spokojnej oraz przy ulicy Ciepłej w pobliżu Ciepłowni Miejskiej.

Czy te grunty są odpowiednio przygotowane? Pytam konkretnie o ich uzbrojenie, ponieważ urząd marszałkowski odrzucił wniosek Łomży o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
W ubiegłym roku do urzędu marszałkowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża”. Przedmiotem tego projektu było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta poprzez budowę układu komunikacyjnego (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) w ulicy Akademickiej oraz w rejonie ulicy Żabiej i Sikorskiego, a także uzbrojenie działek inwestycyjnych w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągowej. Obejmował on także przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Żabiej. Powodem odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej było uznanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, że wniosek został złożony w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który według instytucji zarządzającej nie obowiązywał w tym konkursie. Swoje uzasadnienia miasto oparło na niejednoznacznych zapisach dokumentów instytucji zarządzającej, niezgodnych z intencjami Komitetu Monitorującego RPO WP. Po długiej wymianie korespondencji i zamieszczeniu przez urząd marszałkowski sprostowania do konkursu na stronach internetowych - już po terminie złożenia przez nas wniosku aplikacyjnego - 25 listopada 2010 roku miasto złożyło protest do oceny formalnej wniosku. Pod koniec grudnia protest został odrzucony. 30 grudnia 2010 roku miasto złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie oceny formalnej wniosku, który został rozpatrzony negatywnie pismem z urzędu marszałkowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku. Planowane jest przygotowanie większego zakresu i ponowne złożenie wniosku. Termin zależeć będzie od stopnia przygotowania inwestycji oraz podjęcia działań w sprawie nabycia dalszych gruntów pod strefę ekonomiczną. Aktualnie konkurs jest zamknięty.

Jakie warunki będą musieli spełnić przedsiębiorcy chcący zainwestować na terenie łomżyńskiej strefy?
Zasady funkcjonowania W-M SSE na spotkaniu z łomżyńskimi przedsiębiorcami przedstawił wiceprezes Jerzy Siwkiewicz. Poinformował, że w strefie będzie mógł inwestować każdy, kto poniesie nakłady w wysokości minimum 100 tys. euro z tytułu nowej inwestycji oraz utworzy miejsca pracy. W zamian strefa oferuje grunty inwestycyjne, ulgi podatkowe i usługi doradcze.

Miasto planowało również inwestycje w formule PPP, m.in rewitalizację terenów dworca PKS, targowiska. Czy te projekty są aktualne i czy można tu mówić o konkretnych datach?
Inwestycje w formule PPP znajdują się na etapie wstępnych planów. Rozpoczęliśmy na ten temat spotkania z łomżyńskimi przedsiębiorcami, które mają nam m.in. wskazać kierunki tworzenia koncepcji rewitalizacji terenów dworca PKS. Najpierw musimy bowiem określić potrzeby, i to od przedsiębiorców chcemy dowiedzieć się jaką działalność by tam widzieli. Na obecnym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o terminach, kosztach czy partnerach. W ciągu miesiąca zostanie przygotowane i zaprezentowane publicznie memorandum informacyjne dotyczące rewitalizacji terenów dworca PKS. Z kolei zagospodarowanie targowiska miejskiego planujemy zrealizować w standardowym trybie finansowania, tj. ze środków własnych miasta.

A jak wygląda sytuacja z rozpoczęciem prac nad bulwarem w Łomży? Ruszą w sierpniu, tak jak zakładano?
Inwestycja pn. „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Umowa na jej wykonanie została podpisana 11 lutego br. z firmą WARBUD S.A. z Warszawy. Zgodnie z zawartą umową prace ruszą w sierpniu 2011 roku i zakończą się w listopadzie 2012 r. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wykonawca przedmiotowego zadania nie może prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi, czyli obszarów Natura 2000. Pomimo naszej prośby w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy na przełomie czerwca i lipca br., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i WARBUD będzie mógł rozpocząć prace zgodnie z wcześniejszymi planami, tj. w sierpniu 2011 r. Zgodnie z harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień - listopad 2011 roku oraz w sierpniu 2012 r. podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

Jaki jest cel tej inwestycji?
Celem tej inwestycji jest „odwrócenie” Łomży frontem do Narwi, poprzez turystyczne zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy lewym brzegiem rzeki, a istniejącą zabudową miejską. Realizacja I etapu przedsięwzięcia ma na celu wykorzystanie atrakcyjnego położenia Łomży do rozwoju turystyki krajoznawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej, sportowo-rekreacyjnej oraz zagwarantowanie zaplecza umożliwiającego wykorzystanie bulwarów do różnorodnych form aktywnej rekreacji i sportu. Port rzeczny w Łomży będzie główną przystanią na odtwarzanym właśnie Szlaku Wodnym Króla Stefana Batorego: Wisła – Kanał Żerański – Zalew Zegrzyński – Narew – Biebrza – Kanał Augustowski – Niemen, czyli reaktywacji starego szlaku wodnego wytyczonego pod koniec XVI wieku przez Króla Stefana Batorego oraz miejscem docelowym podróży. Ma to w konsekwencji podwyższyć rozpoznawalność turystyczną naszego regionu. Dzięki temu Łomża wzmocni swoją pozycję turystyczną, co zaktywizuje środowiska lokalne, powiększy rynek pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych, a to z kolei ma zwiększyć dochód jednostek samorządu terytorialnego oraz ich mieszkańców zapewniając przy tym efektywny i prawidłowy rozwój turystyki z poszanowaniem ochrony przyrody.

Trwają też prace nad budową lądowiska w mieście. Na jakim są etapie?
Lądowisko ma zostać zlokalizowane w Łomży w pobliżu ulicy Grobla Jednaczewska, przy ogródkach działkowych, na terenach w całości należących do miasta. Będzie funkcjonowało sezonowo w warunkach pogodowych umożliwiających bezpieczne z niego korzystanie. Do funkcjonowania lądowiska niezbędne jest ustawienie wiatrowskazu oraz dbanie o podłoże do lądowania poprzez cykliczne wykaszanie trawy i wałowanie tego terenu. Docelowo planowane jest również postawienie na terenie lądowiska hangaru. Ten koszt prawdopodobnie weźmie na siebie miasto, jak również ewentualne inne koszty związane z późniejszą rozbudową lądowiska. Po opracowaniu "Instrukcji Operacyjnej Lądowiska Łomża" oraz ustawieniu wiatrowskazu i wykoszeniu trawy, można będzie korzystać z niego już latem tego roku.

Jakie samoloty będą mogły na nim lądować?
Lądowisko ma mieć długość 1670 metrów i szerokość 52 metrów. Będą mogły na nim lądować motolotnie, samoloty ultralekkie oraz samoloty do 2000 kg jak np. PZL Wilga czy Cessna. Lądowisko ma służyć uprawianiu motolotnictwa, organizacji mistrzostw paralotniowych (Łomża ma w tym zakresie kilkunastoletnią tradycję) i motolotniowych oraz umożliwiać lądowanie małym samolotom.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW