Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Państwo powinno wspierać i chronić

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
dr Jacek Wędrowski, rektor WSS-E
dr Jacek Wędrowski, rektor WSS-E
Z drem Jackiem Wędrowskim, rektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie i liderem Krajowego Konsorcjum e-Uczelnia, o powstaniu Krajowej Akademii Gospodarczej, która ma połączyć naukę i biznes, rozmawia Agnieszka Boruta.

Krajowa Izba Gospodarcza, wraz z innymi podmiotami, planuje uruchomić Krajową Akademię Gospodarczą, której zadaniem będzie połączenie nauki i biznesu. Skąd taki pomysł?
Zależy nam na rozwoju zawodowej edukacji praktycznej, przystającej do potrzeb rynku, realizowanej na poziomie akademickim. Tak rozumianą edukację chcemy wesprzeć programami badawczymi innowacyjnymi, które mają na celu praktyczne wykorzystanie dorobku polskiej nauki. Celem Krajowej Akademii Gospodarczej (KAG) jest nie tylko utrzymanie, ale i zwiększenie odsetka osób posiadających w naszym kraju nowoczesne i praktyczne, rynkowo przydatne wyższe wykształcenie. W związku z postępującym procesem globalizacji, informatyzacji oraz zmianami w  funkcjonowaniu gospodarki a także czynnikami demograficznymi, sytuacja w sektorze szkolnictwa zmienia się bardzo szybko. Uczelnie stoją przed koniecznością nawiązania efektywnej współpracy ze środowiskami gospodarczymi i biznesowymi. KAG im to umożliwi. Dzięki powiązaniu nauki i biznesu przyszli absolwenci będą kształceni zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także we współpracy z przedsiębiorcami. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do podejmowania pracy i wypełniania oczekiwań pracodawców.

Kiedy projekt zostanie zapoczątkowany?

Realizacja projektu właśnie się rozpoczyna. Porozumienie o współpracy w sprawie powołania uczelni podpisałem 31 stycznia br. wraz z Andrzejem Arendarskim, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej, Jarosławem Gerardem Podolskim, prezydentem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Mariuszem Wróblem, kanclerzem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Umowa ma charakter otwarty - na kolejnych etapach będą mogły do niej przystępować kolejne starannie wyselekcjonowane i komplementarne względem siebie uczelnie niepubliczne.

W ramach tego projektu KIG będzie wspierać tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych. Na czym będzie polegać ich działalność?
W tworzeniu konsorcjów przemysłowo-naukowych pomoże „Kopernik” – Akademicki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pierwszy fundusz w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Fundusz będzie inwestował w rozwój nauki, badań naukowych oraz rozwój nowych technologii. Opracowane w podległych jednostkach modele oraz innowacyjne technologie Fundusz zamierza wdrażać do obrotu gospodarczego. Będzie on dążyć do tworzenia warunków do rozwoju projektów naukowo-badawczych, poprzez kreowanie w podległych jednostkach funkcji inkubatora przedsiębiorczości i parku technologicznego. Dzięki temu Fundusz będzie efektywnie zarządzał procesami kreowania nowych technologii, zarządzania nimi, ochrony prawnej i patentowej, prowadząc do realizacji biznesowych projektów start-up’owych. Działania takie są zbliżone do strategii rozwoju amerykańskich uczelni, które generują przyuczelniane inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne. Obecne warunki w Polsce nie są przyjazne dla ww. rozwiązań. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada, że uczelnia nie jest wpisana do KRS, a więc nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa. W związku z tym zadania stricte gospodarcze (funkcja przedsiębiorcy) spadają na jednostkę nadrzędną wobec uczelni, czyli jej założyciela, który może funkcjonować w ramach europejskiej przestrzeni gospodarczej. Taka sytuacja potwierdza potrzebę powołania Funduszu Inwestycyjnego w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

W jaki sposób Krajowa Akademia Gospodarcza zamierza dopasować profil kształcenia do potrzeb rynku biznesowego?

Będzie to wiązało się z wieloma zmianami - zarówno systemowymi, jak i metodologicznymi. W ramach Krajowej Akademii Gospodarczej organizacje pracodawców oraz przedsiębiorcy będą aktywnie partycypować w procesie kształcenia studentów, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej klasy specjalistów do prowadzenia zajęć. Związanie uczelni i biznesu umożliwi wybitnym i doświadczonym praktykom biznesowym prowadzenie wykładów i zajęć w ramach programu studiów. Zadaniem pracodawców będzie organizacja staży oraz praktyk w przedsiębiorstwach dla studentów Krajowej Akademii Gospodarczej. Ponadto, pracodawcy będą współpracować także w zakresie wdrażania projektów badawczych oraz tworzeniu rad doradczych przy uczelni.

Zapytam teraz ogólniej: czy państwo, dzisiaj, jest choć trochę przyjazne przedsiębiorcy?
Myślę, że jesteśmy w Polsce na dobrej drodze by stopniowo to osiągnąć. Zmieniono przepisy ustawy o rachunkowości, by łatwiej i taniej małe firmy mogły rozliczać się z fiskusem, ustanowiono partnerstwo publiczno-prawne i upadłość konsumencką. Pozytywnie oceniam próby ograniczenia zbyt szerokiego zakresu kontroli przedsiębiorstw, domniemanie uczciwości podatników, możliwość zawieszenia działalności gospodarczej czy wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej. Jednak nadal Polska w odbiorze przedsiębiorców to państwo i jej agendy publiczne, które zbyt jednostronnie interpretują przepisy istotne dla gospodarczego rozwoju, nieufnie przy tym traktując przedsiębiorców. Aby to zmienić, nie wystarczą jednak zmiany tylko w prawie. Potrzebna jest także przebudowa zbiorowej mentalności, nie tylko urzędniczej, ale i społecznej w szerokim rozumieniu. Krajowa Akademia Gospodarcza ma zamiar czynnie do takiej przemiany postaw się przyczyniać.

Jakich działań Krajowa Akademia Gospodarcza oczekuje od rządu w zakresie deregulacji polskiej gospodarki? Czego polski biznes oczekuje od polityków?
Państwo powinno czynnie wspierać i chronić sektor przedsiębiorców, gdyż to oni generują wzrost gospodarczy i stanowią o sile gospodarki danego kraju. Oczywiście, tam gdzie istnieje taka potrzeba, państwo powinno egzekwować i regulować, niemniej jednak istnieją szerokie pola działalności gospodarczej, które mogą a nawet powinny zostać poddane deregulacji i uelastycznieniu. To sprawi, że polscy przedsiębiorcy będą jeszcze lepiej konkurować z zagranicznymi. Racjonalnie rozumiane ograniczanie strefy regulacyjnej państwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pobudzenia sił rozwojowych i potencjału przedsiębiorczości kraju. Pomimo zmian, przepisy nadal w sposób zbyt rozległy i często nieuzasadniony wnikają w zasady prowadzenia różnego typu aktywności gospodarczej przedsiębiorców i obywateli. Wypada wskazać, że tempo procesu informatyzacji państwa i budowy e-administracji, pomimo widocznych od kilku lat postępów, nadal odbiega od oczekiwań środowiska przedsiębiorców i społeczeństwa. Mam nadzieję, że utworzenie Ministerstwa Informatyzacji i Cyfryzacji uporządkuje informatyzację administracji, która do tej pory odbywała się w sposób nieuporządkowany. Jednak nadal problemem jest także brak wykwalifikowanej kadry administracyjnej, mogącej zapewnić efektywne wdrożenia narzędzi e-administracji. Identyfikacja potrzeb edukacyjnych w tym właśnie zakresie i ich zaspokojenie to naprawdę pilna potrzeba. Edukacyjne, nowoczesne, zawodowo sprofilowane programy edukacyjne Krajowej Akademii Gospodarczej będą tym potrzebom wychodzić naprzeciw.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 4/2018 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej Podstrefa Ełk.  Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy  posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie  Ełk  lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.” ( dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.) 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań na terenach objętych granicami suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  nie będących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł  + należny podatek VAT, cena za  Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań dla przedsiębiorców, którzy zakupili grunty od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikacje Istotnych Warunków Rokowań można nabyć Biurze  SSSE S.A. w Ełku  (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 6 marca 2018 r. do godziny 11:00. 6.  Otwarcie ofert nastąpi w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15  dnia 6  marca  2018 r. o godzinie  11:15 . Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW